Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judetul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de încasator şi cititor contoare apă.

   Scopul postului de încasator şi cititor contoare apă: citirea consumului, încasarea facturilor de la consumatorii din zona de activitate şi predarea/ depunerea banilor la casieria societăţii/ bancă.

   Cerinţele şi condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de încasator şi cititor contoare apă sunt: studii generale, cunoştinţe şi abilităţi specifice activităţii (utilizare PC, comunicare interpersonală, atenţie la detalii), disponibilitate la efort şi program flexibil.

   Candidaţii vor depune un cazier judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actului de studii, carnetului de muncă şi/ sau adeverinţelor de vechime în muncă (după caz), permis conducere (dupa caz), la Ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24 A, judeţul Argeş, până la data de 12.09.2017, inclusiv, orele 16.00.

   Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00. Persoana de contact: Burcuş Silvia – Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.