Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de instalator şi a unui post de sudor la Secţia Operare Limitrofe.

   Sarcinile de bază ale postului de instalator constau în execuţia lucrărilor de întreţinere/montare a reţelelor de distribuţie apă şi de canalizare.

   Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii şi calificare de instalator apă/instalator instalaţii tehnico-sanitare; apt din punct de vedere medical pentru lucrul la înălţime, pentru lucrul în condiţii deosebite şi pentru manipularea manuală a maselor; constituie avantaj disponibilitatea de a participa prompt la intervenţii în caz de avarii precum şi deţinerea permisului de conducere categoria B valabil.

   Sarcinile de baza ale postului de sudor constau în participarea la intervenţii programate şi accidentale (avarii) în instalaţiile şi retelele de apă pentru realizarea de suduri cu gaz, arc electric, flacără oxiacetilenica sau alte procedee de topire şi taiere în vederea realizării unei structuri interne continue şi omogene.

   Conditiile de participare la concurs sunt: studii medii şi calificare de sudor; apt din punct de vedere medical pentru lucrul la înălţime, pentru lucrul în condiţii deosebite şi pentru manipularea manuală a maselor; constituie avantaj disponibilitatea de a participa prompt la intervenţii în caz de avarii.

   Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.

    Bibliografia pentru concurs:
      1. Tehnica securităţii muncii în atelierele de sudură, autor L.Drimer
      2. Utilajul şi tehnologia sudării - manual pentru licee industriale şi de matematică-fizică cu profilurile de mecanică şi matematică-fizică, clasa a XI-a şi scoli profesionale, autor I.Vasile
      3. Ghidul lucrătorilor de sudare, tăiere, lipire, autori: V. Popovici, S. Şontea, N. Popa, C. Şarlău, L.Miloş, S. Nanu
      4. Sudarea cu arc electric – ghid pentru autoinstruirea sudorilor, autori V. Berinde, I. Anghel
      5. Memorator tehnic pentru montaj, volumul II

    Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/ certificat de absolvire/calificare), permisului de conducere (după caz), carnetului de muncă şi/ sau adeverinţelor de vechime în muncă, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până pe data de 08.12.2017, inclusiv, orele 16.00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, zilnic, între orele 08.00-16.00. Persoană de contact: Burcuş Silvia, inspector specialitate formare evaluare selecţie profesională.