Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii

Dezvoltare

Judetul Arges face pasi inainte pentru dezvoltare !

PROIECTUL REGIONAL “EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL ARGES”

Societatea APA CANAL 2000 SA Piteşti a implementat incepand cu data de 30.01.2012 amplul proiect regional “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş” în valoare de 427.094.037 lei finanţat de Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune, de la bugetul de stat şi local şi din contributie proprie.

Proiectul a inclus investiţii majore în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din judeţ, vizând îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu contribuind la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE asumate prin Capitolul 22 Mediu din Tratatul de Aderare.

Aria proiectului a cuprins 11 localităţi grupate în 3 aglomerări: aglomerarea Piteşti (localităţile Piteşti, Ştefăneşti, Albota, Bradu, Merişani, Bascov, Mărăcineni, Moşoaia), aglomerarea Topoloveni şi aglomerarea Costeşti-Buzoeşti. Populaţia vizată de proiect se ridică la aproximativ 224.000 de locuitori.

In prezent toate lucrarile din cadrul contractele din cadrul contractelor de lucrari sunt finalizate.

Investiţiile din sectorul de alimentare cu apă au vizat execuţia şi reabilitarea surselor de captare, a conductelor de aducţiune, a staţiilor de tratare, construirea de staţii noi de clorinare, rezervoare de apă şi staţii de pompare, extinderi şi reabilitări reţele de distribuţie şi implementare sistem SCADA. În sectorul de canalizare-epurare investiţiile au avut în vedere extinderi şi reabilitări de reţele de canalizare, construirea de staţii noi de pompare apă uzată şi reabilitarea celor existente şi construirea şi reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate.

În Municipiul Piteşti, Proiectul a continuat şi completat prin investiţiile sale (doar SEAU Pitesti – instalatie deshidratare namol si aductiuni apa potabila – Firele 1, 2 si 3), acţiunile derulate în cadrul Măsurii Ex Ispa nr. 2003/RO/16/P/PE026.

Principalele lucrări executate au fost:

Lucrări infrastructură apă U.M. Total
Foraje noi şi reabilitate unit. 20
Staţii de tratare noi / reabilitate unit. 3
Staţii de clorinare noi unit. 4
Conducte de aducţiune reabilitate / extinse km 35
Rezervoare noi (grupuri de inmagazinare) unit. 8
Staţii de pompare noi unit. 11
Reţele de distribuţie reabilitate / extinse km 177
Sistem de comanda şi achiziţie de date (SCADA) sist. 10

Lucrări infrastructură apă uzată U.M. Total
Staţii de pompare apa uzată noi / reabilitate unit. 115
Reţele de canalizare reabilitate/extinse km 254
Staţii de epurare reabilitate/modernizate /td> unit. 4

Autorizatiile de constructie pentru contractele de lucrari finantate din POIM se gasesc AICI :

Autorizatii de constructie (25773KB) Descarca
Mediu (107163KB) Descarca

Lucrarile acestor contracte au fost finalizate.

Pentru mai multe informatii referitoare la proiect si derularea sa va rugam sa accesati site-ul: www.apapentruviitor.roProiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa și Apa Uzata din județul Arges, în perioada 2014-2020

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş, în perioada 2014-2020”, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), reprezintă o completare a investiţiilor finanţate prin POS Mediu în cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş”.

În acest sens, a fost semnat Contractul de finanţare nr. 30/16.02.2017, pentru Proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş, în perioada 2014-2020” – Cod SMIS 2014+105621. Valoarea totală a proiectului, fără TVA, fiind de 11.406.184 lei, valoare integral eligibilă, din care 85% sunt fonduri alocate de Uniunea Europeană, 14% fonduri de la Bugetul de Stat, iar 1% reprezentând contribuția autorităților locale implicate în Proiect. Durata de implementare a Contractul de finanţare a fost prelungintă până la data de 31.03.2020.

În vederea obţinerii finanţării proiectului din fonduri europene destinate perioadei de programare 2014-2020, în data de 16.08.2016 a fost semnat Contractul de servicii nr. 183 pentru “Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş, în perioada 2014-2020”. Contractul de servicii a fost atribuit Asocierii dintre ”S.C. TPF INGINERIE S.R.L. - TPF ENGENHARIA LTDA - TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL”.

Obiectivul general al contractului constă în elaborarea documentaţiilor necesare în vederea obţinerii finanţării pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş, în perioada 2014-2020: pregătirea Aplicaţiei de finanţare inclusiv a documentelor suport, sprijin în evaluarea fezabilităţii proiectului propus (tehnică, economică, financiară, mediu, etc.) şi realizarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii şi furnizare.

În aria proiectului sunt cuprinse localităţile Piteşti, Ştefăneşti, Topoloveni, Costeşti, Bascov, Albota, Moşoaia, Bradu, Poiana Lacului, Stolnici, Buzoeşti şi Căteasca, grupate în șase aglomerări. Principalele investiții propuse în aceste localități vizează:
      - extinderea cu aprox. 71 km rețea de alimentare cu apă;
      - reabilitarea a aprox. 58 km rețea de alimentare cu apă;
      - reabilitarea a 9 rezervoare de inmagazinare apa potabila din mun. Pitesti;
      - extinderea cu aprox. 254 km de rețea de canalizare;
      - reabilitarea a aprox. 38 km rețea de canalizare;
      - reabilitarea/extindrerea/modernizarea a 4 statii de epurare si 2 statii de epurare noi, inclusiv echipamente eliminare namol provenit din acestea;
      - 4 foraje noi si 1 foraj reabilitat.

Pentru a asigura premisele aprobării de către Comisia Europeană a unui proiect de o asemenea anvergură, dar şi pentru evitarea unor blocaje şi întârzieri în implementare, acesta trebuie să parcurgă mai multe etape procedurale: pregătirea, evaluarea, dar şi aprobarea investiţiilor incluse în proiect.