Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii

Formulare

1. Cerere generala (63 KB) Descarca
2. Comanda executie bransament la reteaua de apa/racord la reteaua de canalizare (66 KB) Descarca
3. Comanda intocmire documentatie necesara pentru bransament apa si racord canalizare (107 KB) Descarca
4. Comanda intocmire documentatie pentru executie bransament individual (65 KB) Descarca
5. Cerere aviz amplasament (62 KB) Descarca
6. Cerere emitere "Autorizatie de alimentare si evacuare ape uzate" (196 KB) Descarca
     6.1 Declaratie pe proprie raspundere (199 KB) Descarca
     6.2 Continut cadru al documentatiei pentru emiterea "Autorizatiei de alimentare si evacuare ape uzate" (196 KB) Descarca
7. Cerere emitere "Autorizatie de vidanjare a apelor uzate" (74 KB) Descarca
     7.1 Declaratie pe proprie raspundere (199 KB) Descarca
     7.2 Continut cadru al documentatiei pentru emiterea "Autorizatiei de vidanjare a apelor uzate" (35 KB) Descarca
8. Comanda intocmire documentatie in vederea emiterii "Autorizatiei de alimentare cu apa si evacuare ape uzate" (81 KB) Descarca
9. Solicitare de modificare a Autorizatiei (164 KB) Descarca
     9.1 Declaratie pe proprie raspundere (199 KB) Descarca
10. Cerere eliberare adeverinta salarii si sporuri (183 KB) Descarca
11. Formular de anuntare a reclamatiei (186 KB) Descarca
12. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentarte cu apa si de canalizare (70 KB) Descarca
13.Cerere emitere Autorizatie de agreere in vederea preluarii apelor uzate vidanjate (52 KB) Descarca
14.Declaratie privind identitatea autovehiculelor si a elementelor de calcul al cantitatii de apa uzata descarcata in statia de epurare (6 KB) Descarca
15.Declaratie privind acceptul de montare pe autovehiculele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de agreere de mijloace electronice de monitorizare (GPS) (5 KB) Descarca
16.Cerere de reziliere- preluare contract (242 KB) Descarca
17.Declaratie pe propria raspundere privind incheiere contract (149 KB) Descarca