Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
center>Anunt

    S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. Piteşti cu sediul în Municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24 a, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de şofer la Serviciul Transport.

    Scopul postului: să conducă mijloacele de transport ale S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, în vederea transportului de persoane sau mărfuri în condiţii de securitate rutieră; să asigure buna funcţionare şi întreţinere a autovehiculului, respectând toate indicaţiile şi instrucţiunile tehnice.

    Condiţii de participare la concurs: studii medii; permis de conducere categoria B+C+E şi atestat/ certificat profesional transport marfă, valabile.

    Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.

    Tematica pentru concurs: conduita preventivă şi ecologică, controlul şi îngrijirea zilnică a autovehiculului.

    Bibliografia pentru concurs: Legislaţia rutieră.

    Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV), cazier judiciar în original şi copii ale: actului de identitate, certificatului de absolvire a învăţământului, permisului de conducere, atestatului/ certificatului de pregătire profesională a conducătorului auto, la gişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I. C. Brătianu nr.24 A, judeţul Argeş, până la data de 02.07.2018, inclusiv, orele 16.00.

    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 -16.00.