Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer şi a unui post de instalator la Secţia Operare Topoloveni.

    Atribuţiile de bază ale postului de inginer constau în coordonarea în regim de permanenţă a activităţii formaţiei de reparaţii în vederea asigurării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la parametrii optimi; coordonarea lucrărilor de execuţie a branşamentelor şi racordurilor la reţelele de apă şi de canalizare; monitorizarea sistemului SCADA; elaborarea documentaţiei specifice activităţii secţiei în conformitate cu legislaţia şi prevederile documentaţiei interne, în vigoare.

    Condiţiile şi cerinţele pentru participare la concurs: absolvent al unei facultăţi tehnice cu diplomă de licenţă sau examen de diplomă în conformitate cu legislaţia în vigoare cu specializare în domeniul electronicii/ automatizărilor; cunoştinţe în domeniul automătizărilor şi instalaţiilor electrice (depanare/resoftare PLC-uri, modemuri date, automate programabile); bună cunoaştere a limbii engleze.

    Selecţia se face pe bază de interviu şi include aspecte practice cu următoarea tematica:
      - Cunoştinţe referitoare la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
      - Cunoştinţe referitoare la sisteme de calcul, hard şi soft;
      - Utilizare programe (Microsoft Office (WORD, EXCEL, ACCES), Windows Server, Windows 7/8.1/10, etc);
      - Cunoştinţe referitor la reţelele de calculatoare (tipuri şi configurări de retele, etc).

    Atribuţiile de bază ale postului de instalator constau în execuţia lucrărilor de întreţinere/reparaţii/execuţie reţele de distribuţie apă şi de canalizare.

    Condiţiile şi cerinţele la concurs sunt: studii medii şi calificare de instalator apă-canal/ instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; posesie permis conducere categoria B, valabil; constituie avantaj domiciliul stabil în oraşul Topoloveni sau localităţile limitrofe şi disponibilitatea de a participa prompt la intervenţii în caz de avarii.

    Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.

    Bibliografia pentru concurs: noţiuni despre întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor de apă şi de canalizare, reguli de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă (INSTALATOR APᾸ-CANAL Manual de calificare/recalificare).

    Candidaţii vor depune un cazier judiciar în original, un curriculum vitae (CV), cerere şi copii după: actul de identitate, actele de studii, la ghişeu unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judetul Argeş, pâna la data de 30.04.2018, orele 16.00.

    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.