Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Pitești, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unui post de sudor la Secția Operare Apă Pitești Zona Metropolitană.

    Sarcinile de bază ale postului de sudor constau în participarea la intervenții programate și accidentale (avarii) în instalațiile și rețelele de apă pentru realizarea de suduri cu gaz, arc electric, flacăra oxiacetilenică sau alte procedee de topire și tăiere în vederea realizării unei structuri interne continue și omogene.

    Condițiile de participare la concurs sunt: studii medii și calificare de sudor; apt din punct de vedere medical pentru lucrul la înălțime, pentru lucrul în condiții deosebite și pentru manipularea manuală a maselor; disponibilitate de deplasare promptă la avarii; experiența de minim 1 an în domeniu constituie avantaj.

    Concursul consta intr-un interviu ce include aspecte practice.

    Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/ certificat de absolvire), la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judetul Argeş, până la data de 05.10.2018, orele 16.00.

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399 in zilele lucratoare, între orele 08.00-16.00.

BIBLIOGRAFIE

   1. Tehnica securitatii muncii in atelierele de sudura, autor L.Drimer
   2. Utilajul si tehnologia sudarii-manual pentru licee industriale si de matematica-fizica cu profilurile de mecanica si matematica-fizica, clasa a XI-a si scoli profesionale, autor I.Vasile
   3. Ghidul lucratorilor de sudare, taiere, lipire, autori V. Popovici, S. Sontea, N. Popa, C. Sarlau, L.Milos, S. Nanu
   4. Sudarea cu arc electric – ghid pentru autoinstruirea sudorilor, autori V. Berinde, I. Anghel
   5. Memorator tehnic pentru montaj, volumul II