Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi de inspector cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor la Serviciul Control Branşamente şi Racorduri.

   Atribuţiile de baza ale postului de inspector constau în analiza informatiilor comerciale din baza de date şi corelarea acestora cu situaţia faptică din teren; deplasarea în teren şi verificarea conformităţii branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare; elaborarea proceselor verbale de constatare, a rapoartelor şi formularea de propuneri în vederea soluţionării problemelor.

   Cerinţele şi condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de inspector: studii medii/ postliceale; utilizare programe informatice; permis conducere categoria B, valabil.

   Selecţia se face pe bază de interviu ce include aspecte practice.

   Bibliografia pentru interviu: Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată; Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş, judeţul Argeş, în vigoare (postat pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea „Companie – Structura si Organizare”).

   Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV), cazier judiciar în original şi copii ale: actului de identitate; actului de studii; permis conducere categoria B, valabil, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24 A, judeţul Argeş, până la data de 19.03.2018, inclusiv, orele 16.00.

   Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00. Persoana de contact: Burcuş Silvia – Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.