Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de sudor la Secţia Operare Limitrofe.

    Sarcinile de baza ale postului de sudor constau în participarea la intervenţii programate şi accidentale (avarii) în instalaţiile şi reţelele de apă pentru realizarea de suduri cu gaz, arc electric, flacără oxiacetilenica sau alte procedee de topire şi taiere în vederea realizării unei structuri interne continue şi omogene.

    Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii şi calificare de sudor; apt din punct de vedere medical pentru lucrul la înălţime, pentru lucrul în condiţii deosebite şi pentru manipularea manuală a maselor; constituie avantaj disponibilitatea de a participa prompt la intervenţii în caz de avarii.

    Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.

    Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/ certificat de absolvire/ calificare), permisului de conducere (după caz), la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până pe data de 26.03.2018, inclusiv, orele 16.00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00. Persoană de contact: Burcuş Silvia, inspector specialitate formare evaluare selecţie profesională.