Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judetul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de referent în cadrul Direcţiei Generale.

    Atribuţiile de bază ale postului constau în elaborarea şi gestionarea documentaţiei specifice; prelevarea probelor apă potabilă/ apă uzată/ nămol; realizarea activităţilor specifice de secretariat, cu respectarea reglementărilor legislative în vigoare.

    Condiţiile de participare la concurs sunt: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; cunoştinţe privind activitatea de secretariat; cunoştinţe operare computer; abilităţi de comunicare/ relaţionare interpersonală, adaptabilitate, capacitate de analiză, atenţie la detalii.

    Concursul consta intr-un interviu ce include si aspecte practice.

    BIBLIOGRAFIE:
       * H.G. pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate-188/2002 cu completarile si modificarile ulterioare ;
      * Legea privind calitatea apei potabile- 458/2002-republicata , cu completarile si modificarile ulterioare ;
      * Legea apelor nr.107/1996 cu completarile si modificarile ulterioare ;
      * Legea privind colectarea selectiva a deseurilor în institutiile publice nr.132/2010;
      *Ordonanta de Urgenta pentru protecţia mediului nr.195/2005 cu completarile si modificarile ulterioare ;

    Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV), cazier judiciar în original şi copii ale actului de identitate şi diplomei de licenţă, la ghişeul unic, situat în municipiul Piteşti, bulevardul I. C. Brătianu nr.24 A, judeţul Argeş, până la data de 26.06.2018, inclusiv, orele 16.00.

    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.