Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de instalator la Departamentul Comercial.

    Sarcinile de bază ale postului de instalator constau în execuţia lucrărilor de montare/ demontare apometre şi module de citire la distanţă pe reţelele de distribuţie apă şi de canalizare din aria de operare.

    Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii şi calificare de instalator apă-canal/ instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; constituind avantaj deţinerea permisului de conducere categoria B, valabil.

    Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.

    Bibliografia pentru concurs: noţiuni despre întreţinere şi reparaţii instalaţii apă şi canalizare, reguli de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă (INSTALATOR APᾸ-CANAL Manual de calificare/recalificare).

    Candidaţii vor depune cazierul juridic în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, documentelor care atestă nivelul de studii şi calificare în domeniu, permisului de conducere, carnetului de muncă/adeverinţe de vechime în muncă (după caz) la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 26.03.2018, orele 16.00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00. Persoană de contact: Burcuş Silvia, inspector specialitate formare evaluare selecţie profesională.