Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii

Informatii financiare

Buget de venituri si cheltuieli 2019

BVC 2019 Aprobat (236KB) Descarca

Raportare la data 31.12.2018

Bilant exercitiu financiar anul 2018 (3850KB) Descarca
Balanta - anul 2018 (1884KB) Descarca
Note explicative bilant - anul 2018 (2408KB) Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie - anul 2018 (157KB) Descarca
Situatia modificarilor capitalului propriu - anul 2018 (264KB) Descarca
Raport audit - anul 2018 (2299KB) Descarca
Raportul administratorilor - anul 2018 (994KB) Descarca
Raportul asupra sistemului de control intern managerial - anul 2018 (135KB) Descarca
Hotarare aprobare situatii financiare - anul 2018 (303KB) Descarca
Decizie aprobare situatii financiare - anul 2018 (130KB) Descarca
Declaratie (57KB) Descarca
Confirmare transmitere situatii financiare - anul 2018 (128B) Descarca

Raportare la data 30.06.2018

Bilant - 30.06.2018 (13145KB) Descarca
Balanta - 30.06.2018 (13618KB) Descarca
Raport administratori - 30.06.2018 (7880KB) Descarca
Decizie aprobare situatii financiare - 30.06.2018 (823KB) Descarca
Confirmare depunere bilant ANAF - 30.06.2018 (280KB) Descarca

Buget de venituri si cheltuieli 2018

BVC 2018 Rectificat (13181KB) Descarca
BVC 2018 Aprobat (3708KB) Descarca

Raportare la data 31.12.2017

Bilant exercitiu financiar anul 2017 (19592KB) Descarca
Balanta - anul 2017 (1888KB) Descarca
Note explicative bilant - anul 2017 (2183KB) Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie - anul 2017 (123KB) Descarca
Situatia modificarilor capitalului propriu - anul 2017 (838KB) Descarca
Raport audit - anul 2017 (1632KB) Descarca
Raportul administratorilor - anul 2017 (1731KB) Descarca
Raportul asupra sistemului de control intern managerial - anul 2017 (141KB) Descarca
Hotarare aprobare situatii financiare - anul 2017 (255KB) Descarca
Decizie aprobare situatii financiare - anul 2017 (135KB) Descarca
Declaratie (102KB) Descarca
Confirmare transmitere situatii financiare - anul 2017 (8KB) Descarca

Raportare la data 30.06.2017

Bilant - 30.06.2017 (5592KB) Descarca
Balanta - 30.06.2017 (6077KB) Descarca
Raport administratori - 30.06.2017 (3389KB) Descarca
Decizie aprobare situatii financiare - 30.06.2017 (1782KB) Descarca
Confirmare depunere bilant ANAF - 30.06.2017 (227KB) Descarca

Buget de venituri si cheltuieli 2017

BVC 2017 Rectificat (2918KB) Descarca
BVC 2017 Aprobat (1605KB) Descarca

Raportare la data 31.12.2016

Bilant exercitiu financiar anul 2016 (10042KB) Descarca
Balanta - anul 2016 (291KB) Descarca
Note explicative bilant - anul 2016 (711KB) Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie - anul 2016 (40KB) Descarca
Situatia modificarilor capitalului propriu - anul 2016 (173KB) Descarca
Raport audit - anul 2016 (282KB) Descarca
Raportul administratorilor - anul 2016 (439KB) Descarca
Raportul asupra sistemului de control intern managerial - anul 2016 (218KB) Descarca
Hotarare aprobare situatii financiare - anul 2016 (1191KB) Descarca
Decizie aprobare situatii financiare - anul 2016 (497KB) Descarca
Ddeclaratie (118KB) Descarca
Confirmare transmitere situatii financiare - anul 2016 (8KB) Descarca

Raportare la data 30.06.2016

Bilant - 30.06.2016 (6913KB) Descarca
Balanta - 30.06.2016 (1821KB) Descarca
Raport administratori - 30.06.2016 (1157KB) Descarca
Decizie aprobare situatii financiare - 30.06.2016 (529KB) Descarca
Confirmare depunere bilant ANAF - 30.06.2016 (111KB) Descarca

