Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii

Comunicate de presa

COMUNICAT DE PRESA

Spalatorie auto depistata cu bransament de apa clandestin

   În urma actiunii de control care s-a desfasurat în data de 12.04.2019 la un agent economic cu profil de activitate „spalatorie auto“, reprezentantii societatii Apa Canal 2000 SA din cadrul Departamentului Comercial (Serviciul Control Bransamente si Racorduri) au identificat un bransament clandestin (bypass înainte de contorul de bransament), prin care se frauda consumul de apa.

   Agentul economic a fost identificat în urma analizei consumului de apa raportat la obiectul activitatii desfasurate, precum si prin compararea consumului cu alti agenti economici cu profil de activitate similar. Spalatoria a intrat într-un program de monitorizare zilnica a consumului, cu ajutorul terminalelor mobile de citire, concluziile conducand la un consum fraudulos de apa.

   Astfel, în data de 12.04.2019 s-a procedat la verificarea conductei de alimentare cu apa cu echipamentul de inspectie video din dotarea societatii si s-a identificat un bypass functional, executat la o distanta de 1,5 m fata de caminul de bransament (în amonte fata de contor în sensul de curgere al apei).

   Fiind întrunite elementele constitutive ale infractiunii de furt de apa din sistemul public, la fata locului s-a prezentat un echipaj al Inspectoratului de Politie al Judetului Arges, la solicitarea societatii Apa Canal 2000 pentru aplicarea tuturor masurilor legale prevazute de Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.

   Operatorul Regional SC Apa Canal 2000 SA a calculat un prejudiciu conform prevederilor legale în vigoare (Ordinul nr. 29/1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici), reprezentand plata retroactiva a serviciilor de apa si de canalizare, calcul în sistem pausal, luand în calcul obiectul de activitate al agentului economic care a facut obiectul controlului.

   Atragem atentia si pe aceasta cale asupra riscurilor si sanctiunilor la care se expun utilizatorii serviciilor prestate de SC Apa Canal 2000 SA care vor fi depistati cu bransamente de apa necontorizate, si anume: plata retroactiva în sistem pausal a serviciilor prestate, amenda contraventionala si sesizarea organelor de urmarire penala pentru savarsirea infractiunii de furt de apa din sistemul public de distributie.

   Actiunile societatii Apa Canal 2000 SA vor continua si pentru alte locatii pentru care la acest moment exista suspiciunea de consum fraudulos de apa.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 16.04.2019


COMUNICAT DE PRESA

Racordarea la retelele de apa si de canalizare executate cu fonduri europene a imobilelor
din aria Operatorului Regional S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare în judetul Arges, aduce la cunostinta utilizatorilor din localitatile în care au fost executate lucrari cu fonduri europene, în cadrul Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Arges“, ca este necesar sa faca demersurile pentru conectarea imobilelor la retelele noi de apa si de canalizare.

   În acest sens, beneficiarii trebuie sa se prezinte la Ghiseul Unic al societatii din Pitesti, b-dul I.C. Bratianu nr. 24 A, în vederea completarii si depunerii formularului „Comanda executie bransament la reteaua de apa/ racord la reteaua de canalizare“, formular care se poate descarca si de pe pagina de internet a societatii www.apacanal2000.ro, sectiunea „Clienti“, subsectiunea „Formulare“, formularul nr. 2.

   Beneficiarii din orasul Topoloveni vor depune comenzile doar la punctul de lucru al societatii din orasul Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr. 30 (cladire Dispecer Castel Apa).

   La depunerea comenzii, trebuie anexate urmatoarele documente în copie:
      - act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firma
      - act de proprietate/ închiriere/ mostenire si acord proprietar în cazul închirierii (scris - daca proprietarul este persoana juridica sau notarial - între persoane fizice)
      - adeverinta de la Primarie cu numar stradal, daca acesta nu reiese din actul de identitate sau de proprietate
      - certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului si certificat de înregistrare fiscala (pentru persoane juridice)
      - act constitutiv în cazul persoanelor juridice si mentionarea codului IBAN
      - dovada achitarii taxei de conectare, în valoare de 80 lei pentru apa si 80 lei pentru canalizare (preturile nu includ TVA).

   Plata taxei de conectare se efectueaza la casieria societatii, în baza biletului emis de functionarul care înregistreaza cererea.

   Societatea Apa Canal 2000 S.A. Pitesti reaminteste ca executa lucrari de bransare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar sa efectueze lucrarea, pe domeniul privat, numai cu firme specializate în lucrari de apa si canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare.


Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 09.04.2019


COMUNICAT DE PRESA

Furtul de apa - riscuri si sanctiuni

   Societatea Apa Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare în judetul Arges, continua campania de verificare a clientilor sai în ceea ce priveste legalitatea utilizarii serviciilor prestate de societate si va intensifica actiunile de control în perioada urmatoare.

   Pentru ca ne confruntam din ce în ce mai des cu diferite cazuri de sustrageri de apa din reteaua publica, atragem atentia ca furtul de apa constituie infractiune, iar cei care încalca prevederile legale în domeniul serviciilor de utilitati publice se expun la riscuri ce au consecinta plata despagubirilor si amenzilor aferente, precum si urmarirea penala.

   SC Apa Canal 2000 SA dispune atât de echipamente performante de identificare a pierderilor de apa, cât si de un sistem informatic complex care permite efectuarea unei analize riguroase a consumului de apa lunar pe toate categoriile de utilizatori. De asemenea, montarea contoarelor de apa „inteligente“ echipate cu modul radio faciliteaza identificarea consumului fraudulos, prin interpretarea si tratarea alarmelor furnizate de modulul radio.

   Cele mai frecvente probleme întâlnite în urma verificarilor privind serviciul de alimentare cu apa au fost: sigiliu Operator rupt, lucrari clandestine de ocolire a contorului (dublu bransament, bypass), ridicarea neautorizata a contorului din instalatie, întoarcerea contorului în instalatie, interventia neautorizata asupra bransamentului, bransamente de apa clandestine executate fara avizul Operatorului, utilizatori fara relatie contractuala, utilizatori debransati anterior si care la data controlului s-a constatat ca s-au rebransat fara aviz.

   Ce risca utilizatorii serviciului de alimentare cu apa care recurg la diverse modalitati de fraudare a consumului de apa:
      - în cazul în care sigiliul aplicat de operator este rupt, precum si în cazul oricarei interventii neautorizate asupra apometrului, utilizatorul va suporta plata unor penalitati si despagubiri pentru daune provocate, sub forma de prejudiciu, iar în anumite cazuri chiar sistarea serviciului prestat; de asemenea, va suporta contravaloarea apometrului, care va fi înlocuit de Operator;
      - în cazul unui bransament de apa clandestin sau a unei lucrari clandestine de ocolire a contorului se va proceda la desfiintarea imediata a acestuia/acesteia si la facturarea prejudiciului aferent;
      - executarea lucrarilor clandestine de ocolire a contorului de bransament si influentarea în orice mod a indicatiilor contorului de bransament, ori afectarea integritatii acestuia si a sigiliului aplicat de Operator constituie contraventie la serviciul de alimentare cu apa si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 3000 lei la 5000 lei;
      - în cazul clientilor debransati, care la data controlului au fost identificati rebransati fara avizul Operatorului, acestia vor suporta contravaloarea serviciilor de care au beneficiat începând cu data sistarii serviciului si pâna la data constatarii situatiei de rebransare frauduloasa, la debitul continuu posibil de asigurat prin bransament, în functie de presiunea de regim din zona.
      - SC Apa Canal 2000 SA va formula plângeri penale împotriva persoanelor fizice sau juridice care au fost depistate cu nereguli în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 461, litera a.

   Prejudiciul adus Operatorului presupune plata retroactiva a serviciului de apa în sistem pausal, conform Ordinului nr. 29/1993, pentru aprobarea Normativului Cadru, privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici, consum care este calculat în cazul persoanelor fizice tinând cont de gradul de confort si de numarul de persoane, iar în cazul persoanelor juridice va fi luat în calcul obiectul de activitate si numarul de robineti. În cazul asociatiilor de proprietari, prejudiciul se calculeaza în functie de numarul de persoane care locuiesc în bloc si gradul de confort.

   Atragem atentia asupra faptului ca prejudiciul calculat conduce la facturarea unor cantitati mari, care nu au legatura cu înregistrarile anterioare ale apometrului fraudat.

   Ce risca utilizatorii clandestini ai serviciului de canalizare:

   În cazul unui racord de canalizare executat fara avizul operatorului si fara a exista relatie contractuala, Operatorul va proceda la desfiintarea (blocarea/blindarea) imediata a acestuia, fara ca utilizatorul sa aiba drept la despagubiri, iar utilizatorul va suporta plata retroactiva a serviciului de canalizare, consum calculat, de asemenea, în sistem pausal, conform Ordinului nr. 29/1993, pentru aprobarea Normativului Cadru, privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici.

   Ca si în cazul serviciului de alimentare cu apa, calculul prejudiciului pentru utilizarea serviciului de canalizare, în afara cadrului legal si contractual, conduce la facturarea unor cantitati mari, care nu se pot raporta la consumul clientului din perioada anterioara.

   Reamintim ca utilizatorii care au retea de canalizare menajera executata pe strada, au obligatia racordarii la aceasta, iar nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei potrivit art. 39, alin. (5) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata.

   SC Apa Canal 2000 SA avertizeaza pe aceasta cale toti utilizatorii serviciilor prestate, care trebuie sa înteleaga necesitatea respectarii legalitatii în cazul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, în caz contrar riscând aplicarea urmatoarelor sanctiuni: plata retroactiva în sistem pausal a serviciilor prestate, amenda contraventionala si sesizarea organelor de urmarire penala pentru savârsirea infractiunii de furt de apa din sistemul public.


Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 09.04.2019


COMUNICAT DE PRESA

Transmitere index contor apa prin WhatsApp

   SC Apa Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare în judetul Arges, aduce la cunostinta beneficiarilor ca începând cu data de 01.04.2019 este disponibila o noua modalitate de transmitere a indexului autocitit, respectiv prin utilizarea aplicatiei WhatsApp, la nr. de telefon: 0755.147368.

   Transmiterea indexului autocitit prin aceasta modalitate se poate face în intervalul 20 – 30 ale lunii în curs, caz în care se impune atasarea unei fotografii a indexului de pe apometru si transmiterea urmatoarelor informatii: codul de client, adresa punctului de consum si indexul apometrului.

   Reamintim utilizatorilor ca pentru transmiterea indexului autocitit se pot utiliza în continuare si urmatoarele modalitati:
      - pe site-ul www.apacanal2000.ro, prin crearea în prealabil a unui cont online;
      - prin e-mail pe adresa Operatorului: contact@apa-canal2000.ro;
      - prin adresa depusa la Ghiseul unic al societatii.

   SC Apa Canal 2000 SA îsi rezerva dreptul de a nu utiliza indexul transmis daca acesta ar indica variatii mari de consum fata de medie sau daca se constata ca este necesara efectuarea unei citiri de catre reprezentantul societatii. Asigurarea accesului la contor este singura cale de a oferi un serviciu corect facturat si posibilitatea de a avea un control asupra consumatorilor si a functionalitatii instalatiilor interioare.

   Important: Indexul transmis trebuie sa fie cel vizualizat pe contor!

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 01.04.2019


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aniverseaza
Ziua Mondiala a Apei – 22 martie

   Ziua Mondiala a Apei, sarbatorita anual la data de 22 martie, este un eveniment care aduce în centrul atentiei diferite aspecte legate de apa, de preocuparile si provocarile în gestionarea resurselor de apa.

   În fiecare an, Ziua Mondiala a Apei are o tema distincta. Anul acesta, la cea de-a 27-a aniversare, tema este „Nu lasam pe nimeni în urma - Apa este un drept universal“ si adapteaza promisiunea centrala a Agendei pentru Dezvoltare Durabila în perspectiva anului 2030 potrivit careia, pe masura ce dezvoltarea durabila progreseaza, toata lumea trebuie sa aiba acces la apa.

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti continua activitatile dedicate Zilei Mondiale a Apei si în acest an, organizând doua actiuni în cadrul Programului Educational Piky, si anume:
      - concursul de fotografie „Apa pentru toti“, participanti fiind elevi din clasele I-XII de la unitati de învatamânt din judetul Arges. Premierea elevilor câstigatori va avea loc în data de 22 martie 2019, la Muzeul Judetean Arges.
       - Zilele Portilor Deschise - în perioada 25 - 27 martie 2019 grupuri de elevi si cadre didactice vor vizita Uzina de Apa Budeasa si Statia de Epurare Pitesti.

Director General
Mihail Marinescu

Publicat la data: 20.03.2019


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în comuna Bascov,
în perioada 18 - 19 martie 2019

      Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în comuna Bascov, începând de luni 18.03.2019, ora 9.00, pâna marti 19.03.2019, ora 7.00, fiind afectati utilizatorii situati pe urmatoarele strazi:
      - Pleasa, Paisesti Deal, Paisesti DN, Stejaret, Stejaret DN, Schiau, Lunca, Strada Armatei, 14 Septembrie.

      Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executarea lucrarilor de igienizare si remediere pierderi la rezervorul de apa din strada Pleasa.

      Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 14.03.2019


COMUNICAT DE PRESA

Vizita de lucru pentru monitorizarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Arges, în perioada 2014 - 2020“

   Marti, 5 martie 2019, reprezentantii Autoritatii de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (2014 - 2020) si ai Bancii Europene de Investitii au desfasurat o vizita de lucru în aria de operare a S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti având ca tema stadiul pregatirii „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Arges, în perioada 2014 - 2020“.

   Din partea Autoritatii de Management au participat la vizita în teren dl. Bogdan Chitescu, Director General adjunct al AM POIM; dl. Cristian Maristeanu, Director adjunct Directia Gestionare Proiecte, Evaluare si Contractare Proiecte; dl. Valentin Simion, Manager public, si dl. Adrian Crîngas, expertul din partea Bancii Europene de Investitii.

   Vizita în teren a fost precedata de o sedinta de lucru la sediul Operatorului Regional, în care au fost discutate si clarificate aspectele principale în legatura cu Proiectul regional.

   În cadrul acestei întâlniri au fost analizate propunerile de extindere si modernizare a infrastructurii de apa si apa uzata, stadiul contractului de sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii, fiind aduse în discutie si masurile de urgentare a demersurilor privind aprobarea acestora.

   Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 si în acord cu Cadrul Strategic Comun si Documentul de Pozitie al serviciilor Comisiei Europene.

Director General
Mihail Marinescu

Publicat la data: 13.03.2019


COMUNICAT DE PRESA

Precizari cu privire la monitorizarea apei potabile
furnizate de Operatorul Regional SC Apa Canal 2000 SA

   SC Apa Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare în judetul Arges, aduce la cunostinta publicului ca apa furnizata în aria de operare este monitorizata permanent în cadrul societatii si analizata în cadrul monitorizarii de audit de catre Directia de Sanatate Publica Arges, iar parametrii de potabilitate se încadreaza în valorile admise conform reglementarilor în vigoare.

    SC Apa Canal 2000 SA, prin Laboratorul Uzinei de Apa, laborator înregistrat la Ministerul Sanatatii si acreditat RENAR, efectueaza monitorizarea operationala a calitatii apei distribuite în conformitate cu programele anuale avizate de Directia de Sanatate Publica Arges pentru sistemele publice de aprovizionare cu apa aflate în aria de administrare a societatii. Conform programelor de monitorizare operationala, locurile de prelevare stabilite în acord cu Directia de Sanatate Publica Arges sunt statii de tratare a apei, rezervoare de înmagazinare a apei, consumatori deserviti.

    Directia de Sanatate Publica Arges si Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti efectueaza monitorizarea de audit a calitatii apei distribuite pentru sistemele publice de aprovizionare cu apa aflate în aria de administrare a societatii.

