Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de operator tratare ape tehnologice la Secţia Uzina de Apă Budeasa.

    Sarcinile de bază ale postului de operator tratare ape tehnologice constau în supravegherea, manevrarea, exploatarea, întreţinerea instalaţiilor de preparare şi dozare reactivi din Uzina de Apă Budeasa.

    Condiţiile de participare la concurs sunt: studii liceale sau postliceale şi calificare în domeniile tratarea apei, industrie chimică, chimie industrială şi protecţia mediului; apt pentru lucrul la înălţime necondiţionat şi pentru manipularea manuală a maselor.

    Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu ce include aspecte practice.

    Bibliografia constă în manuale şi cărţi din literatura de specialitate ce includ noţiuni despre tratarea apei şi norme de igienă specifice.

    Candidaţii vor depune cazierul juridic în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/ certificat de absolvire), carnetului de muncă/ adeverinţe vechime în muncă, după caz, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 06.02.2018, inclusiv, orele 16.00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00. Persoana de contact: Burcuş Silvia, inspector specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.