Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii

Tarife serviciul apa si canalizare

Preturile si tarifele unice pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare–epurare pentru utilizatorii din aria de deservire a SC APA CANAL 2000 SA PITESTI, aplicate cu data de 01.01.2017:

Nr. Crt. Specificatie Pret/tarif
actual
lei/mc
Pret/tarif
actual cu TVA
lei/mc
1. APA POTABILA PENTRU INTREAGA ARIE DE OPERARE 3,67 4,00
2. CANALIZARE EPURARE APE UZATE PENTRU INTREAGA ARIE DE OPERARE 3,79 4,13
4. TARIF DE EPURARE PENTRU UTILIZATORII CARE DETIN FOSA SAU BAZIN VIDANJABIL 1,09 1,19
5. TARIF GRUPA I DE RISC 0,37 0,40
6. TARIF GRUPA II DE RISC 0,55 0,60

Nota: Conform Codului Fiscal, cota de TVA pentru serviciile de canalizare-epurare s-a redus de la 19% la 9% incepand cu data de 01.01.2019

Tarife pentru serviciile
conexe serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare

Tarifele pentru serviciile conexe sunt aplicate cu data de 01.03.2018

Nr. crt. Denumire documentatie U/M Valoare tarif
(fara TVA)
01. Tarif aviz
    - bransament apa / racord canalizare
    - bransament apa + racord canalizare
    - aviz operator (amplasament)
lei
115
145
115
02. Tarif intocmire documentatie tehnico-economica pentru :
    - branşament apă / racord canalizare menajeră / racord canalizare pluvială
    - branşament apă + racord canalizare
    - racord canalizare menajeră + racord canalizare pluvială
    - branşament apă + racord canalizare + racord canalizare pluvială
lei

170
270
270
270
03. Tarif intocmire documentatie tehnico-economica pentru construire bazin vidanjabil lei 115
04. Tarif intocmire documentatie pentru introducere bransament individual de apa rece prin distribuitor la persoane fizice in blocuri de locuinte:
    - 1 bransament
    - 2 bransamente
    - 3 bransamente
    - 4 bransamente
    - 5 bransamente
    - mai mult de 5 bransamente
lei


170
270
370
470
570
100/bransament
05. Notificarea pentru Agentia de Mediu lei 25
06. Tarif intocmire documentatie privind emiterea autorizatiei de alimentare cu apa si evacuare ape uzate pentru:
- agenti economici si institutii publice (evacuare ape menajere)
- agenti economici (evacuare ape menajere si industriale)
lei 350-600
cf. deviz
07. Serviciu prestat pentru emitere Autorizaţie de alimentare cu apă şi evacuarea apelor uzate menajere, industriale şi pluviale în sistemul de canalizare lei 250
08. Serviciu prestat pentru emitere Autorizaţie modificatoare lei 250
09. Serviciu prestat pentru emitere Autorizaţie privind alimentarea cu apă fără evacuare lei 55
10. Serviciu prestat pentru emitere Autorizaţie de vidanjare lei 55
11. Serviciu prestat pentru emitere Aviz din punct de vedere al protecţiei mediului lei 55
12. Taxa de redepunere a documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare pentru care S.C. APA CANAL 2000 S.A. este operator lei 55
13. Tarif eliberare copie documente din arhiva de mediu lei 15
14. Serviciu prestat pentru emitere Autorizaţie de agreere lei 25
15. Taxă de auditare a lucrărilor de branşare la sistemul de alimentare cu apă executate clandestin de către utilizatori lei 350
16. Taxă de auditare a lucrărilor de racordare la sistemul de canalizare executate clandestin de către utilizatori lei 350
17. Taxă conectare sigilare apometru montat pe fonduri europene lei 80
18. Taxă conectare canalizare menajera executata pe fonduri europene lei 80

Tarife de intocmire documentatie tehnico-economica pentru bransamente de apa si racorduri canalizare pentru proiecte de dezvoltare imobiliara practicate de
S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti

Tarifele sunt aplicate incepand cu data de 01.01.2019

Nr. crt. Denumire documentatie Valoare
(fara TVA)
1. Documentatie tehnico-economica pentru bransamente apa si racorduri canalizare dezvoltatori pentru un numar de pana la 10 unitati (case/apartamente) 2765 lei pentru 10 unitati sau 277 lei/unitate
2. Documentatie tehnico-economica pentru bransamente apa si racorduri canalizare dezvoltatori pentru un numar de 11 pana la 20 de unitati (case/apartamente) 4655 lei pentru 20 unitati sau 233 lei/unitate
3. Documentatie tehnico-economica pentru bransamente apa si racorduri canalizare dezvoltatori pentru un numar de peste 20 de unitati (case/apartamente) 5205 lei pentru 30 unitati sau 174 lei/unitate

Lista avansurilor
pentru executia bransamentelor de apa si a
racordurilor de canalizare practicate de
S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti

Avansurile se percep incepand cu data de 01.03.2018

Nr. crt. Denumire avans Valoare
(inclusiv TVA)
1. Avans pentru executia bransamentului de apa 800 lei
2. Avans pentru executia bransamentului de apa in condominiu 500 lei
3. Avans pentru executia racordului de canalizare 800 lei
4. Avans pentru executia bransamentului de apa si racordului de canalizare 1600 lei

Nota: Perceperea avansului de la beneficiari se va face la depunerea comenzii pentru executia bransamentului de apa/ racordului de canalizare. Diferenta se va factura si se va incasa dupa executia lucrarii, in baza situatiei de lucrari realizata conform procesului verbal pentru lucrarile/serviciile executate si contrasemnata de beneficiar/imputernicit.

Taxele pentru eliberarea documentelor din arhiva societatii

Taxele sunt aplicate cu data de 01.03.2018:

Nr. crt. Tipul Taxei U/M Valoare tarif
(fara TVA)
1. Taxa de informare lei 20,00
2. Copie contract apartament, proces verbal de predare primire, contract imprumut CEC lei/pagina A4
lei/pagina A3
0,50
1,00
3. Adeverinta doveditoare a platii unor sume de bani necesare la banca sau la notariat lei/pagina A4 0,50
4. Copii acte de expropriere, demolare, fisa imobilului, RLV-ul acestuia, borderoul de plata a despagubirilor lei/pagina A4
lei/pagina A3
0,50
1,00
5. Copie decret de expropriere, cu sau fara anexe, la cerere lei/pagina A4
lei/pagina A3
0,50
1,00
6. Copie documente color, dupa caz lei/pagina A4
lei/pagina A3
1,60
3,20
7. Adeverinta sporuri, ore de noapte, salarii lei/pagina A4 0,50
8. Copie documente color aferente legii 544/2001 lei/pagina A4
lei/pagina A3
1,60
3,20
9. Copie documente alb-negru aferente legii 544/2001 lei/pagina A4
lei/pagina A3
0,50
1,00

Nota: Serviciile de copiere in cazul in care costul total este sub 5 Lei nu se taxeaza. Preturile de copiere sunt pentru o pagina. Pentru copie fata/verso pretul se dubleaza.