    SC Apa Canal 2000 SA comunica rezultate ale monitorizarii calitatii apei distribuite prin postarea acestora pe site-ul societatii www.apacanal2000.ro, sectiunea „Informatii Utile“, subsectiunile „Calitatea apei“ si „Caracteristici apa potabila 24 ore“.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 11.03.2019


COMUNICAT DE PRESA

CANALIZAREA NU ESTE COS DE GUNOI!
Protejati reteaua de canalizare si mediul înconjurator!

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti se implica în campanii de informare si de responsabilizare a cetatenilor fata de problemele de mediu, cu impact asupra conditiilor de viata a populatiei.

   În cele ce urmeaza readucem în atentia publicului câteva aspecte legate de buna functionare a sistemului de canalizare.

   Deseurile menajere si alte tipuri de deseuri nu se arunca în vasul de toaleta sau în chiuveta întrucât acestea înfunda retelele interioare de canalizare, deterioreaza utilajele din statiile de pompare sau din statiile de epurare si afecteaza buna functionare a serviciului. Utilizarea necorespunzatoare a canalizarii ne afecteaza pe toti. Durata de viata a instalatiilor scade, costurile de întretinere si de operare cresc, la fel si inconfortul creat de refularea apei uzate si de inundarea imobilelor, fiind în final suportate de toti membrii comunitatii.

   Rugam cetatenii sa respecte urmatoarele reguli de utilizare a sistemului de canalizare:
      1. Canalizarea nu este cos de gunoi!
      Nu aruncati în vasul de toaleta sau în chiuveta urmatoarele produse: resturi alimentare, produse de igiena (tampoane, betisoare ureche), scutece, resturi de ambalaje, materiale textile, materiale de constructii (vopsele, diluanti, moloz), medicamente, mucuri de tigara, uleiuri si grasimi vegetale/animale, alte deseuri.
      Pentru deseurile menajere, textile, materiale reziduale de tip pet-uri, plastic sau materiale de constructii trebuie folosite containerele pentru salubritate si nu sistemul de canalizare.
      2. Nu aruncati în caminele de racord si de vizitare pietre, moloz si alte deseuri!
      3. Nu acoperiti cu pamânt capacele caminelor de vizitare, îngreunând astfel munca personalului de întretinere.
      4. Daca observati un capac de camin spart sau care lipseste, încercati sa îl semnalizati si anuntati la dispeceratul societatii, telefon 0248 223 237.

   Respectând regulile de utilizare a sistemului de canalizare demonstrati grija fata de siguranta locuintei si a comunitatii din care faceti parte si protejati mediul înconjurator.

O campanie de informare si responsabilizare a S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti

Publicat la data: 05.03.2019


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în comuna Mosoaia, în data de 21 februarie 2019

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în comuna Mosoaia, în ziua de joi 21.02.2019, între orele 9 - 14, fiind afectati utilizatorii din:
      - satele: Hintesti, Dealul Viilor;
      - strazile: Stoenari, Dealului, Corbu Basangesti, Bisericii si strazile adiacente acestora.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia de lucrari în cadrul contractului „Conectari bransamente la retelele de apa reabilitate în cadrul proiectului Fond Coeziune în localitatea Mosoaia, jud. Arges“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 19.02.2019


COMUNICAT DE PRESA

Întreruperea furnizarii apei potabile în comuna Poiana Lacului
în data de 18 februarie 2019

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca furnizarea apei potabile în comuna Poiana Lacului va fi întrerupta în ziua de luni 18 februarie 2019, între orele 9 - 18.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia de lucrari de catre SC Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges SA.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 15.02.2019


ANUNT

Ziua Mondiala a Apei – 22 martie 2019

   Societatea Apa Canal 2000 SA aduce la cunostinta ca în data de 22 martie 2019 se aniverseaza Ziua Mondiala a Apei având tema „Apa este un drept universal“.

   Cu aceasta ocazie, societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti organizeaza doua actiuni în cadrul Programului Educational Piky, si anume:

   - Concursul de fotografie „Apa pentru toti“, la care pot participa elevii din clasele I-XII de la unitatile de învatamânt din judetul Arges;

   Regulamentul concursului poate fi descarcat de pe site-ul societatii www.apacanal2000.ro, sectiunea „Media – Piky“, sau de pe site-ul Inspectoratului Scolar Judetean Arges.

    - Zilele Portilor Deschise - în perioada 25 - 27 martie 2019, grupuri de elevi si cadre didactice pot vizita Uzina de Apa Budeasa si Statia de Epurare Pitesti / Topoloveni / Costesti, în baza unei solicitari transmise prin e-mail la adresa: contact@apa-canal2000.ro.

   Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Relatii Clienti, tel. 0348.807.105.

Director General
Mihail Marinescu

Publicat la data: 14.02.2019


ANUNT

Documente necesare pentru bransarea la reteaua de apa si/sau racordarea la reteaua de canalizare
a imobilelor din aria Operatorului Regional S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti

   SC Apa Canal 2000 SA Pitesti informeaza utilizatorii ca pentru bransarea la reteaua de apa si/sau racordarea la reteaua de canalizare a imobilelor din aria sa de operare este necesar sa fie depuse urmatoarele documente la ghiseul unic al societatii:

   1. Comanda întocmire documentatie tehnica necesara pentru racord la reteaua de apa si canalizare
      La depunerea comenzii trebuie anexate urmatoarele documente în copie:
      - dovada achitare contravaloare aviz(e) si proiect tehnic
      - act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firma
      - act de proprietate / închiriere / mostenire si acord proprietar în cazul închirierii (scris - daca proprietarul este persoana juridica sau notarial - între persoane fizice)
      - plan de situatie si plan de încadrare în zona
      - adeverinta cu numar stradal, daca este cazul
      - breviar de calcul pentru debitul si presiunea necesare în punctul de bransare (pentru persoane juridice si pentru dezvoltatori imobiliari persoane fizice)
      - certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului si certificat de înregistrare fiscala (pentru persoane juridice)
      - act constitutiv în cazul persoanelor juridice si mentionarea codului IBAN
      - adeverinta de la primarie cu natura juridica a drumului public/privat
      - declaratie notariala dezvoltatori imobiliari daca doresc/ nu doresc sa pastreze drumul privat

   2. Comanda întocmire documentatie bransament individual
      La depunerea comenzii trebuie anexate urmatoarele documente în copie:
      - dovada achitare contravaloare aviz si proiect tehnic
      - contract de vânzare-cumparare a apartamentului (act justificativ al proprietatii)
      - act(e) de identitate proprietar(i)
      - adeverinta din partea de asociatiei de proprietari din care rezulta ca sunt cu plata la zi a întretinerii, cu mentionarea scopului pentru care s-a eliberat respectiva adeverinta (în original)

   3. Comanda executie bransament la reteaua de apa/racord la reteaua de canalizare
      La depunerea comenzii trebuie anexate urmatoarele documente în copie:
      - proiect tehnic
      - autorizatia de construire construire eliberata de primaria în a carei raza teritoriala se afla imobilul, daca este afectata suprafata domeniului public
      - dovada achitare avans executie lucrare

Nota: La depunerea comenzii de executie pentru racordarea la reteaua de canalizare pe fonduri europene este necesar sa se mentioneze indexul contorului de apa la data înregistrarii comenzii.

   Formularele tipizate sunt puse la dispozitia clientilor la Ghiseul Unic, situat în Pitesti, b-dul I.C. Bratianu nr. 24A, sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii www.apacanal2000.ro, sectiunea „Clienti“, subsectiunea „Formulare“.

Director General
Mihail Marinescu

Publicat la data: 13.02.2019


COMUNICAT DE PRESA

Furtul de apa - riscuri si sanctiuni

   S.C. APA CANAL 2000 S.A., operator regional al serviciilor de apa si de canalizare în judetul Arges, continua campania de verificare a clientilor sai în ceea ce priveste legalitatea utilizarii serviciilor prestate de societate si va intensifica actiunile de control în perioada urmatoare.

   Pentru ca ne confruntam din ce în ce mai des cu diferite cazuri de sustrageri de apa din reteaua publica, atragem atentia ca furtul de apa constituie infractiune, iar cei care încalca prevederile legale în domeniul serviciilor de utilitati publice se expun la riscuri ce au consecinta plata despagubirilor si amenzilor aferente, precum si urmarirea penala.

   S.C. APA CANAL 2000 S.A. dispune atât de echipamente performante de identificare a pierderilor de apa, cât si de un sistem informatic complex care permite efectuarea unei analize riguroase a consumului de apa lunar pe toate categoriile de utilizatori. De asemenea, montarea contoarelor de apa „inteligente“ echipate cu modul radio faciliteaza identificarea consumului fraudulos, prin interpretarea si tratarea alarmelor furnizate de modulul radio.

   În perioada 2017-2018, prin personalul specializat, s-au efectuat verificari la un numar de 1.320 de locatii si s-au constatat încalcari ale prevederilor legale si contractuale la un numar de 781 de utilizatori (28 de asociatii de proprietari, 52 de agenti economici si 701 utilizatori casnici). Cele mai frecvente probleme întâlnite în ceea ce priveste serviciul de alimentare cu apa au fost: sigiliu Operator rupt, lucrari clandestine de ocolire a contorului (dublu bransament, bypass), ridicarea neautorizata a contorului din instalatie, întoarcerea contorului în instalatie, interventia neautorizata asupra bransamentului, bransamente de apa clandestine executate fara avizul Operatorului, utilizatori fara relatie contractuala, utilizatori debransati anterior si care la data controlului s-a constatat ca s-au rebransat fara aviz.

   Ce risca utilizatorii serviciului de alimentare cu apa care recurg la diverse modalitati de fraudare a consumului de apa:
      - în cazul în care sigiliul aplicat de operator este rupt, precum si în cazul oricarei interventii neautorizate asupra apometrului, utilizatorul va suporta plata unor penalitati si despagubiri pentru daune provocate, sub forma de prejudiciu, iar în anumite cazuri chiar sistarea serviciului prestat; de asemenea, va suporta contravaloarea apometrului, care va fi înlocuit de Operator;
      - în cazul unui bransament de apa clandestin sau a unei lucrari clandestine de ocolire a contorului se va proceda la desfiintarea imediata a acestuia/acesteia si la facturarea prejudiciului aferent;
      - executarea lucrarilor clandestine de ocolire a contorului de bransament si influentarea în orice mod a indicatiilor contorului de bransament, ori afectarea integritatii acestuia si a sigiliului aplicat de Operator constituie contraventie la serviciul de alimentare cu apa si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 3000 lei la 5000 lei;
      - în cazul clientilor debransati, care la data controlului au fost identificati rebransati fara avizul Operatorului, acestia vor suporta contravaloarea serviciilor de care au beneficiat începând cu data sistarii serviciului si pâna la data constatarii situatiei de rebransare frauduloasa, la debitul continuu posibil de asigurat prin bransament, în functie de presiunea de regim din zona.
      - S.C. Apa Canal 2000 S.A. va formula plângeri penale împotriva persoanelor fizice sau juridice care au fost depistate cu nereguli în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 461, litera a.

   Prejudiciul adus Operatorului presupune plata retroactiva a serviciului de apa în sistem pausal, conform Ordinului nr. 29/1993, pentru aprobarea Normativului Cadru, privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici, consum care este calculat în cazul persoanelor fizice tinând cont de gradul de confort si de numarul de persoane, iar în cazul persoanelor juridice va fi luat în calcul obiectul de activitate si numarul de robineti. În cazul asociatiilor de proprietari, prejudiciul se calculeaza în functie de numarul de persoane care locuiesc în bloc si gradul de confort.

   Atragem atentia asupra faptului ca prejudiciul calculat conduce la facturarea unor cantitati mari, care nu au legatura cu înregistrarile anterioare ale apometrului fraudat.

   Ce risca utilizatorii clandestini ai serviciului de canalizare:

   În cazul unui racord de canalizare executat fara avizul operatorului si fara a exista relatie contractuala, Operatorul va proceda la desfiintarea (blocarea/blindarea) imediata a acestuia, fara ca utilizatorul sa aiba drept la despagubiri, iar utilizatorul va suporta plata retroactiva a serviciului de canalizare, consum calculat, de asemenea, în sistem pausal, conform Ordinului nr. 29/1993, pentru aprobarea Normativului Cadru, privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici.

   Ca si în cazul serviciului de alimentare cu apa, calculul prejudiciului pentru utilizarea serviciului de canalizare, în afara cadrului legal si contractual, conduce la facturarea unor cantitati mari, care nu se pot raporta la consumul clientului din perioada anterioara.

   Reamintim ca utilizatorii care au retea de canalizare menajera executata pe strada, au obligatia racordarii la aceasta, iar nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei potrivit art. 39, alin. (5) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata.

   S.C. APA CANAL 2000 S.A. avertizeaza pe aceasta cale toti utilizatorii serviciilor prestate, care trebuie sa înteleaga necesitatea respectarii legalitatii în cazul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, în caz contrar riscând aplicarea urmatoarelor sanctiuni: plata retroactiva în sistem pausal a serviciilor prestate, amenda contraventionala si sesizarea organelor de urmarire penala pentru savârsirea infractiunii de furt de apa din sistemul public.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 05.02.2019


ANUNT

Facturile de apa si canalizare
se pot primi în format electronic

   Societatea Apa Canal 2000 SA reaminteste utilizatorilor serviciilor de alimentare cu apa si canalizare ca pot opta pentru primirea facturii fiscale reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de societatea noastra, în format electronic.

    Clientii care doresc sa beneficieze de primirea facturii de apa si canalizare în format electronic pe adresa de e-mail au aceasta posibilitate prin crearea unui cont accesând site-ul societatii www.apacanal2000.ro, sectiunea Clienti - Servicii online.

    Principalele beneficii ale primirii prin e-mai a facturilor de apa si canalizare sunt:
      - reducerea duratei de transmitere a facturii catre clienti;
      - rapiditatea în luarea deciziei efectuarii platii;
      - acces în timp real la informatii - posibilitatea de vizualizare a facturii, imediat ce aceasta este disponibila, începând cu luna imediat urmatoare înregistrarii;
      - vizualizarea soldului la data accesarii contului;
      - posibilitatea transmiterii indexului autocitit;
      - arhivarea electronica a facturilor, cu impact minim asupra mediului;
      - gratuitatea serviciului - societatea Apa Canal 2000 nu percepe nici un cost suplimentar clientilor care au cont online.

    În situatia în care un client a optat pentru primirea facturii în format electronic pe adresa de e-mail, bifând Factura electronica, nu va mai primi facturile emise de SC Apa Canal 2000 SA pe suport de hârtie. Revenirea la primirea facturii tiparite pe suport de hârtie se poate face oricând, fara costuri suplimentare, prin dezactivarea optiunii mentionate.

    IMPORTANT!
   Primirea facturii pe adresa de e-mail definita se realizeaza exclusiv prin bifarea optiunii Factura electronica din meniul Administrare cont.

   În cazul în care clientul nu bifeaza Factura electronica, facturile nu vor fi transmise pe adresa de e-mail definita, acestea putând fi vizualizate si descarcate prin autentificare pe site-ul societa?ii www.apacanal2000.ro, sec?iunea Clien?i - Servicii online.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 29.01.2019


ANUNT

Sistarea executiei lucrarilor de racordare la reteaua de apa si de canalizare,
pe domeniul public, în perioada cu temperaturi joase

SC Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta ca la Ghiseul Unic al societatii nu se mai primesc comenzi de executie a bransamentului la reteaua de apa/ racordului la reteaua de canalizare, în cazul în care lucrarile afecteaza domeniul public, pe perioada în care se înregistreaza temperaturi scazute, care nu permit executia în conditii de siguranta si în conformitate cu normele specifice.

