Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, Bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea postului de inginer de specialitate la Serviciul Citire Facturare.

   Atribuţiile postului: Implementarea Strategiei de reducere a cantităţilor de apă nefacturată la nivelul sistemelor de alimentare cu apă aflate în administrarea S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti, pe domeniul specific de activitate; gestionarea documentaţiei tehnice şi soluţionarea corespondenţei legate de activitatea de citire/ facturare; asigurarea relaţionării eficiente cu clienţii pe probleme de natură comercială.

   Cerinţele şi condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului sunt: studii superioare tehnice; cunoştinte avansate de utilizare PC (WORD, EXCEL, POWER POINT).

   Concursul va consta intr-un un interviu, care va include şi aspecte practice.

   Bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea “Anunţuri”.

   Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV), cazier judiciar în original şi copii după: actul de identitate, actele de studii (diplomă de bacalaureat şi diplomă de licenţă), carnetul de muncă şi/ sau adeverinţele de vechime în muncă (după caz), la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24 A, judeţul Argeş, până la data de 03.05.2018, inclusiv, orele 16.00.

   Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.

   BIBLIOGRAFIE :
      - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
      - Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
      - Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş, judeţul Argeş, în vigoare (postat pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea „Companie – Structură şi organizare”).