Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii

Tarife serviciul apa si canalizare

Preturile si tarifele unice pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare–epurare pentru utilizatorii din aria de deservire a SC APA CANAL 2000 SA PITESTI, aplicate cu data de 01.01.2017:

Nr. Crt. Specificatie Pret/tarif
actual
lei/mc
Pret/tarif
actual cu TVA
lei/mc
1. APA POTABILA PENTRU INTREAGA ARIE DE OPERARE 3,67 4,00
2. CANALIZARE EPURARE APE UZATE PENTRU INTREAGA ARIE DE OPERARE 3,79 4,51
3. CANALIZARE APE PLUVIALE 0,12 0,14
4. TARIF DE EPURARE PENTRU UTILIZATORII CARE DETIN FOSA SAU BAZIN VIDANJABIL 1,09 1,30
5. TARIF GRUPA I DE RISC 0,37 0,44
6. TARIF GRUPA II DE RISC 0,55 0,65

Tarife pentru serviciile
conexe serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare

Nr. crt. Denumire documentatie U/M Valoare tarif
(fara TVA)
01. Tarif aviz
    - bransament apa / racord canalizare
    - bransament apa + racord canalizare
lei
100
135
02. Tarif intocmire documentatie tehnico-economica pentru :
    - branşament apă / racord canalizare menajeră / racord canalizare pluvială
    - branşament apă + racord canalizare
    - racord canalizare menajeră + racord canalizare pluvială
    - branşament apă + racord canalizare + racord canalizare pluvială
lei

150
255
255
255
03. Tarif intocmire documentatie tehnico-economica pentru construire bazin vidanjabil lei 100
04. Tarif intocmire documentatie pentru introducere bransament individual de apa rece prin distribuitor la persoane fizice in blocuri de locuinte:
    - 1 bransament
    - 2 bransamente
    - 3 bransamente
    - 4 bransamente
    - 5 bransamente
    - mai mult de 5 bransamente
lei


150
250
350
450
550
110/bransament
05. Tarif intocmire documentatie privind emiterea autorizatiei de alimentare cu apa si evacuare ape uzate pentru:
- agenti economici si institutii publice (evacuare ape menajere)
- agenti economici (evacuare ape menajere si industriale)
lei 300-500
cf. deviz
06. Serviciu prestat pentru emitere Autorizaţie de alimentare cu apă şi evacuarea apelor uzate menajere, industriale şi pluviale în sistemul de canalizare lei 200
07. Serviciu prestat pentru emitere Autorizaţie modificatoare lei 200
08. Serviciu prestat pentru emitere Autorizaţie privind alimentarea cu apă fără evacuare lei 50
09. Serviciu prestat pentru emitere Autorizaţie de vidanjare lei 50
10. Serviciu prestat pentru emitere Aviz din punct de vedere al protecţiei mediului lei 50
11. Taxa de redepunere a documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare pentru care S.C. APA CANAL 2000 S.A. este operator lei 50
12. Tarif eliberare copie documente din arhiva de mediu lei 10
13. Serviciu prestat pentru emitere Autorizaţie de agreere lei 20
14. Taxă de auditare a lucrărilor de branşare/racordare la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare executate clandestin de către utilizatori lei ≈ 250
cf. deviz

Lista preturilor estimative
pentru executia bransamentelor de apa si a
racordurilor de canalizare practicate de
S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti

Nr. crt. Detalii tehnice privind executia bransamentului de apa Cost conform deviz estimativ pret fara TVA
1. Executie bransament individual apa rece la bloc 503 lei
2. Executie distribuitor pentru bransamente individuale cu 5 posturi 696 lei
3. Executie bransament de apa L = 5ml, DN 32, cu camin si contor clasic 2190 lei
4. Executie bransament de apa L = 10ml, DN 32, foraj 7 ml, cu camin si contor clasic 4416 lei
5. Executie bransament de apa L = 5ml, DN 32, cu camin din polietilena 1109 lei
6. Executie bransament de apa L = 10ml, DN 32, foraj 7 ml, cu camin din polietilena 3360 lei
7. Executie bransament apa L = 5m, DN 25 mm, cu camin din beton(fara spargere asfalt) 2038 lei
8. Executie bransament apa L = 5m, DN 25 mm, cu camin din polietilena (fara spargere asfalt) 1072 lei
9. Executie bransament apa L = 5m, DN 25 mm, cu camin polietilena(forare) 2458 lei
10. Executie bransament apa L = 5m, DN 25 mm, cu camin polietilena(spargere + refacere asfalt) 2862 lei
11. Executie bransament apa L = 5m, DN 40 mm, cu camin dimensionat pentru 5 posturi, amplasat pe drum servitute(fara spargere asfalt) 5545 lei
12. Executie bransament apa L = 5m, DN 63 mm, cu camin dimensionat pentru 10 posturi, amplasat pe drum servitute(fara spargere asfalt) 6379 lei


