Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea postului de Şef Serviciu Citire Facturare.

    Scopul postului:
      - coordonarea activităţilor de citire a contoarelor apă, de analiză a consumurilor, de emitere şi distribuţie a facturilor de prestaţii apă şi canal;
      - planificarea graficelor de efectuare a citirilor, a rutelor şi a deplasărilor cititorilor-încasatori şi ale cititorilor radio în teren;
      - urmărirea şi raportarea către şeful ierarhic a datelor privind eficacitatea şi eficienţa proceselor de citire şi facturare;
      - analizarea alarmelor apometrelor cu citire la distanţă, blocarea la facturare a anumitor cantităţi care nu se încadrează în istoricul de consum al clientului şi nu sunt în concordanţă cu realitatea din teren, ţinând cont de caracteristicile punctului de consum şi deblocarea alarmelor după elucidarea situaţiei;
      - urmărirea depistării consumatorilor clandestini prin propuneri de verificări în teren;
      - implementarea Strategiei de reducere a cantităţilor de apă nefacturată la nivelul sistemelor de alimentare cu apă aflate în administrarea S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti, pe domeniul specific de activitate.

   Cerinţele şi condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului sunt: studii superioare tehnice/ economice/ juridice; cunoştinţe avansate de utilizare PC (Word, Excel, PowerPoint); permis de conducere categoria B, valabil; experienţă de minim 5 ani în domeniul de activitate al studiilor absolvite. Constituie avantaj experienţa managerială, demonstrată prin funcţii de conducere ocupate, în domeniul studiilor absolvite.

   Concursul va consta într-un interviu ce include şi aspecte practice.

   Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV), cazier judiciar în original şi copii după: actul de identitate, actele de studii (diplomă de bacalaureat şi diplomă de licenţă), carnetul de muncă şi/ sau adeverinţele de vechime în muncă (după caz), permis conducere, la Ghişeul Unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24 A, judeţul Argeş, până la data de 02.03.2018, inclusiv, orele 16.00.

   Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00. Persoana de contact: Burcuş Silvia - Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.

   BIBLIOGRAFIE :
      - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
      - Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
      - Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş, judeţul Argeş, în vigoare (postat pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea „Companie – Structură şi organizare”).