Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru recrutarea unui specialist la Serviciul Aprovizionare pe durată determinată.

   Atribuţiile postului constau în asigurarea gestionării stocurilor de materiale la magazie;asigurarea aprovizionării/ livrării/ distribuirii în timp optim a materialelor şi echipamentelor; întocmirea, verificarea şi transmiterea documentaţiei specifice (introducere/ operare electronică date, bonuri consum, facturi, comenzi, note de recepţie, procese verbale predare-primire materiale, etc); urmărirea fluxului de produse (materiale, echipamente, etc.); comunicarea cu furnizorii societatii; identificarea permanentă a potenţialelor îmbunătăţiri.

   Cerinţele şi condiţiile pentru participare la concurs: studii superioare în domenii precum contabilitate, informatică-gestiune, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent conform legislaţiei în vigoare; cunoştinţe utilizare MS Office avansate; cunoştinţe solide în gestionarea stocurilor şi metode de livrare a materialelor; capacitate de adaptare, comunicare şi asumarea responsabilităţilor.

   Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.

   Bibliografia de concurs:
      - Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
      - Ordinul nr. 2634/ 2015 privind documentele financiar-contabile.

   Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actului de studii, diplome/ atestate profesionale de calificare, după caz, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24 A, judeţul Argeş, până la data de 11.05.2018, inclusiv, orele 16.00.

   Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.