Publicat la data: 17.12.2018


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, zona Tancodrom,
în data de 13 decembrie 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de joi 13.12.2018, între orele 9.00 - 14.00, fiind afectati utilizatorii din zona Tancodrom, situati pe urmatoarele strazi: Prof. Ion Angelescu, Nicolae Iorga, Nicolae Brânzeu, Dumitru Bratianu si Jan Constantinescu.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei noi la reteaua existenta în cadrul lucrarii „Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare menajera strada Nicolae Iorga, municipiul Pitesti“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 11.12.2018


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, cartier Gavana III,
în data de 22 noiembrie 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de joi 22.11.2018, între orele 9 - 17, fiind afectati urmatorii utilizatori din cartierul Gavana III:
      - blocurile: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C1, C2, M3, M5, M7, M7A, N1, N2, Gavana Tower;
      - Str. Mihail Chitescu;
      - Aleea Alexandru Papiu Ilarian;
      - punctul termic PT 906.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Înlocuirea conductei de apa de la Bl. M7A la bl. C3, inclusiv bransamentele aferente, si anularea conductei vechi zona Piata, cartier Gavana III, municipiul Pitesti, judetul Arges“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 20.11.2018


COMUNICAT DE PRESA

Stadiul lucrarilor de investitii executate pe domeniul public
la data de 31.10.2018

   În anul 2018, au fost prevazute 74 lucrari de investitii pe domeniul public al municipiului Pitesti si a altor localitati din aria de operare, din surse proprii ale societatii Apa Canal 2000. Stadiul lucrarilor executate sau în curs de executie la sfârsitul lunii octombrie 2018 este urmatorul:

   I. Lucrari executate pe domeniul public al municipiului Pitesti (stadiu fizic 100%)
       1. Înlocuire canalizare menajera Bl. C4 - C5, Zona Nord
       2. Înlocuire conducta apa Str. Garii si Str. Sergent Pantazescu, cartier Tudor Vladimirescu
       3. Înlocuire conducta apa Bd. I.C. Bratianu, Bl. A1 - A10, zona Centru, inclusiv bransamentele aferente
       4. Reabilitare canalizare menajera Bl. 65A - 66A, cartier Trivale
       5. Conducta alimentare cu apa Str. Smeurei, nr. 3, 4, 6
       6. Înlocuire conducta apa PT 803 si bransamentele aferente Bl. 12 - 13, cartier Craiovei
       7. Înlocuire conducta apa Bl. B26A - B26 inclusiv bransamentele aferente, cartier Prundu
       8. Înlocuire conducta apa inclusiv bransamentele aferente Aleea Iosif Gabrea, cart. Trivale
       9. Canalizare menajera Bl. B7 - B7A, cartier Exercitiu
       10. Extindere retea apa Str. Narciselor
       11. Înlocuire conducta apa inclusiv bransamentele aferente la case zona Bl. A1 la Bl. C19, cartier Banat

   II. Lucrari executate pe domeniul public al oraselor Costesti si Topoloveni (stadiu fizic 100%)
       1. Extindere retea canalizare str. Cârceana, oras Costesti
       2. Împrejmuire statii pompare ape uzate, oras Topoloveni
       3. Extindere retea distributie apa si retea canalizare menajera Str. Goranesti-Tutui, oras Topoloveni
       4. Conectari bransamente si racorduri existente la reteaua reabilitata, oras Topoloveni

   III. Lucrari executate pe domeniul public al unor comune din aria de operare (stadiu fizic 100%)
       1. Extindere retea alimentare cu apa si canalizare menajera Str. Traian, comuna Albota
       2. Reabilitare conducta apa Prelungirea Micsunele, comuna Bascov
       3. Extindere retea alimentare cu apa Str. Valea Belului, comuna Merisani
       4. Conectare conducta apa Str. Pinului la conducta distributie din Calea Dragasani, comuna Mosoaia
       5. Executat 3 camine de linie Str. Orhideelor, Crinului, Industriei, comuna Lunca Corbului
       6. Înlocuit rezervor înmagazinare 60 mc, comuna Lunca Corbului
       7. Înlocuit rezervor înmagazinare 60 mc, comuna Stolnici
       8. Instalatie de alimentare cu energie electrica Gospodaria de apa Stolnici

   IV. Lucrari în curs de executie pe domeniul public al municipiului Pitesti
       1. Înlocuire conducta apa de la Bl. M7a la Bl. C3 inclusiv bransamentele aferente si anulare conducta veche Piata, Bl. C1, C2, C3, cartier Gavana III (stadiu fizic 80%)
       2. Înlocuire conducta apa Bl. B1 - B6, C2A - C3, prin subsol tehnic inclusiv bransamente si hidranti, zona Centru (stadiu fizic 95%)
       3. Înlocuire hidranti de incendiu (stadiu fizic 40%)

   V. Lucrari în curs de executie pe domeniul public al oraselor Stefanesti si Topoloveni
       1. Proiectare si executie instalatie neutralizare amoniu Statie pompare Valea Mare - Scoala Ajutatoare, oras Stefanesti (stadiu fizic 40%)
       2. Extindere retea distributie apa si canalizare menajera Str. Ciotea, oras Topoloveni (stadiu fizic 90%)

   VI. Lucrari în curs de executie pe domeniul public al al unor comune din aria de operare
       1. Conectari bransamente existente la retelele reabilitate în cadrul Proiectului Fond Coeziune, comuna Albota (stadiu fizic 40%)
       2. Conectari bransamente existente la retelele reabilitate în cadrul Proiectului Fond Coeziune, comuna Bascov (stadiu fizic 30%)
       3. Achizitie si montaj statie deferizare-demanganizare sistem alimentare cu apa satele Catanele si Recea, comuna Cateasca (stadiu fizic 40%)
       4. Achizitie si montaj statie deferizare-demanganizare sistem alimentare cu apa sat Langesti, comuna Lunca Corbului (stadiu fizic 30%)
       5. Conectari bransamente existente la retelele reabilitate în cadrul Proiectului Fond Coeziune, comuna Maracineni (stadiu fizic 5%)
       6. Refacere carosabil pe Str. Gropeni si Str. Gheorghe Ulieru, comuna Maracineni (stadiu fizic 30%)
       7. Conectari bransamente existente la retelele reabilitate în cadrul Proiectului Fond Coeziune, comuna Merisani (stadiu fizic 20%)
       8. Conectari bransamente existente la retelele reabilitate în cadrul Proiectului Fond Coeziune, comuna Mosoaia (stadiu fizic 5%)
       9. Gospodarie de apa, comuna Poiana Lacului (stadiu fizic 80%)
       10. Achizitie si montaj statie deferizare-demanganizare sistem alimentare cu apa sat Cochinesti, comuna Stolnici (stadiu fizic 30%)

Director General
Mihail Marinescu

Publicat la data: 15.11.2018


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000, locul 1 în clasamente din Topul National al Firmelor, în domeniul specific de activitate

   Societatea Apa Canal 2000 SA s-a clasat pe Locul 1 în Top Profit România Întreprinderi cu Capital Românesc si Top Profit România, judetul Arges, în domeniul de activitate: Captarea, tratarea si distributia apei.

   Topurile amintite fac parte din Topul National al Firmelor întocmit de echipa ListaFirme conform datelor de bilant depuse în anul 2018 la Registrul Comertului.

   Indicatorii utilizati pentru realizarea topurilor ListaFirme sunt cifra de afaceri si profitul, selectia facându-se la nivel national, judetean, domeniu de activitate, categorii de întreprinderi.

   De mentionat ca societatea se claseaza pe primul loc si în alte doua topuri ListaFirme 2018.

   Pozitia de lider pe care SC Apa Canal 2000 SA a câstigat-o reflecta profesionalismul angajatilor si managementul eficient, societatea preocupându-se permanent pentru îmbunatatirea calitatii serviciilor furnizate.

   Mai multe informatii legate de acest subiect se pot afla accesând site-ul: www.listafirme.ro


Director General
Mihail MarinescuPublicat la data: 09.11.2018


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, cartier Gavana III, în data de 13 noiembrie 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de marti 13.11.2018, între orele 9 - 18, fiind afectati urmatorii utilizatori din cartierul Gavana III:
      - blocurile: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C1, C2, M3, M5, M7, M7A, N1, N2, Gavana Tower;
      - str. Mihail Chitescu;
      - punctul termic PT 906.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Înlocuirea conductei de apa de la Bl. M7A la bl. C3, inclusiv bransamentele aferente, si anularea conductei vechi zona Piata, cartier Gavana III, municipiul Pitesti, judetul Arges“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 09.11.2018


COMUNICAT DE PRESA

Protejarea instalatiilor de apa pe timpul sezonului rece

   Societatea APA CANAL 2000 S.A. reaminteste utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa ca odata cu sosirea sezonului rece este necesar a se lua masuri de prevenire pentru preîntâmpinarea înghetarii componentelor instalatiei de alimentare cu apa.

   Astfel, în conformitate cu Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din Aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges, utilizatorul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea protectiei si integritatii fizice a caminului de apometru, a contorului/aparatului de masura de apa si a vanelor ce echipeaza bransamentul.

   Orice reparatii si orice înlocuire de contor a carui deteriorare se datoreaza unei functionari anormale în conditii de înghet sunt efectuate de Operator pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului.

   Pentru evitarea eventualelor disfunctionalitati ale apometrului si a unor cheltuieli inutile, societatea Apa Canal 2000 recomanda tuturor utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa protejarea contoarelor de apa rece cu materiale termoizolante care se înfasoara în jurul conductei de bransament si în jurul apometrului lasând liber cadranul pentru a putea fi citit indexul consumului de apa, iar capacul de protectie al caminului de bransament trebuie sa fie bine închis si protejat.

   În cazul în care aceste masuri nu sunt luate, exista posibilitatea ca apa care trece prin contoare sa înghete, în special în timpul noptii când consumul este redus si viteza de trecere a apei prin contor este mai mica. Acest fenomen nu numai ca blocheaza alimentarea cu apa, dar poate duce si la deteriorarea apometrelor, caz în care acestea vor trebui reparate sau schimbate pe cheltuiala utilizatorilor.

   Verificarea periodica a starii caminului de apometru este importanta!

   În situatia în care apometrul a înghetat, nu se foloseste flacara deschisa si nu se toarna apa fierbinte peste acesta.

   Înainte de sosirea gerului, trebuie verificate si conductele de apa sau robinetii montati pe instalatie, în vederea depistarii/identificarii pierderilor de apa care ar putea duce la înghetarea conductelor.

   Utilizatorii serviciului de alimentare cu apa pot semnala problemele legate de functionarea apometrelor la dispeceratul societatii Apa Canal 2000 S.A., telefon 0248 223 237.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 06.11.2018


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în comuna Mosoaia, în data de 6 noiembrie 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în comuna Mosoaia, în ziua de marti 06.11.2018, între orele 8 - 17, fiind afectati utilizatorii din:
      - satele: Hintesti, Dealul Viilor;
      - strazile: Stoenari, Dealului, Corbu Basangesti, Bisericii si strazile adiacente acestora.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Conectari bransamente la retelele de apa reabilitate în cadrul proiectului Fond Coeziune în localitatea Mosoaia, jud. Arges“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 05.11.2018


COMUNICAT DE PRESA

02.11.2018

Contractele de lucrari CL7 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare în Aglomerarea Pitesti, localitatile Albota si Mosoaia“ si CL9 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare în Aglomerarea Pitesti, localitatile Merisani si Bascov“ au fost finalizate

   SC APA CANAL 2000 SA Pitesti anunta finalizarea contractelor CL7 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si re?elei de canalizare în Aglomerarea Pitesti, localitatile Albota si Mosoaia“ si CL9 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare în Aglomerarea Pitesti, localitatile Merisani si Bascov“ din cadrul amplului proiect de investitii „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Arges“, co-finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu în perioada 2007-2014 si Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) în perioada 2014-2020.

   Prin intermediul acestor contracte s-au realizat lucrari de extindere si reabilitarea a retelelor de distributie si de canalizare din localitatile Albota, Mosoaia, Merisani si Bascov, inclusiv testarea si punerea în functiune a sistemelor nou construite si remedierea eventualelor defecte aparute în Perioada de notificare a defectelor, precum si acordarea de asistenta personalului de exploatare si instruirea acestuia.

   Contractul CL7 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si re?elei de canalizare în Aglomerarea Pitesti, localitatile Albota si Mosoaia“, semnat în data de 16 decembrie 2014 de catre SC Apa Canal 2000 SA Pitesti, în calitate de Autoritate Contractanta, si SC Ludwig Pfeiffer SRL, s-a finalizat în data de 8 octombrie 2018 prin semnarea Procesului Verbal de Receptie finala, lucrarile în valoare de aproximativ 54,1 milioane lei (valoarea investitiei) fiind încheiate înca din luna septembrie 2017.

   Contractul CL9 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si re?elei de canalizare în Aglomerarea Pitesti, localitatile Merisani si Bascov“, semnat în data de 31 iulie 2014 între SC Apa Canal 2000 SA, în calitate de Autoritate Contractanta, si asocierea dintre companiile SC Porr Construct SRL, Porr Bau Gmbh si Teerag Asdag Aktiengesellschaft, s-a finalizat în data de 29.06.2018 prin semnarea Procesului Verbal de Receptie finala, lucrarile în valoare de aproximativ 32,4 milioane lei (valoarea investitiei) fiind încheiate înca din luna decembrie 2016.

   Noile instalatii au fost testate si date în exploatare, ele fiind integrate în sistemul gestionat de catre Apa Canal 2000 SA Pitesti. Realizarea acestor investitii contribuie la reducerea impactului negativ asupra mediului si sanatatii populatiei din zona, a deversarilor de ape uzate si asigura conformarea sectorului de apa local la termenele si obiectivele impuse prin Tratatul de Aderare si legislatia europeana. De asemenea, investitiile în infrastructura de apa înseamna cresterea standardului de viata pentru toti si mentinerea unui mediu de viata curat si sanatos.

   Proiect co-finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial Infrastructura Mare 2014-2020.

Conducerea SC Apa Canal 2000 SA Pitesti
Calea Craiovei, 38, etaj 3, Pitesti
Tel/Fax: 0248 210 148

Publicat la data: 02.11.2018


COMUNICAT DE PRESA

01.11.2018

Lucrarile incluse în contractul de lucrari CL1„Reabilitare, captare noua si statii de tratare în judetul Arges“ au fost finalizate

   SC APA CANAL 2000 SA Pitesti anunta finalizarea lucrarilor din cadrul contractului de lucrari CL1 „Reabilitare, captare noua si statii de tratare în judetul Arges“, inclus în amplul proiect de investitii „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Arges“, co-finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu în perioada 2007-2014 si Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) în perioada 2014-2020.

   Având o valoare de aproximativ 25,2 milioane de lei (fara TVA), contractul a fost încheiat la data de 26 noiembrie 2013 între SC Apa Canal 2000 SA, în calitate de Autoritate Contractanta, si asocierea dintre firmele SC TMUCB SA, SC AEG Tehnology SRL si SC Romproed SA, în calitate de Antreprenor, si a inclus obiective de investitii în 6 localitati din judet, si anume:

   Pitesti: reabilitarea statiei de tratare Budeasa;

   Stefanesti: extinderea sursei de apa si statie noua de clorinare în zona Valea Mare, precum si reabilitare surse de apa si statie noua de clorinare în zona Râul Doamnei;

   Merisani: sursa noua de apa si statie noua de clorinare;

   Mosoaia: statie noua de clorinare;

   Costesti: extinderea surselor de apa si reabilitarea statiei de tratare;

   Topoloveni: reabilitarea si extinderea surselor de apa si statie noua de tratare apa.

