Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
ANUNT

       S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi de inginer, 2 posturi de maistru și 2 posturi de instalator la secţiile din cadrul Sectorului Exploatare-Operare (Pitești, Costești, Limitrofe).

       Scopul postului de inginer de specialitate în domeniul rețelelor de apă și de canal este să asigure funcționarea sistemelor de producere și distribuire a apei potabile și a celor de colectare și epurare a apelor uzate, în regim de permanență și la parametrii prevăzuți.
       Cerințele și condițiile pentru participarea la concurs în vederea ocupării postului de inginer: absolvent al unei facultăți cu diplomă de licență sau examen de diplomă, în conformitate cu legislația în vigoare, cu specializare în domeniile: inginerie sanitară și protecția mediului/ hidrotehnică/ instalații/ construcții civile, industriale și agricole/ energetică/ mecanică/ tehnologii performante pentru protecția mediului urban; cunoștințe teoretice solide în domeniul rețelelor și instalațiilor; bună cunoăștere a Microsoft Office și experiență în utilizarea AutoCad sau similar. Constituie avantaj deținerea experienței în execuția lucrărilor de extindere/ modernizare/ reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea acestora; capacitatea de a stabili obiective intermediare, a urmări realizarea corectă și la termen a acestora; caracterul disciplinat; rezistența la stres; deținerea permisului de conducere categoria B, valabil.
       Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă într-o probă scrisă și un interviu.

       Scopul postului de maistru este să coordoneze formația de lucru pentru a asigura derularea intervenţiilor programate și accidentale specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
      Cerințele și condițiile pentru participarea la concurs în vederea ocupării postului de maistru: absolvent al unei școli tehnice cu diplomă/ examen final, în conformitate cu legislația în vigoare, cu specializare în domeniile: rețele tehnico-edilitare/ instalații/ construcții civile, industriale și agricole; cunoștințe teoretice solide în domeniul rețelelor și instalațiilor; bună cunoaștere a Microsoft Office; experiență în funcția de maistru de minim 1 an. Constituie avantaj deținerea experienței în execuția lucrărilor de extindere/ modernizare/ reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatărea acestora; capacitatea de a stabili obiective intermediare și a urmări realizarea corectă și la termen a acestora; caracterul disciplinat; rezistența la stres; deținerea permisului de conducere categoria B, valabil.
      Concursul pentru ocuparea postul de maistru constă într-o probă scrisă și un interviu.

       Scopul postului de instalator este să realizeze lucrări de întreţinere/reparaţii/execuţie reţele de distribuţie apă şi de canalizare.
      Cerinţele şi condiţiile de participare la concurs în vederea ocupării postului de instalator: studii medii şi calificare de instalator apă-canal/ instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze. Constituie avantaj deținerea experienței în execuția lucrărilor de extindere/ modernizare/ reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea acestora; caracterul disciplinat; rezistența la stres; deținerea permisului de conducere categoria B, valabil.
      Concursul pentru ocuparea postului de instalator constă într-un interviu ce include și aspecte practice.

       Candidaţii vor depune un cazier judiciar în original, un curriculum vitae (CV), cerere şi copii după: actul de identitate, actele de studii, permisul de conducere, documentele ce atestă vechimea/experiența în muncă, la ghişeu unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, până la data de 26.10.2018, orele 16.00.
      Pentru informaţii suplimentare referitor la anunţ, vă rugăm să contactaţi Serviciul Personal la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.

       BIBLIOGRAFIE:
      1.Regulamentul consolidat și armonizat al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, județul Argeș
      2. Legea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare