Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de găuritor-filetator la Secţia Uzina de Apă Budeasa.

   Sarcinile de bază ale postului de găuritor-filetator constau în rectificarea/confecţionarea pieselor metalice, respectând cerinţele de precizie şi calitate; participarea la activităţile de întreţinere şi reparaţie a instalaţiilor şi utilajelor din Uzina de Apă Budeasa.

   Condiţiile de participare la concurs sunt: calificare de găuritor-filetator; apt necondiţionat pentru lucrul la înălţime şi pentru manipularea manuală a maselor.

   Concursul constă într-un interviu ce include probă practică.

   Candidaţii vor depune cazierul juridic în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/ certificat de absolvire), la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 30.03.2018, inclusive, orele 16.00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00. Persoana de contact: Burcuş Silvia, inspector specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.