   Lucrarile la obiectivele mai sus mentionate au fost finalizate treptat, începând din noiembrie 2016 si pâna în data de 26 octombrie 2018 când a fost semnat ultimul Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor de la Statia de Tratare a Apei Budeasa.

   Noile instalatii au fost testate si date în exploatare, ele fiind integrate în sistemul gestionat de catre Apa Canal 2000 SA Pitesti. Contractul se va finaliza efectiv în octombrie 2019, dupa parcurgerea perioadei de notificare a defectelor.

   Realizarea acestor investitii contribuie la reducerea impactului negativ asupra mediului si sanatatii populatiei din zona, a deversarilor de ape uzate si asigura conformarea sectorului de apa local la termenele si obiectivele impuse prin Tratatul de Aderare si legislatia europeana. De asemenea, investitiile în infrastructura de apa înseamna cresterea standardului de viata pentru toti si mentinerea unui mediu de viata curat si sanatos.

   Proiect co-finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial Infrastructura Mare 2014-2020.

Conducerea SC Apa Canal 2000 SA Pitesti
Calea Craiovei, 38, etaj 3, Pitesti
Tel/Fax: 0248 210 148

Publicat la data: 01.11.2018


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, cartier Gavana III, în data de 1 noiembrie 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de joi 01.11.2018, între orele 9 - 18, fiind afectati urmatorii utilizatori din cartierul Gavana III:
      - blocurile: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, C4, C5, M3, M5, M7, M7A, N1, N2, Gavana Tower;
      - punctele termice PT 906 si PT 907.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Înlocuirea conductei de apa de la Bl. M7A la bl. C3, inclusiv bransamentele aferente, si anularea conductei vechi zona Piata, cartier Gavana III, municipiul Pitesti, judetul Arges“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 30.10.2018


COMUNICAT DE PRESA

Întreruperea furnizarii apei potabile în comunele Mosoaia si Poiana Lacului
în data de 23 octombrie 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca furnizarea apei potabile pe Platforma Cotmeana va fi întrerupta în ziua de marti 23 octombrie 2018, între orele 7 - 13, fiind afectati utilizatorii din comunele Mosoaia si Poiana Lacului.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru remedierea avariei pe conducta de aductiune, în zona Gavana - Trivale, de catre SC Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges SA.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 22.10.2018


COMUNICAT DE PRESA

Nu fi indiferent! Anunta conectarile ilegale la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare!

   S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti efectueaza zilnic controale în toata aria de operare a societatii, prin echipe mixte, care identifica pozitia retelelor, a bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare, efectueaza monitorizari cu camera de inspectie video, în vederea identificarii situatiilor în care au loc încalcari ale prevederilor legale, contractuale si ale Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare.

   Conectarile ilegale la sistemul public de alimentare cu apa conduc deseori la un nivel scazut de presiune în retea, dar si la producerea unor avarii pe segmentul de distributie; pentru executarea lucrarilor de remediere a avariilor pot fi deconectate de la serviciul de alimentare cu apa strazi întregi, spre disconfortul a zeci de mii de consumatori.

   Bransamentele ilegale (de tipul bypass, dublu bransament) afecteaza nu doar Operatorul ci si ceilalti consumatori contractuali, care îsi platesc facturile la zi si care, mai ales pe perioada de seceta, risca sa ramâna fara apa. Realizarea de bransamente clandestine prezinta pericol pentru întreg procesul de alimentare cu apa a consumatorilor. În majoritatea cazurilor procedurile de conectare ilegala sunt executate cu nerespectarea conditiilor tehnice elementare, lipsa procedurilor de dezinfectare si spalare a retelelor având implicatii asupra calitatii apei potabile.

   De asemenea, racordarile neautorizate la reteaua de canalizare pot conduce la deversari necontrolate ale volumului apei uzate ceea ce presupune o suprasolicitare în functionarea retelelor si statiilor de pompare a apelor uzate.

   S.C. Apa Canal 2000 S.A. va intensifica actiunile de control, menite sa identifice bransamentele de apa si racordurile de canalizare clandestine si va aplica prevederile legale fara nici o concesie, respectiv: facturarea prejudiciului adus Operatorului si a taxelor aferente intrarii în legalitate si sesizarea organelor de urmarire penala în cazurile confirmate de „furt de apa“.

   Pentru stoparea acestor actiuni ilegale de furt de apa din sistemul public de alimentare cu apa, racordare la sistemul public de canalizare fara avizul Operatorului si orice modalitate de fraudare a consumului înregistrat de aparatul de masura, rugam consumatorii sa anunte reprezentantii S.C. Apa Canal 2000 S.A. prin sesizarea oricarei situatii care pare suspecta la Ghiseul Unic al societatii din Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr. 24A sau pe adresa de e-mail: contact@apa-canal2000.ro .

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 17.10.2018


COMUNICAT DE PRESA

Întreruperea furnizarii apei potabile în Pitesti,
astazi 9 octombrie 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca, din cauza complexitatii lucrarilor necesare pentru remedierea avariei din Pitesti, bulevardul Republicii, furnizarea apei potabile este întrerupta si astazi 9 octombrie 2018, pâna la ora 15, fiind afectati utilizatorii din zona cuprinsa între strada Cozia si Gara Sud.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 09.10.2018


COMUNICAT DE PRESA

Întreruperea furnizarii apei potabile în comuna Bârla,
în data de 26 septembrie 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca furnizarea apei potabile va fi întrerupta în comuna Bârla, în ziua de miercuri 26 septembrie 2018, între orele 10.00 – 12.00, în vederea executarii de lucrari în cadrul proiectului „Alimentare cu apa si bransamente apa în satul Badesti, comuna Bârla, judetul Arges“.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 24.09.2018


COMUNICAT DE PRESA

Întreruperea furnizarii apei potabile în comuna Cateasca,
în data de 24 septembrie 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca furnizarea apei potabile este întrerupta în comuna Cateasca, astazi 24 septembrie 2018, între orele 8.00 – 22.00, fiind afectati utilizatorii din satele Cateasca, Catanele si Recea.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru spalarea bazinului de apa.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 24.09.2018


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, zona Centru,
în data de 20 septembrie 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de joi 20.09.2018, între orele 8.30 - 15.30, fiind afectati urmatorii utilizatori din zona Centru:
      - blocurile: B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, D1, D2, D4;
      - str. Constantin Brâncoveanu, str. Sfânta Vineri, str. Tepes Voda, str. Mihai Viteazul, str. Mihail Kogalniceanu;
      - PT 517.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Înlocuire conducta de apa bl. B1 - B6, C2a-C3, inclusiv bransamente si hidranti, Zona Centru, municipiul Pitesti, judetul Arges“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 18.09.2018


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 continua sa organizeze programul
Ziua Internationala de Monitorizare a Apei

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti continua sa organizeze programul Ziua Internationala de Monitorizare a Apei (ZIMA) - eveniment global de educatie menit sa stimuleze organizarea si implicarea publica în actiunea de protejare a resurselor de apa ale planetei.

   World Water Monitoring Day (WWMD / ZIMA) a aparut în anul 2003 la initiativa American Clean Water Foundation, cu sustinerea International Water Association, în anul 2012 schimbându-si denumirea în World Water Monitoring Challenge. Din anul 2016 ZIMA este un program al EarthEcho International si se realizeaza sub numele EarthEcho Water Challenge.

    Ziua Internatinala de Monitorizare a Apei se aniverseaza oficial în 18 septembrie, iar programul se desfasoara anual din 22 martie (când se sarbatoreste Ziua Mondiala a Apei) pâna în 31 decembrie, actiunea de monitorizare constând în efectuarea, cu ajutorul unor truse speciale, a analizelor apei la 4 indicatori, respectiv: oxigen dizolvat, pH, temperatura si turbiditate.

   Societatea Apa Canal 2000 SA s-a implicat din anul 2004 în desfasurarea acestui program la nivel local, în acest sens colaborând cu mai multe scoli din judetul Arges ai caror elevi participa la actiunea de monitorizare a apelor sub supravegherea cadrelor didactice, utilizând truse puse la dispozitia scolilor de catre societate.

   Scopul acestei actiuni, care face parte din Programul Educational Piky, este formarea unei atitudini de respect pentru natura si dezvoltarea unor comportamente responsabile fata de mediul înconjurator.

   Apa este esentiala pe pamânt. Calitatea vietii depinde în mod direct de calitatea apei. Calitatea buna a apei mentine sanatatea ecosistemelor si, prin urmare, contribuie la îmbunatatirea standardelor de viata.

   „Apa din se care alimenteaza ora?ele noastre are nevoie de aten?ia ?i de sprijinul nostru pentru a men?ine aceasta resursa esen?iala sanatoasa ?i curata; nu putem depinde doar de reglementarile locale sau nationale pentru a proteja apa comunita?ii noastre. Când participa?i la activita?ile Zilei Mondiale de Monitorizare a Apei juca?i un rol activ în sanatatea ?i prosperitatea comunitatii.“ (Philippe Cousteau Jr., co-fondator si presedinte al EarthEcho International)

   Mai multe informatii legate de acest program se pot afla accesând site-ul: www.worldwatermonitoringday.org .

   La început de an scolar, uram tuturor elevilor si cadrelor didactice sanatate, putere de munca si multe realizari!

Director General
Mihail Marinescu

Publicat la data: 17.09.2018


COMUNICAT DE PRESA

Facturile de apa si canalizare se pot primi exclusiv online

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta utilizatorilor serviciilor de alimentare cu apa si canalizare ca pot opta pentru primirea facturii fiscale reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de societatea noastra, exclusiv online.

    Clientii care doresc sa beneficieze de primirea facturii de apa si canalizare în format electronic pe adresa de e-mail au aceasta posibilitate prin crearea unui cont accesând site-ul societatii www.apacanal2000.ro, sectiunea Clienti - Servicii online.

    Principalele beneficii ale primirii prin e-mai a facturilor de apa si canalizare sunt:
      - reducerea duratei de transmitere a facturii catre clienti;
      - rapiditatea în luarea deciziei efectuarii platii;
      - acces în timp real la informatii - posibilitatea de vizualizare a facturii, imediat ce aceasta este disponibila;
      - arhivarea electronica a facturilor, cu impact minim asupra mediului;
      - gratuitatea serviciului - societatea APA CANAL 2000 nu percepe nici un cost suplimentar clientilor care au cont online.

    IMPORTANT! În momentul în care un client a optat pentru primirea facturii în format electronic pe adresa de e-mail nu va mai primi facturile emise de S.C. APA CANAL 2000 S.A. pe suport de hârtie. Revenirea la primirea facturii tiparite pe suport de hârtie se poate face oricând fara costuri suplimentare. Reactivarea acestei optiuni se va realiza în termen de maxim 30 de zile de la data la care furnizorul de apa si canalizare primeste o solicitare din partea clientului în acest sens.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 23.08.2018


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, zona Centru, în data de 23 august 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de joi 23.08.2018, între orele 8.00 - 15.00, fiind afectati urmatorii utilizatori din zona Centru:
      - blocurile: B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, D1, D2, D4;
      - str. Constantin Brâncoveanu, str. Sfânta Vineri, str. Tepes Voda, str. Mihai Viteazul, str. Mihail Kogalniceanu;
      - PT 517.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Înlocuire conducta de apa bl. B1 - B6, C2a-C3, inclusiv bransamente si hidranti, Zona Centru, municipiul Pitesti, judetul Arges“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 21.08.2018


COMUNICAT DE PRESA

Lucrarile specifice în sistemul de alimentare cu apa si de canalizare pe domeniul public sunt executate exclusiv de SC Apa Canal 2000 SA în localitatile din aria sa de operare

   Societatea Apa Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare în judetul Arges, informeaza ca pe domeniul public al localitatilor din aria sa de operare lucrarile specifice în sistemul de alimentare cu apa si de canalizare sunt executate exclusiv de SC Apa Canal 2000 SA.

   Reamintim ca lucrarile de bransare/racordare a imobilelor sunt executate de societatea Apa Canal 2000 pâna la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar sa efectueze lucrarea pe domeniul privat numai cu firme specializate în lucrari de apa si canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare.

   În cazul în care cetatenii au suspiciuni cu privire la executantul lucrarilor la reteaua de apa si/sau de canalizare pe domeniul public, altul decât Apa Canal 2000, îi rugam sa semnaleze aceste situatii prin telefon la nr. 0248 625 050, e-mail: contact@apa-canal2000.ro sau la Ghiseul Unic al societatii, din Pitesti, b-dul I.C. Bratianu, nr. 24A.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 16.08.2018


COMUNICAT DE PRESA

Întreruperea furnizarii apei potabile în comuna Lunca Corbului, în perioada 14 - 17 august 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca furnizarea apei potabile este întrerupta în comuna Lunca Corbului, în perioada 14 - 17 august 2018, fiind afectati utilizatorii din satele Lunca Corbului, Catane, Ciesti si zona Industriei.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru remedierea defectiunilor la echipamentele din Statia de Pompare Padureti.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 14.08.2018


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile in municipiul Pitesti, in data de 13 august 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, in ziua de luni 13.08.2018, intre orele 8.00 - 14.00, fiind afectati utilizatorii situati pe strada Smeurei si strada Marasesti.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Extinderea conductei de apa strada Smeurei nr. 3A, 4, 4 bis, municipiul Pitesti“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 11.08.2018


COMUNICAT DE PRESA

Intreruperea furnizarii apei potabile in comunele Mosoaia si Poiana Lacului, astazi 10 august 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca astazi 10 august 2018, pana la ora 21, furnizarea apei potabile este intrerupta in comunele Mosoaia si Poiana Lacului, ca urmare a unei avarii aparute la Statia de Pompare Trivale (Cotmeana) a SC Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges SA.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 10.08.2018


COMUNICAT DE PRESA

CANALIZAREA NU ESTE COS DE GUNOI! Protejati reteaua de canalizare si mediul înconjurator!

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti se implica în campanii de informare si de responsabilizare a cetatenilor fata de problemele de mediu, cu impact asupra conditiilor de viata a populatiei.

   În cele ce urmeaza readucem în atentia publicului câteva aspecte legate de buna functionare a sistemului de canalizare.

   Deseurile menajere si alte tipuri de deseuri nu se arunca în vasul de toaleta sau în chiuveta întrucât acestea înfunda retelele interioare de canalizare, deterioreaza utilajele din statiile de pompare sau din statiile de epurare si afecteaza buna functionare a serviciului. Utilizarea necorespunzatoare a canalizarii ne afecteaza pe toti. Durata de viata a instalatiilor scade, costurile de întretinere si de operare cresc, la fel si inconfortul creat de refularea apei uzate si de inundarea imobilelor, fiind în final suportate de toti membrii comunitatii.

   Rugam cetatenii sa respecte urmatoarele reguli de utilizare a sistemului de canalizare:
      1. Canalizarea nu este cos de gunoi!

   Nu aruncati în vasul de toaleta sau în chiuveta urmatoarele produse: resturi alimentare, produse de igiena (tampoane, betisoare ureche), scutece, resturi de ambalaje, materiale textile, materiale de constructii (vopsele, diluanti, moloz), medicamente, mucuri de tigara, uleiuri si grasimi vegetale/animale, alte deseuri.

   Pentru deseurile menajere, textile, materiale reziduale de tip pet-uri, plastic sau materiale de constructii trebuie folosite containerele pentru salubritate si nu sistemul de canalizare.
      2. Nu aruncati în caminele de racord si de vizitare pietre, moloz si alte deseuri!
      3. Nu acoperiti cu pamânt capacele caminelor de vizitare, îngreunând astfel munca personalului de întretinere.
      4. Daca observati un capac de camin spart sau care lipseste, încercati sa îl semnalizati si anuntati la dispeceratul societatii, telefon 0248 223 237.

