Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de drenor la Secţia Operare Canalizare Zona Metropolitană.

   Atribuţiile de bază ale postului constau în executarea lucrărilor de întreţinere şi remediere a avariilor pe reţelele de canalizare.

   Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii (minim şcoală profesională); capacitate de lucru individual şi în echipă; cunoştinţe în domeniul operării şi reparării reţelelor de canalizare; disponibilitate pentru program de lucru flexibil; constituie avantaj deţinerea permisului de conducere categoria B, valabil.

   Concursul se face pe baza de interviu ce include şi aspecte practice.

   Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actului de studii, permisului de conducere, la Ghişeul Unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24 A, judeţul Argeş, până la data de 18.07.2018, inclusiv, orele 16.00.

   Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.