Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii

Dezvoltare

Judetul Arges face un pas inainte pentru dezvoltare!

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti implementeaza din data de 30.01.2012 amplul proiect regional “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş” în valoare de 427.094.037 lei finanţat de Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune, de la bugetul de stat şi local şi din contributie proprie.

Proiectul include investiţii majore în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din judeţ şi vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu contribuind la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE asumate prin Capitolul 22 Mediu din Tratatul de Aderare.

Aria proiectului cuprinde 11 localităţi grupate în 3 aglomerări: aglomerarea Piteşti (localităţile Piteşti, Ştefăneşti, Albota, Bradu, Merişani, Bascov, Mărăcineni, Moşoaia), aglomerarea Topoloveni şi aglomerarea Costeşti-Buzoeşti. Populaţia vizată de proiect se ridică la aproximativ 224.000 de locuitori. Investiţiile din sectorul de alimentare cu apă vor viza execuţia şi reabilitarea surselor de captare, a conductelor de aducţiune, a staţiilor de tratare, construirea de staţii noi de clorinare, rezervoare de apă şi staţii de pompare, extinderi şi reabilitări reţele de distribuţie şi implementare sistem SCADA. În sectorul de canalizare-epurare investiţiile vor avea în vedere extinderi şi reabilitări de reţele de canalizare, construirea de staţii noi de pompare apă uzată şi reabilitarea celor existente şi construirea şi reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate.

În Municipiul Piteşti, Proiectul continuă şi completează prin investiţiile sale, acţiunile derulate în cadrul Măsurii Ex Ispa nr. 2003/RO/16/P/PE026.

Principalii indicatori conform Deciziei de Finantare sunt:

Lucrări infrastructură apă U.M. Total
Reabilitare de foraje unit. 11
Foraje noi unit. 9
Reabilitare staţii de tratare unit. 1
Staţii noi de tratare unit. 2
Staţii noi de clorinare unit. 4
Reabilitare/extindere conducte de aducţiune km 36
Rezervoare noi (grupuri de inmagazinare) unit. 8
Staţii noi de pompare /echipare unit. 9
Reabilitare/extindere reţele de distribuţie km 186

Lucrări infrastructură apă uzată U.M. Total
Staţii de pompare apa uzată noi si reabilitate unit. 50
Reabilitare/extindere reţele de canalizare km 292
Reabilitare/modernizare staţii de epurare unit. 1
Modernizare/extindere staţii de epurare unit. 2
Suplimentare facilităţi de deshidratare a nămolului în SE Piteşti unit. 1

Pentru mai multe informatii referitoare la proiect si derularea sa va rugam sa accesati site-ul: www.apapentruviitor.ro