   Respectând regulile de utilizare a sistemului de canalizare demonstrati grija fata de siguranta locuintei si a comunitatii din care faceti parte si protejati mediul înconjurator.

O campanie de informare si responsabilizare a S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti

Publicat la data: 09.08.2018


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, cartierele Craiovei, Razboieni, Trivale, Banat si Exercitiu, în data de 2 august 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca astazi 2 august 2018, pâna la ora 15.00, furnizarea apei potabile este sistata în municipiul Pitesti, cartierele Craiovei, Razboieni, Trivale, Banat si Exercitiu.

   Oprirea furnizarii apei este urmare a faptului ca Distributie Energie Oltenia S.A. a întrerupt alimentarea cu energie electrica a Statiei de repompare Razboieni în vederea executiei lucrarilor de revizie la instalatiile care alimenteaza si acest loc de consum.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 02.08.2018


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, cartier Tudor Vladimirescu, în data de 31 iulie 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de marti 31.07.2018, între orele 9.00 - 14.00, fiind afectati utilizatorii din:
      - cartierul Tudor Vladimirescu;
      - str. Banu Maracine.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei noi la reteaua existenta în cadrul lucrarii „Înlocuire conducta de apa si bransamente aferente str. Pantazescu-Garii, municipiul Pitesti “.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 27.07.2018


COMUNICAT DE PRESA

Precizari cu privire la calitatea apei potabile furnizate

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta publicului ca apa furnizata în aria de operare este monitorizata permanent în cadrul societatii si analizata în cadrul monitorizarii de audit de catre Directia de Sanatate Publica Arges, iar parametrii de potabilitate se încadreaza în valorile admise conform reglementarilor în vigoare.

   Referitor la sesizarile unor cetateni cu privire la calitatea apei furnizate în municipiul Pitesti, precizam ca în data de 18 iulie 2018 au fost executate lucrari de remediere a unor avarii la retelele de alimentare cu apa în mai multe zone din aria de operare a societatii, efectuându-se spalari ale retelelor, ceea ce a determinat cresterea turbiditatii apei pentru o perioada de timp limitata.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceste lucrari si asiguram populatia ca societatea Apa Canal 2000 SA este preocupata pentru furnizarea de servicii de calitate.

   Semnalarea unor disfunctionalitati în alimentarea cu apa si canalizarea apelor uzate se poate face la Dispecerat, telefon 0248 223 237 (24/24 ore).

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 19.07.2018


COMUNICAT DE PRESA

   

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca în ziua de miercuri 27 iunie 2018, între orele 09.00 - 12.00, furnizarea apei potabile va fi sistata în municipiul Pitesti, cartier Gavana, Balotesti, Grigoresti, Grigorie Leu, Nicolae Labis, Petre Ispirescu, Antim Ivireanu.

 

   Oprirea furnizarii apei este urmare a faptului ca Distributie Energie Oltenia S.A. va întrerupe alimentarea cu energie electrica a Statiei de repompare Schitului în vederea executiei lucrarilor de revizie la instalatiile care alimenteaza si acest loc de consum.

 

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

     

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 26.06.2018


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, cartier Trivale,
si partial în comuna Mosoaia, în data de 25 iunie 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca în ziua de luni 25 iunie 2018, între orele 09.00 - 12.00, furnizarea apei potabile va fi sistata în municipiul Pitesti, cartier Trivale, si partial în comuna Mosoaia.

   Oprirea furnizarii apei este urmare a faptului ca Distributie Energie Oltenia S.A. va întrerupe alimentarea cu energie electrica a Statiei de repompare Smeura în vederea executiei lucrarilor de revizie la instalatiile care alimenteaza si acest loc de consum.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 22.06.2018


COMUNICAT DE PRESA

Masuri pentru intrarea în legalitate a utilizatorilor clandestini
ai serviciilor prestate de S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare în judetul Arges, continua campania de identificare a pierderilor de apa din sistemul public, dar si de verificare a clientilor sai în ceea ce priveste legalitatea utilizarii serviciilor prestate, în baza contractelor de furnizare încheiate cu Operatorul.

   Echipele mixte de control identifica pozitia retelelor, a bransamentelor si racordurilor, efectueaza verificari în teren în scopul identificarii situatiilor în care au loc încalcari ale prevederilor „Regulamentului consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale ADIA, judetul Arges“ si ale legislatiei în domeniul serviciilor de utilitati publice, si anume:
      - situatia utilizatorilor bransati clandestin la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, fara avizul Operatorului;
      - situatia utilizatorilor care au fost debransati si ulterior s-au rebransat fara avizul Operatorului;
      - situatia utilizatorilor care sunt bransati la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, dar detin si bransamente clandestine;
      - situatia utilizatorilor care sunt bransati la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, fata de care exista suspiciuni de fraudare a consumului înregistrat pe aparatele de masura. Suspiciunea este indicata de alarmele furnizate de modulul radio, utilizat pentru transmiterea datelor la distanta (exemplu: alarma de „curgere inversa“);
      - situatii în care: contorul este defect, contorul lipseste din instalatie, contorul este montat incorect, contorul are sigiliul Operatorului sau sigiliul metrologic rupt, s-a intervenit neautorizat sub orice forma asupra contorului sau asupra modulului, în scopul influentarii indicatiilor acestuia, ori s-au executat lucrari clandestine de ocolire a contorului, etc..

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va aplica urmatoarele masuri în cazul utilizatorilor clandestini:

   Bransamentele si racordurile identificate a fi realizate clandestin, fara respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul serviciului urmeaza sa fie desfiintate.

   Pentru intrarea în legalitate, utilizatorul clandestin trebuie sa parcurga procedura legala pentru bransarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apa si de canalizate, cu respectarea urmatoarelor etape:
      1. va achita prejudiciul calculat conform Regulamentului (contravaloarea serviciilor de care a beneficiat, pe o perioada de 6 luni, consum calculat în sistem pausal)
      2. va suporta contravaloarea lucrarilor de desfiintare a bransamentului/racordului clandestin (doar priza de bransare/racordare)
      3. va suporta contravaloarea avizului si a proiectului ce urmeaza a fi întocmite de catre societatea Apa Canal 2000
      4. va suporta contravaloarea lucrarilor aferente executiei de catre societatea Apa Canal 2000 a noului bransament/racord
   5. va suporta contravaloarea amenzilor contraventionale aplicate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

   Masurile de mai sus sunt valabile si în cazul lucrarilor de extindere a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare pentru care nu s-a respectat procedura legala de avizare, proiectare si executie.

Director General
Mihail Marinescu

Publicat la data: 22.06.2018


COMUNICAT DE PRESA

Racordarea la retelele de apa si de canalizare executate cu fonduri europene a imobilelor din orasul Topoloveni si comunele Albota, Mosoaia si Merisani

   Societatea Apa Canal 2000 S.A. Pitesti anunta finalizarea lucrarilor executate în orasul Topoloveni (strazile Inuri si Crintesti) si în comunele Albota, Mosoaia si Merisani prin Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Arges“ si invita cetatenii din aceste localitati sa faca demersurile pentru conectarea imobilelor la retelele noi de apa si de canalizare.

   Beneficiarii trebuie sa se prezinte la Ghiseul Unic al societatii din Pitesti, b-dul I.C. Bratianu nr. 24 A, în vederea completarii si depunerii formularului „Comanda executie bransament la reteaua de apa/ racord la reteaua de canalizare“, formular care se poate descarca si de pe pagina de internet a societatii www.apacanal2000.ro, sectiunea „Clienti“, subsectiunea „Formulare“, formularul nr. 2.

   Beneficiarii din orasul Topoloveni vor depune comenzile doar la punctul de lucru al societatii din orasul Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr. 30 (cladire Dispecer Castel Apa).

   La depunerea comenzii, trebuie anexate urmatoarele documente în copie:
      - act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firma
      - act de proprietate/ închiriere/ mostenire si acord proprietar în cazul închirierii (scris - daca proprietarul este persoana juridica sau notarial - între persoane fizice)
      - adeverinta de la Primarie cu numar stradal, daca acesta nu reiese din actul de identitate sau de proprietate
      - certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului si certificat de înregistrare fiscala (pentru persoane juridice)
      - act constitutiv în cazul persoanelor juridice si mentionarea codului IBAN
      - dovada achitarii taxei de conectare, în valoare de 80 lei pentru apa si 80 lei pentru canalizare (preturile nu includ TVA).

   Plata taxei de conectare se efectueaza la casieria societatii, în baza biletului emis de functionarul care înregistreaza cererea.

   Societatea Apa Canal 2000 S.A. Pitesti reaminteste ca executa lucrari de bransare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar sa efectueze lucrarea, pe domeniul privat, numai cu firme specializate în lucrari de apa si canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 20.06.2018


INFORMARE DE PRESA

INFORMARE DE PRESA
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor
S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti

    S.C. APA CANAL 2000 S.A., cu sediul social în B-dul I.C. Bratianu nr. 24A, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/185/2000, CUI 13009001, în vederea prestarii serviului public de alimentare cu apa si canalizare, precum si pentru prestarea serviciilor conexe (emitere autorizatii, analize de laborator, executie lucrari specifice, vidanjare, eliberare adeverinte, eliberare copii ale documentelor aflate în arhiva proprie etc.), colecteaza si prelucreaza datele personale ale beneficiarilor serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal.

   Rolul prezentei informari este de a explica, în general, modul în care datele cu caracter personal ale beneficiarilor serviciilor prestate de societate sunt utilizate si scopul în care acestea sunt folosite.

   Scopul în care datele personale sunt utilizate:
      - încheiere contract de furnizare a serviciilor de apa si canalizare/colectare debite/recuperare creante;
      - executie lucrare bransare/racordare la sistemele publice de apa/de canalizare;
      - emitere aviz de amplasament, aviz operator, proiecte tehnice de executie, extindere retea de alimentare cu apa/racord de canalizare, accept de vidanjare;
      - eventuala identificare vizuala în caz de nevoie prin imagini stocate prin TVCI;
      - încheiere contracte vidanjare;
      - încheiere contracte/comenzi, efectuare analize si încercari de laborator;
      - emitere adeverinta vechime, salarii brute realizate si sporuri cu caracter permanent;
      - eliberare copii existente în arhiva societatii.

   Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor pentru scopurile precizate, dupa caz, au ca temei:
      - încheierea si executarea contractului la care beneficiarii sunt parte;
      - o obligatie legala a S.C. Apa Canal 2000 S.A.;
      - interesul legitim al S.C. Apa Canal 2000 S.A.;
      - consimtamântul beneficiarului.

   Drepturile pe care beneficiarii le au în ceea ce priveste datele cu caracter personal sunt:
      - dreptul de acces la datele cu caracter personal;
      - dreptul la rectificare;
      - dreptul la stergerea datelor;
      - dreptul de a retrage consimtamântul;
      - dreptul la restrictionarea prelucrarii;
      - dreptul la portabilitatea datelor;
      - dreptul de a depune o plângere la S.C. Apa Canal 2000 S.A. si/sau la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

    Modalitati de contact:
       S.C. APA CANAL 2000 S.A.
       Adresa: Pitesti, B-dul I.C. Bratianu nr. 24A
       E-mail: contact@apa-canal2000.ro / vasile.boteanu@apa-canal2000.ro - Responsabil cu protectia datelor
       ANSPDCP
       Adresa: Bucuresti, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336
       E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 25.05.2018


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, cartier Prundu, în data de 27 aprilie 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de vineri 27.04.2018, între orele 8.00 - 17.30, fiind afectati urmatorii utilizatori din cartierul Prundu:
      - blocurile: B26, B26A, B27.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei noi la reteaua existenta în cadrul lucrarii „Înlocuire conducta de apa si bransamente aferente bl. B26 - B26A, cartier Prundu, municipiul Pitesti “.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 26.04.2018


COMUNICAT DE PRESA

Campanie de identificare si sanctionare a consumatorilor clandestini ai serviciilor prestate de S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare în judetul Arges, continua campania de identificare a pierderilor de apa din sistemul public, dar si de verificare a clientilor sai în ceea ce priveste legalitatea utilizarii serviciilor prestate, în baza contractelor de furnizare încheiate cu Operatorul.

   Echipele mixte de control identifica pozitia retelelor, a bransamentelor si racordurilor, efectueaza verificari în teren în scopul identificarii situatiilor în care au loc încalcari ale prevederilor „Regulamentului consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale ADIA, judetul Arges“ si ale legislatiei în domeniul serviciilor de utilitati publice, si anume:
      - situatia utilizatorilor bransati clandestin la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, fara avizul Operatorului;
      - situatia utilizatorilor care sunt bransati la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, dar detin si bransamente clandestine;
      - situatia utilizatorilor care sunt bransati la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, fata de care exista suspiciuni de fraudare a consumului înregistrat pe aparatele de masura. Suspiciunea este indicata de alarmele furnizate de modulul radio, utilizat pentru transmiterea datelor la distanta (exemplu: alarma de „curgere inversa“);
      - situatii în care: contorul este defect, contorul lipseste din instalatie, contorul este montat incorect, contorul are sigiliul Operatorului sau sigiliul metrologic rupt, s-a intervenit neautorizat sub orice forma asupra contorului sau asupra modulului, în scopul influentarii indicatiilor acestuia, ori s-au executat lucrari clandestine de ocolire a contorului, etc..

    În cazul depistarii unui bransament clandestin, SC Apa Canal 2000 SA va aplica cu strictete prevederile legale, contractuale si ale Regulamentului serviciului aprobat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Arges.

   Astfel, reamintim tuturor utilizatorilor serviciilor prestate de SC Apa Canal 2000 SA urmatoarele:
      - în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata si modificata prin Legea nr. 225/2016, Art. 46¹, litera a. - ,,Furtul de apa din sistemul public de alimentare cu apa constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor Legii 286/2009 privind Codul Penal.“.
      - în conformitate cu art. 39 aliniatul (5) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, „Utilizatorii persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apa, au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înfiintate. Nerespectarea acestei obligatii de catre utilizatori se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei.“.

   SC Apa Canal 2000 SA notifica prin prezenta intrarea în legalitate a utilizatorilor, în caz contrar se vor aplica prevederile legale fara nici o alta concesie.

   Apelam la vigilenta si suportul utilizatorilor pentru a ne semnala orice situatie care pare suspecta la Ghiseul Unic al societatii, din Pitesti, b-dul I.C. Bratianu, nr. 24A, sau pe adresa oficiala de e-mail contact@apa-canal2000.ro.

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 27.03.2018


COMUNICAT DE PRESA

Vizitarea expozitiei de desene „Protejam natura, avem grija de apa!“

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta publicului ca expozitia de desene „Protejam natura, avem grija de apa!“, deschisa la Muzeul Judetean Arges, poate fi vizitata pâna la data de 5 aprilie 2018, între orele 9 - 16.

   Expozitia a fost deschisa în data 22 martie 2018, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, si se gaseste la Muzeul Judetean Arges, intrarea de la Planetariu (din b-dul Eroilor), etaj 1.

   Expozitia cuprinde lucrarile elevilor premiati în cadrul concursului de desene „Protejam natura, avem grija de apa!“, organizat de societatea Apa Canal 2000 SA, precum si alte lucrari reprezentative ale participantilor la acest concurs.

   La concurs au participat 327 de elevi de la 40 unitati de învatamânt din judetul Arges. Au fost premiati 53 de elevi, acordându-se Marele Premiu, câte un premiu I, II, III si mentiune pe cicluri de învatamânt (primar, gimnazial si liceal) si 40 de premii speciale.

