Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
INFORMAŢII LA COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DIRECT DE LA PERSOANA VIZATĂ

   a. Denumire şi date de contact ale operatorului de date cu caracter personal:
       Societatea: APĂ-CANAL 2000 S.A.
       Sediul: Bd. I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş
       Telefon: 0248/625050
       Fax: 0248/223540
       e-mail: contact@apa-canal2000.ro

   b. Date contact Responsabil Protecţia Datelor
       Telefon fix: 0248/217399
       Telefon mobil: 0752268066

   c. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:
       □ Ȋncheiere contract de furnizare al serviciilor de apă şi canalizare/colectare/recuperare creanţe;
       □ Emitere Aviz de amplasament, Aviz Operator, Proiecte tehnice de executie lucrari, extindere reţea de alimentare cu apă/racord de canalizare, accept de vidanjare;
       □ Execuţie lucrare branşare/racordare la sistemele publice de alimentare cu apă/canalizare;
       □ Ȋncheiere CIM, calcul salarii, stabilire drepturi CCM şi raportare evidenţe la ITM eliberare adeverinte;
       □ Eventuală identificare vizuală ȋn caz de nevoie, prin vizualizare imagini stocate prin TVCI;
       □ Candidatura pentru angajare;
       □ Ȋncheiere contracte vidanjare;
       □ Ȋncheiere contracte/comenzi efectuare analize şi ȋncercări laborator;
       □ Emitere adeverinţe vechime, salarii brute realizate şi sporuri cu caracter permanent;
       □ Eliberare copii documente existente ȋn arhiva societăţii.

   d. Interes legitim prelucrare:
       □ Ȋncheiere contract furnizare;
       □ Ȋncheiere CIM şi evidenţă personal.

   e. Destinatarii datelor cu caracter personal:
       - personal execuţie/conducere din cadrul S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A.;
       - prestator servicii medicina muncii;
       - instituţii publice abilitate colaboratoare;
       - prestatori servicii.

   f. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal:
       - perioada de valabilitate a contractului de furnizare sau execuţie;
       - 50 de ani pentru datele de evidenţă personal;
       - 5 ani pentru facturi/chitanţe;
       - 30 de zile pentru candidaţii la angajare respinşi.

   g. Persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului accesul, rectificarea sau ştergerea datelor, restricţionarea prelucrării datelor, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage consimţămȃntul ȋn orice moment, precum şi dreptul de a depune o plȃngere ȋn faţa Autorităţii Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.