Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judetul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de fochist la Secţia Staţia de Epurare Piteşti.

    Sarcinile de bază ale postului de fochist constau în supravegherea, manevrarea, exploatarea, întreţinerea cazanelor de apă caldă din cadrul centralei termice.

    Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii şi autorizare ISCIR ca fochist clasa C cu talon de vize anuale în perioada de valabilitate, apt pentru meseria de fochist.

    Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.

    Bibliografia constă în: noţiuni generale despre cazanele de apă caldă, prescripţiile tehnice (PT) ISCIR aplicabile PT C 9—2010 „Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune”.

    Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/ certificat de absolvire), autorizaţiei ISCIR clasa C, talonului pentru vize anuale, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judetul Argeş, până la data de 27.02.2018, orele 16.00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399 zilnic, între orele 08.00-16.00. Persoana de contact: Burcuş Silvia, inspector specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.