Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. Piteşti cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de mecanic utilaj (buldoexcavatorist).

   Atribuţiile de bază ale postului de mecanic utilaj sunt: să exploateze utilajul în vederea realizării lucrărilor de excavare, nivelare şi consolidare a pământului sau a materialelor similare conform documentaţiilor tehnice; să asigure buna funcţionare şi întreţinere a utilajului respectând toate indicaţiile şi instrucţiunile tehnice.

   Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii (incluzând calificarea profesională în domeniu); permis de conducere categoria B şi C, valabil; experienţă în domeniu de minim 1 an.

   Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.

   Tematica pentru concurs: exploatarea buldoexcavatorului în vederea realizării lucrărilor specifice, controlul şi îngrijirea zilnică a utilajului.

   Bibliografia pentru concurs: Legislaţia rutieră, cartea tehnică a utilajului/ maşinilor pentru terasamente, manuale de specialitate pentru dobândirea calificării profesionale de maşinist utilaje cale şi terasamente.

   Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/ certificat de absolvire), permisului de conducere, carnetului de muncă şi/ sau adeverinţelor de vechime în muncă, după caz, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, până la data de 08.06.2018, inclusiv, orele 16.00.

   Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare între orele 8.00-16.00.