Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent relaţii instituţionale/ comunicare la Serviciul Relaţii Instituţionale, pe perioadă determinată.

    Atribuţiile postului constau în: acordarea sprijinului la realizarea şi actualizarea bazei de date la nivelul serviciului şi gestionarea acesteia; formularea răspunsurilor la documentele specifice (cereri, petiţii, etc.); preluarea feed-back-ului şi informaţiilor specifice la nivelul serviciului; organizarea de evenimente/ dezbateri/ sondaje tematice.

    Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii; bun cunoscător al limbilor română şi engleză; bună cunoaştere a Microsoft Office (WORD, EXCEL); capacitate de a livra la timp rezultate de bună calitate; experienţă în organizarea de evenimente (dezbateri tematice, expoziţii, târguri, acţiuni de sondare a clienţilor, adunări, etc.)

    Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.

    Candidaţii vor depune cazierul juridic în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale actului de identitate şi actului de studii la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 19.03.2018, orele 16.00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00. Persoană de contact: Burcuş Silvia, inspector specialitate formare evaluare selecţie profesională.