   Marele premiu a fost acordat elevei Ionescu Theodora, de la Colegiul National „Alexandru Odobescu“ din Pitesti (clasa a X-a H), iar premiile I au fost obtinute de urmatorii elevi: Mihai Mihnea Petru (Scoala Gimnaziala Nr. 1 Leresti, clasa a IV-a), Raban Motounu Ioana (Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu“ Pitesti, clasa a VII-a) si Burtan Antonia ( Colegiul National „I.C. Bratianu“ Pitesti, clasa a X-a).

   Lista completa cu elevii câstigatori ai concursului de desene poate fi vizualizata pe site-ul societatii www.apacanal2000.ro, sectiunea „Media – Piky“.

   Îi felicitam înca o data pe elevii câstigatori, cât si pe ceilalti elevi care au participat la concursul de desene!

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 27.03.2018


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aniverseaza Ziua Mondiala a Apei – 22

   Ziua Mondiala a Apei, sarbatorita anual la data de 22 martie, este un eveniment care aduce în centrul atentiei diferite aspecte legate de apa, de preocuparile si provocarile în gestionarea resurselor de apa.

   În fiecare an, Ziua Mondiala a Apei are o tema distincta. Anul acesta, la cea de-a 26-a aniversare, tema este „Natura si apa“ si se refera la explorarea modului în care putem folosi natura pentru a depasi problemele legate de apa ale secolului XXI.

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti continua activitatile dedicate Zilei Mondiale a Apei si în acest an, organizând doua actiuni în cadrul Programului Educational Piky, si anume:
      - concursul de desene „Protejam natura, avem grija de apa!“, participanti fiind elevi din clasele I-XII de la unitati de învatamânt din judetul Arges. Premierea elevilor câstigatori va avea loc în data de 22 martie 2018, la Muzeul Judetean Arges.
       - Zilele Portilor Deschise - în perioada 21 - 23 martie 2018 grupuri de elevi si cadre didactice vor vizita Uzina de Apa Budeasa si statiile de epurare din Pitesti, Costesti si Topoloveni.

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 21.03.2018


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, zona Centru, b-dul I. C. Bratianu, în data de 21 martie 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de miercuri 21.03.2018, între orele 8.00 - 17.30, fiind afectati urmatorii utilizatori din zona Centru, b-dul I.C. Bratianu:
      - blocurile: A1 - A10, Aa, Ac;
      - sediul SC Apa Canal 2000 SA;
      - Institutul de Proiectari.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei noi la reteaua existenta în cadrul lucrarii „Înlocuire conducta de apa si bransamente aferente bl. A1 - A10, str. I.C. Bratianu, Pitesti“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 20.03.2018


COMUNICAT DE PRESA

Prezentarea Studiului de fezabilitate din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, în perioada 2014-2020

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca în data de 05.03.2018 a avut loc deschiderea sesiunii de prezentare a Studiului de fezabilitate din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, în perioada 2014-2020“, finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), în cadrul Axei prioritare 3, Obiectivul specific 3.2 „Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei“.

   Principalele rezultate urmarite prin promovarea investitiilor în domeniul apei si apei uzate vizeaza realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/CEE cu modificarile si completarile ulterioare) si calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE cu modificarile si completarile ulterioare).

   Scopul sesiunii de prezentare îl reprezinta asigurarea informatiilor necesare Beneficiarului în vederea promovarii documentatiilor necesare obtinerii finantarii în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, în perioada 2014-2020.

   În cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, în perioada 2014-2020“, sunt propuse a se realiza lucrari cu o valoare totala de 164.687.882 euro, ponderea importanta din acest proiect având-o lucrarile aferente municipiului Pitesti, valoarea acestora fiind de 63.463.481 euro pentru retelele de alimentare si de canalizare si 12.009.494 euro pentru modernizarea Statiei de epurare Pitesti.

   Indicatorii tehnici ai Proiectului constau, în principal, în realizarea urmatoarelor investitii:
      - extindere conducte de aductiune apa potabila - 18,274 km
      - reabilitare conducte de aductiune apa potabila - 16,686 km
      - construire conducte de transport apa potabila - 18,552 km
      - construire rezervoare de înmagazinare apa potabila - 7 unitati
      - reabilitare rezervoare de înmagazinare apa potabila - 10 unitati
      - extindere retele de distributie apa potabila - 49,911 km
      - reabilitare retele de distributie apa potabila - 63,076 km
      - construire statii de epurare apa uzata - 2 unitati
      - modernizare/extindere statii de epurare apa uzata - 4 unitati
      - extindere retele de canalizare - 254,058 km
      - reabilitare retele de canalizare - 35,01 km

   Studiul de fezabilitate prezentat include toate lucrarile pe care autoritatile locale împreuna cu Operatorul Regional S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti le-au considerat necesare pentru îndeplinirea cerintelor de mediu asumate.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 06.03.2018


COMUNICAT DE PRESA

Ziua Mondiala a Apei – 22 martie 2018

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta ca în data de 22 martie 2018 se aniverseaza Ziua Mondiala a Apei având ca tema „Natura si apa“.

   Cu aceasta ocazie, societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti organizeaza doua actiuni în cadrul Programului Educational Piky, si anume:
- Concursul de desene „Protejam natura, avem grija de apa!“, la care pot participa elevii din clasele I-XII de la unitatile de învatamânt din judetul Arges;

   Regulamentul concursului poate fi descarcat de pe site-ul societatii www.apacanal2000.ro, sectiunea „Media – Piky“.
- Zilele Portilor Deschise - în perioada 21 - 23 martie 2018, grupuri de elevi si cadre didactice pot vizita Uzina de Apa Budeasa si Statia de Epurare Pitesti / Topoloveni / Costesti, în baza unei solicitari transmise prin e-mail la adresa: contact@apa-canal2000.ro.

   Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Relatii Clienti, tel. 0348.807.105.

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 12.02.2018


COMUNICAT DE PRESA

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în comuna Bascov, în ziua de joi 11 ianuarie 2018, între orele 09.00 - 17.00, fiind afectati utilizatorii situati pe urmatoarele strazi:

      - Micsunele, Labusesti, Uiasca, Valea Ursului, Rotaresti Foraj, Rotaresti DN, Paisesti DN.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa noi la reteaua existenta, în cadrul lucrarii „Extindere de apa strada Fundatura Micsunele, comuna Bascov“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 09.01.2018


COMUNICAT DE PRESA

Lucrarile specifice în sistemul de alimentare cu apa si de canalizare pe domeniul public sunt executate exclusiv de SC Apa Canal 2000 SA în localitatile din aria sa de operare

Societatea Apa Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare în judetul Arges, informeaza ca pe domeniul public al localitatilor din aria sa de operare lucrarile specifice în sistemul de alimentare cu apa si de canalizare sunt executate exclusiv de SC Apa Canal 2000 SA.

Reamintim ca lucrarile de bransare/racordare a imobilelor sunt executate de societatea Apa Canal 2000 pâna la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar sa efectueze lucrarea pe domeniul privat numai cu firme specializate în lucrari de apa si canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare.

În cazul în care cetatenii au suspiciuni cu privire la executantul lucrarilor la reteaua de apa si/sau de canalizare pe domeniul public, altul decât Apa Canal 2000, îi rugam sa semnaleze aceste situatii prin telefon la nr. 0248 625 050, e-mail contact@apa-canal2000.ro sau la Ghiseul Unic al societatii, din Pitesti, b-dul I.C. Bratianu, nr. 24A.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 20.12.2017


COMUNICAT DE PRESA

Comunicat:

9 decembrie -Ziua Internationala Anticoruptie

Începând cu 2006 calendarul Organizatiei Natiunilor Unite aniverseaza Ziua Internationala Anticoruptie în fiecare an, la data de 9 Decembrie.

Ziua Interna?ionala Anticorup?ie are ca obiectiv promovarea principiilor etice, integritatea, transparen?a ?i responsabilitatea asupra propriilor ac?iuni în afacerile publice, cât ?i în cele private.

Însa, înainte de toate, Ziua Internationala Anticoruptie detaseaza nevoia de solidarizare a tuturor fortelor responsabile într-un front comun de vointa si actiune. La acest punct, trebuie evidentiata valenta preponderent profilactica care trebuie sa orienteze eforturile în domeniu, exigenta ce sta de altfel la baza Strategiei Nationale Anticoruptie pentru intervalul 2016-2020.

În încheiere, se trage concluzia ca lupta împotriva coruptiei nu îsi permite inconsecvente, iar manifestarile jubiliare dedicate Zilei Internationale Anticoruptie vor dobândi noi valente in societatea româneasca.

Conducerea societatii S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti

Publicat la data: 09.12.2017


COMUNICAT DE PRESA

Bransarea la reteaua de apa si racordarea la reteaua de canalizare a imobilelor din aria Operatorului Regional S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare în judetul Arges, aduce la cunostinta ca bransarea la reteaua de apa si racordarea la reteaua de canalizare a imobilelor din aria de operare se realizeaza în conformitate cu legislatia specifica în domeniu si cu Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale ADIA, judetul Arges, care cuprinde urmatoarele prevederi:

   - Bransarea tuturor utilizatorilor de apa, persoane fizice sau juridice, la retelele de alimentare cu apa se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de executie.

   - Executarea lucrarilor de reparatii, modernizari, extinderi pentru alimentarea cu apa si canalizare, inclusiv a bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare, se va face numai dupa obtinerea autorizatiei de construire si a certificatului de urbanism, acte solicitate si eliberate în conditiile legii beneficiarului lucrarii respective, documente care vor avea la baza avizul definitiv al Operatorului.

   - Orice utilizator care doreste sa sa branseze/racordeze la reteaua publica de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa depuna la Operator o Comanda pentru întocmire proiect tehnic si ulterior o Comanda de executie lucrare bransament apa si/sau racord canalizare.

   Comanda pentru întocmire proiect tehnic se va depune împreuna cu urmatoarele documente:
       a) act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firma
       b) act de proprietate / închiriere / mostenire si acord proprietar în cazul închirierii (scris - daca proprietarul este persoana juridica sau notarial - între persoane fizice)
       c) plan de situatie si plan de încadrare în zona
       d) adeverinta cu numar stradal, daca este cazul
       e) breviar de calcul pentru debitul si presiunea necesare în punctul de bransare (pentru persoane juridice)
       f) certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului si certificat de înregistrare fiscala (pentru persoane juridice)
       g) act constitutiv în cazul persoanelor juridice si mentionarea codului IBAN
       h) dovada achitare contravaloare aviz(e) si proiect(e)
       i) alte documente solicitate de operator, astfel:
             - pentru utilizatorii persoane fizice memoriul tehnic privind necesarul de apa va fi înlocuit cu declaratia pe proprie raspundere prin care utilizatorul va declara: totalitatea suprafetelor construite si neconstruite, numarul de persoane ce locuiesc în imobil si/sau nr. animalelor domestice mari (porci, vaci, cai), numarul punctelor de consum la adresa imobilului precum si daca detine surse proprii de alimentare cu apa, pentru a determina consumul pe baza normelor medii si dimensiunile corespunzatoare bransamentului; în plus solicitantul va specifica daca doreste debit suplimentar, scopul si cantitatea, fiind excluse debitele pentru agricultura.
             - pentru dezvoltatorii de locuinte vor fi solicitate aceleasi documente ca si utilizatorilor persoane juridice, la care se adauga memoriul tehnic privitor la necesarul de apa QMED, QMIN, QMAX.

   - Persoanele juridice care îsi desfasoara activitatea în incinte si cladiri comune, indiferent de destinatia acestora, au obligatia sa fie bransate la reteaua de apa prin bransament individual contorizat.

   - Persoanele juridice si fizice care desfasoara activitati cu impact asupra mediului în incinte si cladiri comune, indiferent de destinatia acestora, au obligatia sa fie racordate la reteaua de canalizare prin racord individual cu camin/punct de control pentru monitorizare calitate apa uzata, acolo unde operatorul o cere.

   - La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuarii apelor uzate, utilizatorul va pune la dispozitie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimari ale debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza a fi evacuate în canalizarea localitatii, prezentând buletine de analiza a compozitiei si cronograma debitelor de ape uzate.

   - Racordarea de noi utilizatori la reteaua de canalizare se face numai de catre personalul autorizat, dupa un proiect aprobat de operator, si poate fi efectuata în unul dintre urmatoarele moduri:
       - utilizând caminul de vizitare atunci când noul racord este amplasat la o cota ridicata, iar curgerea se asigura gravitational sau, când racordul este la cota joasa, se va asigura pomparea apei;
       - prin realizarea unui camin nou pe canalul de serviciu.

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti reaminteste ca executa lucrari de bransare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar sa efectueze lucrarea pe domeniul privat numai cu firme specializate în lucrari de apa si canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare. Se impune ca instalatiile interioare sa corespunda standardelor în vigoare si sa nu constituie un impediment pentru distributia apei potabile sau un pericol pentru bransament. O lucrare realizata necorespunzator poate afecta grav calitatea apei si poate pune în pericol sanatatea consumatorilor alimentati din acel bransament.

   Realizarea bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare fara avizul societatii Apa Canal 2000 SA este clandestina si atrage raspunderea atât pentru utilizator cât si pentru executantul lucrarii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 27.11.2017


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, cartier Craiovei,în data de 14 noiembrie 2017

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de marti 14.11.2017, între orele 9.00 - 15.00, fiind afectati urmatorii utilizatori din cartierul Craiovei:
      - blocurile: 9 - 19, A - E, Bloc CFR, ?coala Gimnaziala „Mihai Eminescu“;
      - PT 803.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Înlocuire conducta de apa PT 803 si bransamente aferente bl. 12 si 13 cartier Craiovei, municipiul Pitesti“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 13.11.2017


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, cartier Craiovei, în data de 9 noiembrie 2017

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de joi 09.11.2017, între orele 9.00 - 15.00, fiind afectati urmatorii utilizatori din cartierul Craiovei:
      - PT 803;
      - blocurile 12 si 13.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Înlocuire conducta de apa PT 803 si bransamente aferente bl. 12 si 13 cartier Craiovei, municipiul Pitesti“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 08.11.2017


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, cartier Trivale,în data de 9 noiembrie 2017

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de joi 09.11.2017, între orele 9.00 - 15.00, fiind afectati urmatorii utilizatori din cartierul Trivale:
      - Str. Câmpului si strazile adiacente;
      - Aleea Dobrogea;
      - Aleea Virgil Tempeanu;
      - Str. Ion Ionescu de la Brad;
      - Cartier Montan Star si Centrul de Dializa de la Montan Star;
      - blocuri cartier Trivale - presiune scazuta.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Înlocuire conducta de apa si bransamente aferente Aleea Iosif Gabrea, cartier Trivale, municipiul Pitesti“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 07.11.2017


COMUNICAT DE PRESA

Protejarea instalatiilor de apa pe timpul sezonului rece

   Societatea APA CANAL 2000 S.A. reaminteste utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa ca odata cu sosirea sezonului rece este necesar a se lua masuri de prevenire pentru preîntâmpinarea înghetarii componentelor instalatiei de alimentare cu apa.

   Astfel, în conformitate cu Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din Aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges, utilizatorul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea protectiei si integritatii fizice a caminului de apometru, a contorului/aparatului de masura de apa si a vanelor ce echipeaza bransamentul.

   Orice reparatii si orice înlocuire de contor a carui deteriorare se datoreaza unei functionari anormale în conditii de înghet sunt efectuate de Operator pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului.

   Pentru evitarea eventualelor disfunctionalitati ale apometrului si a unor cheltuieli inutile, societatea Apa Canal 2000 recomanda tuturor utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa protejarea contoarelor de apa rece cu materiale termoizolante care se înfasoara în jurul conductei de bransament si în jurul apometrului lasând liber cadranul pentru a putea fi citit indexul consumului de apa, iar capacul de protectie al caminului de bransament trebuie sa fie bine închis si protejat.

