Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de operator la tratarea şi epurarea apelor uzate la Secţia Operare Canalizare Zona Metropolitană.

    Sarcinile de bază ale postului de operator la tratarea şi epurarea apelor uzate constau în supravegherea şi funcţionarea instalaţiilor şi utilajelor staţiei de pompare conform parametrilor prevăzuţi în cărţile tehnice şi prevederilor legislative în vigoare.

    Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii şi calificare în domeniul tratării şi epurării apelor uzate/ apelor tehnologice sau domenii conexe, apt pentru lucrul la înalţime şi pentru manipularea manuală a maselor, experienţa în domeniu constituind un avantaj.

    Concursul constă întrun interviu ce include şi aspecte practice.

    Bibliografia constă în manuale şi cărţi din literatura de specialitate ce includ noţiuni despre tratarea şi epurarea apei uzate şi norme de igienă specifice.

    Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original şi copii ale: actului de identitate, ale documentelor care atestă nivelul de studii şi calificarea în domeniu, dovada că este apt pentru lucrul la înalţime şi pentru manipularea manuală a maselor, la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până pe data de 18.05.2018, inclusiv, orele 16.00.

    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.