Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea postului de drenor la Stațiile de Repompare a Apei Uzate Pitești.

   Atribuţiile de bază ale postului constau în executarea lucrărilor de întreţinere şi remediere a avariilor la stațiile de repompare a apei uzate.

   Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii (minim şcoală profesională); capacitate de lucru individual şi în echipă; cunoştinţe în domeniul întreținerii și remedierii avariilor la stațiile de repompare a apei uzate; vechime în muncă de minim 3 ani, disponibilitate pentru program de lucru flexibil.

   Concursul se face pe baza de interviu.

   Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actului de studii, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24 A, judeţul Argeş, până la data de 28.09.2018, inclusiv, orele 16.00.

   Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Serviciul Personal la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.