Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer de specialitate în domeniul automatizărilor şi comunicaţiilor la Serviciul SCADA.

    Scopul postului de inginer constă în efectuarea activităţilor de mentenanţă a sistemelor informatice, a sistemelor de automatizare PLC-uri şi a transmisiilor de date din cadrul sistemelor SCADA.

    Cerinţe și condiţii pentru participare la concurs: absolvent al unei facultăţi tehnice cu diplomă de licenţă sau examen de diplomă în conformitate cu legislaţia în vigoare cu specializare în domeniul automatizărilor industriale; cunoştinţe în domeniul automatizărilor industriale şi instalaţiilor electrice (depanare/ resoftare PLC-uri, modemuri date, automate programabile); experienţă dovedită în domeniul automatizărilor de minim 3 ani; cunoaşterea limbii engleze - nivel mediu.

    Selecţia se face pe bază de interviu şi include aspecte practice cu următoarea tematica:
      - Cunoştinţe referitoare la sisteme de calcul, hard şi soft;
      - Instalare, configurare intreţinere sisteme IT şi programe specifice dispeceratului societătii;
      - Utilizare programe (Microsoft Office, Windows Server, Windows 7/8.1/10, etc);
      - Cunoştinţe reţele de calculatoare (tipuri şi configurări de retele, etc);
      - Cunoştinţe transmisii de date (configurări echipamente comunicații date (routere, etc));
      - Analiză scheme electrice;
      - Cunoştinţe depanare/resoftare PLC-uri, HMI-uri.

    Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV), cazierul judiciar în original şi copii ale: actului de identitate, actului de studii, carnetului de muncă şi/ sau adeverinţelor de vechime în muncă (după caz), la ghişeul unic, situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24 A, judeţul Argeş, până la data de 19.10.2018, inclusiv, orele 16.00.

    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la Serviciul Personal, telefon 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.