Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea postului de referent la Secţia Operare Topoloveni.

    Atribuţiile de bază ale postului constau în elaborarea, gestionarea şi arhivarea documentaţiei specifice activităţii secţiei în conformitate cu legislaţia, documentele şi prevederile procedurilor interne, în vigoare.

    Condiţiile şi cerinţele de participare la concurs: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, cunoştinţe operare computer (MS Office Word, Excel, Internet), abilităţi în comunicare/ relaţionare interpersonală, întocmirea facturilor pentru avize, proiecte şi devize de lucrări, disponibilitate la program prelungit, domiciliul stabil în oraşul Topoloveni sau localităţile limitrofe constituind un avantaj.

    Concursul se face pe bază de interviu ce include şi aspecte practice.

    Bibliografia pentru interviu: Legea nr.458/2002 privind calitatea apei, republicată şi Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş, judeţul Argeş.

    Candidaţii vor depune un cazier judiciar în original, un curriculum vitae (CV), cerere şi copii după: actul de identitate, actele de studii şi cartea de muncă/ adeverinţele ce atestă vechimea în muncă (după caz), la ghişeu unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judetul Argeş, pâna la data de 29.11.2017, orele 16.00.

    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00. Persoana de contact: Burcuş Silvia, inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.