Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea postului de inginer la Secţia Operare Topoloveni.

    Atribuţiile de bază ale postului constau în coordonarea în regim de permanenţă a activităţii formaţiei de reparaţii în vederea asigurării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la parametrii optimi; coordonarea lucrărilor de execuţie a branşamentelor şi racordurilor la reţelele de apă şi de canalizare; monitorizarea sistemului SCADA; elaborarea documentaţiei specifice activităţii secţiei în conformitate cu legislaţia şi prevederile documentaţiei interne, în vigoare.

    Cerinţe pentru participare la concurs: absolvent al unei facultăţi tehnice cu diplomă de licenţă sau examen de diplomă în conformitate cu legislaţia în vigoare cu specializare în domeniul electronicii/ automatizărilor.

    Condiţii pentru participare la concurs: cunoştinţe în domeniul automatizărilor şi instalaţiilor electrice (depanare/resoftare PLC-uri, modemuri date, automate programabile); bună cunoaştere a limbii engleze.

    Selecţia se face pe bază de interviu şi include aspecte practice cu următoarea tematica:
      - Cunoştinţe referitoare la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
      - Cunoştinţe referitoare la sisteme de calcul, hard şi soft;
      - Utilizare programe (Microsoft Office (WORD, EXCEL, ACCES), Windows Server, Windows 7/8.1/10, etc);
      - Cunoştinţe referitor la reţelele de calculatoare (tipuri şi configurări de retele, etc).

    Candidaţii vor depune un cazier judiciar în original, un curriculum vitae (CV), cerere şi copii după: actul de identitate, actele de studii şi cartea de muncă/ adeverinţele ce atestă vechimea în muncă (după caz), la ghişeu unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, până la data de 19.02.2018, orele 16.00.

    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00. Persoana de contact: Burcuş Silvia, inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.