Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de instalator la Secţia Operare Costești.

    Sarcinile de bază ale postului de instalator constau în execuţia lucrărilor de întreţinere/reparaţii/execuţie reţele de distribuţie apă şi de canalizare.

    Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii şi calificare de instalator apă-canal/ instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; disponibilitatea de a participa prompt la intervenţii în caz de avarii; constituie avantaj deținerea permisului de conducere categoria B, valabil, și domiciliul stabil în oraşul Costești.

    Concursul constă într-un interviu ce include și aspecte practice.

    Bibliografia pentru concurs: noţiuni despre întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor de apă şi de canalizare, reguli de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă (INSTALATOR APᾸ-CANAL Manual de calificare/recalificare).

    Candidaţii vor depune un cazier judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actului de studii, permis conducere valabil (dupa caz), la Ghişeul unic al societăţii situat în bulevardul I.C. Brătianu nr.24 A, municipiul Piteşti, judeţul Argeş sau la punctul de lucru din orașul Costești, situat în strada Victoriei, bloc D7, sc.C, parter, până la data de 28.09.2018, inclusiv, orele 16.00.

    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00 – Serviciul Personal