Raportare la data 31.12.2015

Bilant exercitiu financiar anul 2015 (10042KB) Descarca
Balanta - anul 2015 (291KB) Descarca
Note explicative bilant - anul 2015 (711KB) Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie - anul 2015 (40KB) Descarca
Situatia modificarilor capitalului propriu - anul 2015 (173KB) Descarca
Raport audit - anul 2015 (282KB) Descarca
Raportul administratorilor - anul 2015 (439KB) Descarca
Raportul asupra sistemului de control intern managerial - anul 2015 (218KB) Descarca
Hotarare aprobare situatii financiare - anul 2015 (1191KB) Descarca
Decizie aprobare situatii financiare - anul 2015 (497KB) Descarca
Ddeclaratie (118KB) Descarca
Confirmare transmitere situatii financiare - anul 2015 (8KB) Descarca

Raportare la data 30.06.2015

Bilant - 30.06.2015 (732KB) Descarca
Balanta - 30.06.2015 (795KB) Descarca
Raport administratori - 30.06.2015 (430KB) Descarca
Decizie aprobare situatii financiare - 30.06.2015 (64KB) Descarca
Confirmare depunere bilant ANAF - 30.06.2015 (16KB) Descarca

Raportare la data 31.12.2014

Bilant exercitiu financiar anul 2014 (3220KB) Descarca
Balanta - anul 2014 (445KB) Descarca
Note explicative bilant - anul 2014 (644KB) Descarca
Raport audit - anul 2014 (287KB) Descarca
Raportul administratorilor - anul 2014 (353KB) Descarca
Hotarare aprobare situatii financiare - anul 2014 (117KB) Descarca
Decizie aprobare situatii financiare - anul 2014 (71KB) Descarca
Confirmare transmitere situatii financiare - anul 2014 (323KB) Descarca

Raportare la data 30.06.2014

Bilant - 30.06.2014 (4301KB) Descarca
Balanta - 30.06.2014 (4274KB) Descarca
Raport administratori - 30.06.2014 (2582KB) Descarca
Decizie aprobare situatii financiare - 30.06.2014 (369KB) Descarca
Confirmare depunere bilant ANAF - 30.06.2014 (296KB) Descarca

Raportare la data 31.12.2013

Bilant exercitiu financiar anul 2013 (3361KB) Descarca
Balanta - anul 2013 (214KB) Descarca
Note explicative bilant - anul 2013 (1901KB) Descarca
Raport audit - anul 2013 (287KB) Descarca
Raportul administratorilor - anul 2013 (750KB) Descarca
Hotarare aprobare situatii financiare - anul 2013 (1593KB) Descarca
Decizie aprobare situatii financiare - anul 2013 (606KB) Descarca
Confirmare transmitere situatii financiare - anul 2013 (8KB) Descarca

Raportare la data 30.06.2013

Bilant - 30.06.2013 (4392KB) Descarca
Balanta - 30.06.2013 (87KB) Descarca
Raport administratori - 30.06.2013 (1981KB) Descarca
Decizie aprobare situatii financiare - 30.06.2013 (555KB) Descarca
Confirmare depunere bilant ANAF - 30.06.2013 (238KB) Descarca

Raportare la data 31.12.2012

Bilant exercitiu financiar anul 2012 (3493KB) Descarca
Balanta - anul 2012 (93KB) Descarca
Note explicative bilant - anul 2012 (1353KB) Descarca
Raport audit - anul 2012 (1078KB) Descarca
Raportul administratorilor - anul 2012 (337KB) Descarca
Hotarare aprobare situatii financiare - anul 2012 (591KB) Descarca
Decizie aprobare situatii financiare - anul 2012 (235KB) Descarca
Confirmare transmitere situatii financiare - anul 2012 (642KB) Descarca

Raportare la data 30.06.2012

Bilant - 30.06.2012 (7446KB) Descarca
Balanta - 30.06.2012 (381KB) Descarca
Raport administratori - 30.06.2012 (220KB) Descarca
Hotarare aprobare situatii financiare - 30.06.2012 (644KB) Descarca
Decizie aprobare situatii financiare - 30.06.2012 (795KB) Descarca
Confirmare depunere bilant ANAF - 30.06.2012 (237KB) Descarca

Raportare la data 31.12.2011

Bilant exercitiu financiar - anul 2011 (9871KB) Descarca
Balanta - anul 2011 (11544KB) Descarca
Nota explicativa bilant - anul 2011 (34670KB) Descarca
Raport audit extern - anul 2011 (15819KB) Descarca

Raportare la data 31.12.2010

Bilant exercitiu financiar - anul 2010 (2014KB) Descarca

Raportare la data 31.12.2009

Bilant exercitiu financiar - anul 2009 (7422KB) Descarca

Raportare la data 31.12.2008

Bilant exercitiu financiar - anul 2008 (5105KB) Descarca