   În cazul în care aceste masuri nu sunt luate, exista posibilitatea ca apa care trece prin contoare sa înghete, în special în timpul noptii când consumul este redus si viteza de trecere a apei prin contor este mai mica. Acest fenomen nu numai ca blocheaza alimentarea cu apa, dar poate duce si la deteriorarea apometrelor, caz în care acestea vor trebui reparate sau schimbate pe cheltuiala utilizatorilor.

   Verificarea periodica a starii caminului de apometru este importanta!

   În situatia în care apometrul a înghetat, nu se foloseste flacara deschisa si nu se toarna apa fierbinte peste acesta.

   Înainte de sosirea gerului, trebuie verificate si conductele de apa sau robinetii montati pe instalatie, în vederea depistarii/identificarii pierderilor de apa care ar putea duce la înghetarea conductelor.

   Utilizatorii serviciului de alimentare cu apa pot semnala problemele legate de functionarea apometrelor la dispeceratul societatii Apa Canal 2000 S.A., telefon 0248 223 237.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 07.11.2017


COMUNICAT DE PRESA

   Sistarea executiei lucrarilor de racordare la reteaua de apa si de canalizare,pe domeniul public, în perioada cu temperaturi joase

    SC Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta ca, începând cu data de 15 noiembrie 2017, la Ghiseul Unic al societatii nu se vor mai primi comenzi de executie a bransamentului la reteaua de apa/ racordului la reteaua de canalizare, în cazul în care lucrarile afecteaza domeniul public, pe perioada în care se înregistreaza temperaturi scazute, care nu permit executia în conditii de siguranta si în conformitate cu normele specifice.

Publicat la data: 06.11.2017


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în comuna Poiana Lacului în data de 12 octombrie 2017

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta ca în comuna Poiana Lacului se va sista furnizarea apei potabile în data de 12 octombrie 2017, între orele 9 – 15, în vederea remedierii avariei produse în caminul de sectiune de la intrarea în sistemul de alimentare cu apa a comunei.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 11.10.2017


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 continua sa organizeze programul Ziua Internationala de Monitorizare a Apei

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti continua sa organizeze programul Ziua Internationala de Monitorizare a Apei (ZIMA) - eveniment global de educatie menit sa stimuleze organizarea si implicarea publica în actiunea de protejare a resurselor de apa ale planetei.

   World Water Monitoring Day (WWMD / ZIMA) a aparut în anul 2003 la initiativa American Clean Water Foundation, cu sustinerea International Water Association, în anul 2012 schimbându-si denumirea în World Water Monitoring Challenge. În prezent, ZIMA este un program al EarthEcho International si se realizeaza sub numele EarthEcho Water Challenge.

    Programul se desfasoara anual din 22 martie (când se aniverseaza Ziua Mondiala a Apei) pâna în 31 decembrie, actiunea de monitorizare constând în efectuarea, cu ajutorul unor truse speciale, a analizelor apei la 4 indicatori, respectiv: oxigen dizolvat, pH, temperatura si turbiditate.

   Societatea Apa Canal 2000 SA s-a implicat din anul 2004 în desfasurarea acestui program la nivel local, în acest sens colaborând cu mai multe scoli din judetul Arges ai caror elevi participa la actiunea de monitorizare a apelor sub supravegherea cadrelor didactice, utilizând truse puse la dispozitia scolilor de catre societate.

   Scopul acestei actiuni, care face parte din Programul Educational Piky, este formarea unei atitudini de respect pentru natura si dezvoltarea unor comportamente responsabile fata de mediul înconjurator.

   Apa este esentiala pe pamânt. Calitatea vietii depinde în mod direct de calitatea apei. Calitatea buna a apei mentine sanatatea ecosistemelor si, prin urmare, contribuie la îmbunatatirea standardelor de viata.

   „Toate vietuitoarele - plante, animale si oameni - au nevoie de apa curata. În calitate de consumatori de apa si cetateni ai planetei Pamânt trebuie sa ne asumam responsabilitatea pentru influenta pe care o avem asupra calitatii apei.“ (Philippe Cousteau Jr., co-fondator si presedinte al EarthEcho International)

   Mai multe informatii legate de acest program se pot afla accesând site-ul: www.worldwatermonitoringday.org .

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 11.10.2017


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în comuna Poiana Lacului în perioada 27 - 28 septembrie 2017

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta ca în perioada 27 - 28 septembrie 2017 se va sista furnizarea apei potabile în comuna Poiana Lacului, fiind afectati utilizatorii din satele Samara, Dealu Viilor si Dealu Orasului.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru montarea grupului nou de pompare aflat în incinta rezervorului de înmagazinare apa Samara.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 26.09.2017


COMUNICAT DE PRESA

Obligativitatea clientilor de a permite accesul reprezentantilor S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti pentru înlocuirea contoarelor expirate din punct de vedere metrologic/ defecte/ blocate, în cazul în care acestea se afla pe proprietatea utilizatorului

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta ca, în conformitate cu art. 183 lit.(g) din Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din Aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges si art. 11.13 din Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, utilizatorii au obligatia sa permita accesul Operatorului la retelele publice ce trec prin proprietatea sa în vederea verificarii si efectuarii operatiilor de întretinere si interventii.

   De asemenea, conform art. 36, alin.(3), lit. d) din Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Operatorul are dreptul sa desfiinteze bransamentul de apa catre utilizatori, fara plata vreunei penalizari, în cazul împiedicarii delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalatiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de masurare-înregistrare, când acestea se afla pe proprietatea utilizatorului.

   Conform art. 241 din Regulament, urmatoarele fapte constituie contraventie la serviciul de alimentare cu apa si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 10.000 lei (art. 243, alin. 1):
      - Punctul 22 - obstructionarea accesului operatorului la executarea lucrarilor de întretinere, reparare, modernizare a componentelor retelei publice aflate pe proprietatea privata a utilizatorului;
      - Punctul 24 - împiedicarea accesului reprezentantilor operatorului la aparatul de masura instalat de utilizator pentru masurarea apei alimentata din alta sursa decât reteaua publica de alimentare cu apa a localitatii.

   Prin urmare, în cazul în care utilizatorul nu permite accesul pe proprietatea sa a reprezentantului societatii Apa Canal 2000 pentru înlocuirea aparatului de masura montat pe bransamentul de apa, care este expirat din punct de vedere metrologic/ defect/ blocat, sau nu contacteaza Operatorul în termen la numarul de telefon indicat în Notificare, pentru stabilirea datei privind executia lucrarii în acest sens, se va aplica sanctiunea cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 10.000 lei si se va desfiinta bransamentul din domeniul public.

   Reluarea serviciului de alimentare cu apa se va realiza numai dupa înlocuirea contorului si achitarea taxei de debransare / rebransare.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 26.09.2017


COMUNICAT DE PRESA

   Nu fi indiferent: Anunta conectarile ilegale la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare!

   S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti efectueaza zilnic controale în toata aria de operare a societatii, prin echipe mixte, care identifica pozitia retelelor, a bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare, efectueaza monitorizari cu camera de inspectie video, în vederea identificarii situatiilor în care au loc încalcari ale prevederilor legale, contractuale si ale Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare.

   Astfel, în perioada ianuarie-august 2017 au fost identificate peste 250 de locatii la care s-au constatat în principal urmatoarele neconformitati:
      - utilizatori bransati clandestin la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, fara avizul Operatorului;
      - utilizatori care sunt bransati la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, dar detin si bransamente clandestine;
      - utilizatori care sunt bransati la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, fata de care a existat suspiciunea de fraudare a consumului înregistrat de aparatele de masura si aceasta a fost confirmata. Suspiciunea a fost indicata de alarmele furnizate de modulul radio, utilizat pentru transmiterea datelor la distanta (exemplu: alarma de „curgere inversa“);
      - utilizatori cu apometrul defect, blocat, spart, montat incorect, fara sigiliul Operatorului si/sau sigiliul metrologic sau cazuri în care contorul lipseste din instalatie;
      - utilizatori la care s-a constatat interventia neautorizata sub orice forma asupra bransamentului, asupra contorului sau asupra modulului (urme vizibile pe mufe, holendere, filtre) în scopul influentarii indicatiilor acestora;
      - utilizatori la care s-a constatat executarea de lucrari clandestine de ocolire a contorului.

   Conectarile ilegale la sistemul public de alimentare cu apa conduc deseori la un nivel scazut de presiune în retea, dar si la producerea unor avarii pe segmentul de distributie; pentru executarea lucrarilor de remediere a avariilor pot fi deconectate de la serviciul de alimentare cu apa strazi întregi, spre disconfortul a zeci de mii de consumatori.

   Bransamentele ilegale (de tipul bypass, dublu bransament) afecteaza nu doar Operatorul ci si ceilalti consumatori contractuali, care îsi platesc facturile la zi si care, mai ales pe perioada de seceta, risca sa ramâna fara apa. Realizarea de bransamente clandestine prezinta pericol pentru întreg procesul de alimentare cu apa a consumatorilor. În majoritatea cazurilor procedurile de conectare ilegala sunt executate cu nerespectarea conditiilor tehnice elementare, lipsa procedurilor de dezinfectare si spalare a retelelor având implicatii asupra calitatii apei potabile.

   De asemenea, racordarile neautorizate la reteaua de canalizare pot conduce la deversari necontrolate ale volumului apei uzate ceea ce presupune o suprasolicitare în functionarea retelelor si statiilor de pompare a apelor uzate.

   S.C. Apa Canal 2000 S.A. va intensifica actiunile de control, menite sa identifice bransamentele de apa si racordurile de canalizare clandestine si va aplica prevederile legale fara nici o concesie, respectiv: facturarea prejudiciului adus Operatorului si a expertizei tehnice (taxa de audit) si sesizarea organelor de urmarire penala în cazurile confirmate de „furt de apa“.

   Pentru stoparea acestor actiuni ilegale de furt de apa din sistemul public de alimentare cu apa, racordare la sistemul public de canalizare fara avizul Operatorului si orice modalitate de fraudare a consumului înregistrat de aparatul de masura, rugam consumatorii sa anunte reprezentantii S.C. Apa Canal 2000 S.A. prin sesizarea oricarei situatii care pare suspecta la Ghiseul Unic al societatii din Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr. 24A sau pe adresa de e-mail: contact@apa-canal2000.ro .

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 08.09.2017


COMUNICAT DE PRESA

   Sistarea furnizarii apei potabile in orasul Costaesti in data de 05 septembrie 2017

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in orasul Costesti, in ziua de marti 05 septembrie 2017, intre orele 08.00-19.00, fiind afectati utilizatorii din partial orasul Costesti – cartierul Telesti si satele Podul Brosteni si Brosteni.

   Sistarea furnizarii apei este necesara pentru remedierea avariei aparute pe conducta principala de alimentare cu apa a orasului.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 04.09.2017


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în comuna Mosoaia în noaptea de 07 iulie 2017

   Societatea Apa Canal 2000 S.A. Pitesti va sista furnizarea apei potabile în comuna Mosoaia, în noaptea de vineri spre sampata 07 - 08 iulie 2017, intre orele 22:00- 05:00, fiind afectati utilizatorii din satele Smeura, Dealu Viilor si Hintesti.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarilor de cuplare a retelelor de apa din comuna Mosoaia la reteaua noua de aductiune.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii S.C. Apa Canal 2000 S.A.

Publicat la data: 06.07.2017


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în comuna Albota în noaptea de 5 - 6 iulie 2017

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în comuna Albota, în noaptea de miercuri spre joi 5 - 6 iulie 2017, între orele 23.00 - 05.00, fiind afectati utilizatorii din comuna Albota, cu exceptia celor din satele Mares si Cerbu.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarilor de racordare a retelelor de apa din comuna Albota la reteaua noua de aductiune.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 04.07.2017


COMUNICAT DE PRESA

Protocolul incheiat cu Primaria Poiana Lacului privind programul de furnizare apa potabila in perioada de canicula Descarca

Publicat la data: 29.06.2017


COMUNICAT DE PRESA

privind furnizarea apei potabile in perioadele de seceta prelungita

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta beneficiarilor sai ca, in perioadele de seceta prelungita, orice consum exagerat poate conduce la presiune scazuta sau chiar la lipsa apei pentru o parte din consumatorii bransati la reteaua publica de alimentare cu apa potabila.

   In ultimele zile, societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti a luat masuri pentru utilizarea la maximum a capacitatilor de productie, transport si distributie a apei potabile. Cu toate acestea, in anumite zone din aria de operare, au aparut disfunctionalitati in asigurarea continua a apei potabile pentru care nu exista solutii tehnice de rezolvare imediata. Ca urmare, pentru a evita avariile repetate datorate cresterii presiunii in reteaua de distributie, precum si furnizarea restrictionata a apei potabile, rugam consumatorii sa nu utilizeze in exces apa potabila, pentru a nu priva alti beneficiari de minimul necesar util fiecarei gospodarii.

   In situatia reducerii drastice a debitelor surselor de apa in caz de seceta, distributia apei se va face dupa un program propus de operator si aprobat de autoritatea administratiei publice locale, program ce va fi adus la cunostinta utilizatorilor in timp util, prin mijloace adecvate, potrivit Regulamentului consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din Aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges.

   Conform obligatiilor contractuale ale clientilor, toti utilizatorii indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a asigura folosirea eficienta si rationala a apei preluate din reteaua publica de alimentare cu apa, cu prioritate pentru consumul personal si in scop casnic. Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: stropitul strazilor, al spatiilor verzi si gradinilor private, spalatul pietelor si al strazilor, spalarea periodica a sistemului de canalizare, spalarea autovehiculelor, se va utiliza cu precadere apa industriala, conform Regulamentului consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din Aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges.

   Având in vedere situatia hidrometeorologica existenta in aceasta perioada, recomandam fiecarui consumator o utilizare rationala a apei potabile disponibile pentru a evita prejudicierea alimentarii cu apa potabila a unui numar semnificativ de consumatori.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 26.06.2017


COMUNICAT DE PRESA

Vidanjarea apelor uzate pentru utilizatorii din aria Operatorului Regional S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti

    Societatea Apa Canal 2000 SA îsi desfasoara activitatea în Aria de competenta a unitatilor administrative-teritoriale membre ale ADIA care au delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul Regional SC Apa Canal 2000 SA.

   Toti beneficiarii care evacueaza apele uzate în bazine vidanjabile din zonele unde exista retea de canalizare sau au fost executate extinderi de retea de canalizare cu fonduri europene (Pitesti, Topoloveni, Costesti, Maracineni, Stefanesti, Bascov, Bradu, Albota, Buzoesti, Mosoaia) au obligatia racordarii apelor uzate la retelele de canalizare existente în zonele respective.

    În conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare ADIA, SC Apa Canal 2000 SA împreuna cu cei 2 operatori de vidanjare agreati, respectiv SC Andremar Instal Construct SRL si SC Expert Servicii Vidanjare SRL, efectueaza prestari servicii de vidanjare la utilizatori (persoane fizice, juridice si institutii publice) care sunt neracordati la reteaua de canalizare si care detin bazine vidanjabile, aflati în zonele unde SC Apa Canal 2000 SA este operator (Bârla, Cateasca, Lunca Corbului, Poiana Lacului, Stolnici, Teiu, Ungheni), cu descarcarea acestora în Statia de Epurare Pitesti.

   Descarcarea apelor uzate vidanjabile de catre operatorii agreati în alte puncte decât cele stabilite prin Regulamentul ADIA se sanctioneaza cu amenda si cu anularea certificatelor de agreere si da dreptul operatorului de a-i actiona în instanta în vederea recuperarii prejudiciului produs si a beneficiului nerealizat

   Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii împuterniciti ai primarului fiecarei localitati din aria de operare si de cei ai SC Apa Canal 2000 SA Pitesti.

