Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii

Caracteristici apa potabila 24h

la iesirea din Uzina de Apa Budeasa

Data:


Indicatori organoleptici si chimiciUnitate de masuraValoare masurataValoare maxima conform Legii 458 / 2002 republicare


Indicatori bacteriologiciUnitate de masuraValoare masurataValoare maxima conform Legii 458 / 2002 republicare


NOTA:
Conform buletinelor de analiza emise de Laboratorul Uzinei de Apa Budeasa, laborator acreditat RENAR si inregistrat la Ministerul Sanatatii cu nr. 1 / 2016, privind calitatea apei potabile la iesirea din Uzina Budeasa conf. Legii nr. 458/2002-republicata, calitatea apei se incadreaza la ora 7:30 in prevederile legislatiei mai sus mentionate.
Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile gratuit, la Serviciul Monitorizare Mediu pentru reprezentantii populatiei deservite, intre orele 8.00 - 15.00, la sediul din str. Tudor Vladimirescu, bloc U2-U3 sau la nr. telefon 0248/216457.

Timpul necesar efectuarii indicatorilor microbiologici este de trei zile; din acest motiv vor fi raportate zilnic rezultatele pentru probele prelevate cu trei zile anterior datei curente si pentru analizele fizico- chimice se raporteaza zilnic valorile medii pe 24 ore ale indicatorilor analizati in decursul zilei precedente