Nr. crt. Detalii tehnice privind executia racordurilor de canalizare Cost conform deviz estimativ pret fara TVA
1. Executie racord de canalizare , L = 5ml, fara camin, H = 1m 431 lei
2. Executie racord de canalizare , L = 5ml, cu camin din beton, H = 1m 1455 lei
3. Executie racord de canalizare , L = 5ml, fara camin si cu spargere, H = 1m 1896 lei
4. Executie racord de canalizare , L = 5ml, cu camin din beton si cu spargere, H = 1m 2915 lei
5. Executie racord de canalizare , L = 5ml, fara camin, H = 2m, sapatura in teren normal 927 lei
6. Executie racord de canalizare , L = 5ml, cu camin din beton, H = 2m, sapatura in teren normal 2421 lei
7. Executie racord de canalizare , L = 5ml, fara camin si cu spargere, H = 2m, sapatura in teren normal 2672 lei
8. Executie racord de canalizare , L = 5ml, cu camin din beton si cu spargere, H = 2m, sapatura in teren normal 4144 lei
9. Executie racord de canalizare , L = 10ml cu subtraversare 7m, fara camin, H = 2m 4790 lei
10. Executie racord de canalizare , L = 10ml cu subtraversare 7m, cu camin din beton, H = 2m 6251 lei
11. Executie racord de canalizare , L = 1ml, H = 1.5m fara camin(fara spargere asfalt) 108 lei
12. Executie racord de canalizare , L = 5ml, H = 1.20m, cu camin din polietilena(fara spargere asfalt) 882 lei
13. Executie racord de canalizare , L = 5ml, H = 1.20m, cu camin din polietilena(spargere + refacere asfalt) 2347 lei
14. Executie racord de canalizare , L = 5ml, H = 1.20m, cu camin din tub beton amplasat pe drum de servitude (fara spargere asfalt) 1657 lei
15. Executie racord de canalizare , L = 5ml, cu camin de vizitare din tub beton H = 2m amplasat pe colector si un camin din polietilena, H = 1.20m (fara spargere asfalt) 2662 lei

Nota: Preturile / tarifele prezentate sunt aferente executiei unor lucrari cadru, acestea putand suferi modificari in functie de lucrarea efectiv realizata si cuprinsa in situatia de lucrari realizata in conformitate cu proiectul tehnic.

Taxele pentru eliberarea documentelor din arhiva societatii

Nr. crt. Tipul Taxei U/M Valoare tarif
(fara TVA)
1. Taxa de informare lei 20,00
2. Copie contract apartament, proces verbal de predare primire, contract imprumut CEC lei/pagina A4
lei/pagina A3
0,40
0,80
3. Adeverinta doveditoare a platii unor sume de bani necesare la banca sau la notariat lei/pagina A4 0,40
4. Copii acte de expropriere, demolare, fisa imobilului, RLV-ul acestuia, borderoul de plata a despagubirilor lei/pagina A4
lei/pagina A3
0,40
0,80
5. Copie decret de expropriere, cu sau fara anexe, la cerere lei/pagina A4
lei/pagina A3
0,40
0,80
6. Copie documente color, dupa caz lei/pagina A4
lei/pagina A3
1,60
3,20
7. Adeverinta sporuri, ore de noapte, salarii lei/pagina A4 0,40

Nota: Preturile de copiere sunt pentru o pagina. Pentru copie fata/verso pretul se dubleaza.