Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, Bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea postului de Şef Serviciu Citire Facturare.

    Scopul postului constă în coordonarea activităţilor de citire a contoarelor apă, de emitere şi distribuţie a facturilor de prestaţii apă şi canal, de analiză a consumurilor şi depistare a consumatorilor clandestini, în vederea Implementării Strategiei de reducere a cantităţilor de apă nefacturată la nivelul sistemelor de alimentare cu apă aflate în administrarea S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti, pe domeniul specific de activitate.

    Cerinţele şi condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului sunt: studii superioare tehnice/ economice/ juridice; cunoştinţe avansate de utilizare PC (WORD, EXCEL, POWER POINT); permis de conducere categoria B, valabil; experienţă de minim 5 ani în domeniul de activitate al studiilor absolvite. Constituie avantaj experienţa managerială, demonstrată prin funcţii de conducere ocupate, în domeniul studiilor absolvite.

    Concursul va consta într-un interviu ce include şi aspecte practice.

    Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV), cazier judiciar în original şi copii după: actul de identitate, actele de studii (diplomă de bacalaureat şi diplomă de licenţă), carnetul de muncă şi/ sau adeverinţele de vechime în muncă (după caz), permis conducere, la Ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24 A, judeţul Argeş, până la data de 22.06.2018, inclusiv, orele 16.00.

    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.

    BIBLIOGRAFIE :
- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş, judeţul Argeş, în vigoare (postat pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea „Companie – Structură şi organizare”).