Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de instalator la Secţia Operare Limitrofe.

    Sarcinile de bază ale postului de instalator constau în execuţia lucrărilor de întreţinere/montare a reţelelor de distribuţie apă şi de canalizare.

    Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii şi calificare de instalator apă/instalator instalaţii tehnico-sanitare; permis de conducere categoria B valabil; constituie avantaj disponibilitatea de a participa prompt la intervenţii în caz de avarii.

    Concursul constă întrun interviu ce include şi aspecte practice.

    Bibliografia pentru concurs: noţiuni despre întreţinere şi reparaţii instalaţii apă şi canalizare, reguli de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă (INSTALATOR APᾸ-CANAL Manual de calificare/recalificare).

    Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original şi copii ale: actului de identitate, ale documentelor care atestă nivelul de studii şi calificarea în domeniu, permisului de conducere valabil, la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până pe data de 30.04.2018, inclusiv, orele 16.00.

    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.