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 15.06.2017


COMUNICAT DE PRESA

Campania de identificare si sanctionare a consumatorilor clandestini ai serviciilor prestate de S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare în judetul Arges, aduce la cunostinta tuturor utilizatorilor serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare ca a demarat o campanie de identificare a pierderilor de apa din sistemul public, dar si de verificare a clientilor sai în ceea ce priveste legalitatea utilizarii serviciilor prestate, în baza contractelor de furnizare încheiate cu Operatorul.

   Echipele mixte de control identifica pozitia retelelor, a bransamentelor si racordurilor, efectueaza verificari în teren în scopul identificarii situatiilor în care au loc încalcari ale prevederilor „Regulamentului consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale ADIA, judetul Arges“ si ale legislatiei în domeniul serviciilor de utilitati publice, si anume:

      - situatia utilizatorilor bransati clandestin la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, fara avizul Operatorului;
      - situatia utilizatorilor care sunt bransati la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, dar detin si bransamente clandestine;
      - situatia utilizatorilor care sunt bransati la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, fata de care exista suspiciuni de fraudare a consumului înregistrat pe aparatele de masura. Suspiciunea este indicata de alarmele furnizate de modulul radio, utilizat pentru transmiterea datelor la distanta (exemplu: alarma de „curgere inversa“);
      - situatii în care: contorul este defect, contorul lipseste din instalatie, contorul este montat incorect, contorul are sigiliul Operatorului sau sigiliul metrologic rupt, s-a intervenit neautorizat sub orice forma asupra contorului sau asupra modulului, în scopul influentarii indicatiilor acestuia, ori s-au executat lucrari clandestine de ocolire a contorului, etc..

   În cazul depistarii unui bransament clandestin, SC Apa Canal 2000 SA va aplica cu strictete prevederile legale, contractuale si ale Regulamentului serviciului aprobat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Arges.

   Astfel, reamintim tuturor utilizatorilor serviciilor prestate de SC Apa Canal 2000 SA urmatoarele:
      • în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata si modificata prin Legea nr. 225/2016, Art. 46¹, litera a. - ,,Furtul de apa din sistemul public de alimentare cu apa constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor Legii 286/2009 privind Codul Penal.“.
      • în conformitate cu art. 39 aliniatul (5) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, „Utilizatorii persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apa, au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înfiintate. Nerespectarea acestei obligatii de catre utilizatori se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei.“.

   SC Apa Canal 2000 SA notifica prin prezenta intrarea în legalitate a utilizatorilor, în caz contrar se vor aplica prevederile legale fara nici o alta concesie.

   Apelam la vigilenta si suportul utilizatorilor pentru a ne semnala orice situatie care pare suspecta la Ghiseul Unic al societatii, din Pitesti, b-dul I.C. Bratianu, nr. 24A, sau pe adresa oficiala de e-mail contact@apa-canal2000.ro.

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 15.06.2017


COMUNICAT DE PRESA

Campanie antifrauda pentru protectia clientilor S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta ca, în urma semnalelor primite din partea clientilor, a lansat o campanie de crestere a nivelului de informare despre modul în care utilizatorii se pot feri pentru a nu deveni victime ale fraudelor.

   Campania se axeaza pe exemplificarea a cinci tipuri de frauda dintre cele mai frecvent întâlnite, dupa cum urmeaza:
   1. Stabilirea cantitatilor de apa furnizata, în vederea facturarii se face pe baza înregistrarii contorului de bransament, care este ultima componenta a retelei publice de distributie în sensul de curgere a apei. SC Apa Canal 2000 SA efectueaza doar citirea contorului de bransament, aflat la limita proprietatii utilizatorului, operatiune pentru care nu se percepe nici un cost suplimentar.
      Astfel, în cazul asociatiilor de proprietari limita de competenta a Operatorului în ceea ce priveste citirea este contorul de bransament, citirea contoarelor din interiorul apartamentelor si repartizarea consumului înregistrat de contorul general pe unitati locative sunt în responsabilitatea asociatiei de proprietari, prin grija reprezentantilor sai legali.
      SC Apa Canal 2000 SA nu îsi asuma raspunderea pentru eventualele sume de bani percepute proprietarilor de apartamente din cadrul unei asociatii de proprietari, în contul citirii contoarelor de apartament!
   2. Corespondenta dintre SC Apa Canal 2000 SA si clienti se realizeaza prin documente oficiale, în original, cu numar de înregistrare.
   3. Clientii primesc facturile SC Apa Canal 2000 SA în functie de varianta de transmitere pentru care au optat, iar în cazul în care este nevoie, acestia pot solicita un duplicat prin e-mail la adresa contact@apa-canal2000.ro sau la Ghiseul Unic al societatii situat în Pitesti, b-dul I.C. Bratianu, nr. 24A.
   4. Angajatii SC Apa Canal 2000 SA se legitimeaza numai cu legitimatiile de serviciu, pe care se regaseste obligatoriu numarul de marca.
   5. Contravaloarea serviciilor prestate de SC Apa Canal 2000 SA se achita numai prin urmatoarele modalitati de plata:
      • Numerar la toate ghiseele BRD din judetul Arges , cu conditia detinerii unui exemplar de factura;
      • Plata prin debit direct, care se poate realiza prin semnarea mandatului de debit direct la toate agentiile BRD;
      • Plata cu numerar sau cu cardul prin serviciul ROBO BRD, cu conditia detinerii unui de exemplar de factura;
   Nota: Pentru plata facturilor cu numerar la ghiseele BRD, ROBO BRD precum si prin debit direct comisioanele vor fi suportate de SC Apa Canal 2000 SA.
      • Plata prin ordin de plata sau internet-banking se realizeaza în contul societatii RO93BRDE030SV05734580300 deschis la sucursala BRD Pitesti;
      • Clientii SC Apa Canal 2000 SA au la dispozitie si posibilitatea de achitare a facturilor în numerar pâna la limita de 5.000 RON, prin reteaua punctelor de plata PayPoint. În acest sens, clientii se vor prezenta în magazinele cu sigla galbena PayPoint cu factura fiscala de plata, comisioanele aferente fiind suportate de SC Apa Canal 2000 SA;
      • Plata cu numerar prin intermediul cititorilor-încasatori de zona pentru localitatile din aria de operare, cu exceptia municipiului Pitesti.

   Consideram ca buna informare este primul pas pentru a evita astfel de experiente neplacute si ca prin aceasta campanie protejam clientii asupra diferitelor tipuri de frauda.

   Apelam la vigilenta si suportul clientilor pentru a ne semnala orice situatie care pare suspecta la Ghiseul Unic al societatii, din Pitesti, b-dul I.C. Bratianu, nr. 24A, sau pe adresa oficiala de e-mail contact@apa-canal2000.ro.

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 15.06.2017


COMUNICAT DE PRESA

Investitii realizate de S.C. Apa Canal 2000 S.A. în municipiul Pitesti

   Societatea Apa Canal 2000 SA anunta ca în municipiul Pitesti au fost executate mai multe lucrari de investitii, din fonduri proprii, care sunt finalizate la data de 1 iunie 2017.
   Dintre aceste lucrari, cuprinse în Programul de investitii pe anul 2017 al societatii, mentionam urmatoarele lucrari de înlocuiri conducte:
      1. Înlocuire canalizare menajera Bl. M2-M3, Str. Tache Ionescu, L = 200 m
      2. Înlocuire conducta de apa intersectie Str. Lânariei – B-dul Petrochimistilor, L = 178 m
      3. Înlocuire conducta de apa si bransamente aferente, Str. Petru Rares, Bl. P20, L = 150 m
      4. Înlocuire conducta de apa si bransamente aferente Strazile Mihai Eminescu si Alexandru Sahia, L = 324 m.

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 15.06.2017


ANUNT

Colaborare în vederea utilizarii în agricultura ca fertilizant a namolului rezultat în urma epurarii apelor uzate

    S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti cauta colaboratori în vederea utilizarii în agricultura ca fertilizant a namolului rezultat în urma epurarii apelor uzate, produs în Statia de Epurare Pitesti, cu respectarea actelor normative privind protectia mediului si în special a solurilor, când se utilizeaza namolurile de epurare în agricultura.

   Avantajele aplicarii namolului în agricultura:
      - fertilizant natural - reduce cantitatea de îngrasaminte chimice la hectar;
      - îmbunatateste proprietatile fizico-chimice ale solului;
      - mareste gradul de afânare a solului;
      - reduce gradul de compactare.

   Conditiile colaborarii:
      - detinerea unor suprafete de teren agricol de min. 400 ha comasate în suprafete cuprinse între 50-400 ha;
      - detinerea terenului pentru o perioada de minimum 5 ani;
      - situarea terenurilor în zona adiacenta a orasului Pitesti - maximum 50 km (100 km dus-întors);
      - durata contractului de colaborare minim 5 ani cu posibilitate de prelungire;
      - dotarile minime solicitate colaboratorului/ detinatorului de teren agricol: 2 tractoare + pluguri, 1 încarcator frontal, remorca împrastiat gunoi de grajd;
      - detinere Autorizatie de Mediu.
      S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti va efectua pe cheltuiala sa urmatoarele:
      - studiile pedologice si agrochimice de baza privind pretabilitatea terenului precum si studiile postaplicare;
      - analizele fizico-chimice ale namolului care se utilizeaza - laborator acreditat RENAR;
      - încarcatul si transportul namolului pâna la terenul destinat utilizarii;
      - analizele factorilor de mediu (apa – sol – planta);
      - obtine permisul de aplicare de la Agentia pentru Protectia Mediului;
      - aplicarea dupa caz a amendamentelor;
      - împrastierea si încorporarea namolului în sol - Detinatorul terenului va înainta la S.C. Apa Canal 2000 S.A. oferta de pret pentru aceste servicii. S.C. Apa Canal 2000 S.A. îsi rezerva dreptul sa analizeze oferta din punct de vedere al eficientei economice în vederea obtinerii unor costuri optime.

   Termen depunere solicitare participare pâna la 26.06.2017 la ghiseul unic al societatii Apa Canal 2000 S.A., situat în Pitesti, b-dul I.C. Bratianu nr. 24A.

Publicat la data: 13.06.2017


COMUNICAT DE PRESA

Racordarea la retelele de apa si de canalizare executate cu fonduri europene a imobilelor din aria Operatorului Regional S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta ca pentru bransarea la reteaua de apa si racordarea la reteaua de canalizare, care au fost executate cu fonduri europene, a imobilelor din aria de operare este necesar sa fie parcurse urmatoarele etape:

   1. Se depune „Comanda executie bransament la reteaua de apa/racord la reteaua de canalizare“ la ghiseul unic al societatii
   La depunerea comenzii, trebuie anexate urmatoarele documente:
      - act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firma
      - act de proprietate / închiriere / mostenire si acord proprietar în cazul închirierii (scris - daca proprietarul este persoana juridica sau notarial - între persoane fizice)
      - adeverinta cu numar stradal, daca acesta nu reiese din actul de identitate sau de proprietate
      - breviar de calcul pentru debitul si presiunea necesare în punctul de bransare (pentru persoane juridice)
      - certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului si certificat de înregistrare fiscala (pentru persoane juridice)
      - act constitutiv în cazul persoanelor juridice si mentionarea codului IBAN
   2. Beneficiarul executa lucrarea pe proprietatea sa, inclusiv legatura în caminul/caminele amplasat(e) la limita proprietatii.
   3. Se întocmeste situatia de plata (situatiile de plata, dupa caz), care trebuie achitata la casieria societatii în termen de 5 zile de la informarea clientului.
   4. Se receptioneaza lucrarea si se încheie contractul.

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti reaminteste ca executa lucrari de bransare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar sa efectueze lucrarea pe domeniul privat numai cu firme specializate în lucrari de apa si canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare. Se impune ca instalatiile interioare sa corespunda standardelor în vigoare si sa nu constituie un impediment pentru distributia apei potabile sau un pericol pentru bransament. O lucrare realizata necorespunzator poate afecta grav calitatea apei si poate pune în pericol sanatatea consumatorilor alimentati din acel bransament.

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 08.06.2017


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, strazile Alexandru Sahia si Alexandru Odobescu, în data de 31 mai 2017

    Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de miercuri 31.05.2017, între orele 8.00 - 15.00, fiind afectati utilizatorii de la casele situate pe str. Alexandru Sahia si str. Alexandru Odobescu.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei noi la reteaua existenta în cadrul lucrarii „Înlocuire conducta de apa si bransamente aferente strazile Mihai Eminescu si Al. Sahia, municipiul Pitesti“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 30.05.2017


COMUNICAT DE PRESA

Ghiseul unic al societatii Apa Canal 2000 - program de functionare

   SC Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta ca, pentru gestionarea eficienta a relatiei cu clientii, în cadrul societatii functioneaza Ghiseul unic, care se gaseste la sediul central din municipiul Pitesti, b-dul I.C. Bratianu, nr. 24A

   Programul de functionare a Ghiseului unic este: luni, marti, miercuri si vineri între orele 08.00 - 16.00, joi între orele 08.00 - 19.00.

   Ghiseul unic realizeaza corespondenta cu clientii pe urmatoarele componente: componenta tehnica, componenta comerciala, componenta de mediu si componenta de registratura generala.

   Functionarea Ghiseului unic are în vedere îmbunatatirea calitatii serviciilor de relatii publice oferite cetatenilor prin reducerea timpului necesar pentru rezolvarea sesizarilor si a corespondentei specifice, diminuarea gradului de birocratizare a serviciului, reducerea timpului si a costurilor legate de deplasari la mai multe puncte de lucru, degrevarea personalului operativ al societatii de a lua contact direct cu clientii, cresterea capacitatii societatii de a comunica eficient cu publicul si clientii sai.

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 26.05.2017


COMUNICAT DE PRESA

   Bransarea la reteaua de apa si racordarea la reteaua de canalizare a imobilelor din aria Operatorului Regional S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta ca pentru bransarea la reteaua de apa si racordarea la reteaua de canalizare a imobilelor din aria de operare este necesar sa fie parcurse urmatoarele etape:

   1. Se depune „Comanda întocmire documentatie tehnica necesara pentru racord la reteaua de apa si canalizare“ la ghiseul unic al societatii
La depunerea comenzii, trebuie anexate urmatoarele documente:
      - dovada achitare contravaloare aviz(e) si proiect(e)
      - act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firma
      - act de proprietate / închiriere / mostenire si acord proprietar în cazul închirierii (scris - daca proprietarul este persoana juridica sau notarial - între persoane fizice)
      - plan de situatie si plan de încadrare în zona
      - adeverinta cu numar stradal, daca este cazul
      - breviar de calcul pentru debitul si presiunea necesare în punctul de bransare (pentru persoane juridice)
      - certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului si certificat de înregistrare fiscala (pentru persoane juridice)
      - act constitutiv în cazul persoanelor juridice si mentionarea codului IBAN

   2. În momentul depunerii documentatiei, se achita taxa pentru aviz(e) operator si proiect(e), dupa caz

   3. În termen de maximum 30 de zile, se realizeaza proiectul care cuprinde si avizul

   4. Se depune „Comanda executie bransament la reteaua de apa/racord la reteaua de canalizare“, la care se ataseaza un exemplar din proiect si, dupa caz, autorizatia de construire eliberata de primaria în a carei raza teritoriala se afla imobilul

   5. În urma unei programari, se executa lucrarea în termen maxim de 30 de zile

   6. Se întocmeste situatia de plata, care trebuie achitata la casieria societatii în termen de 5 zile de la informarea clientului

   7. Se receptioneaza lucrarea si se încheie contractul

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti reaminteste ca executa lucrari de bransare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar sa efectueze lucrarea pe domeniul privat numai cu firme specializate în lucrari de apa si canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare. Se impune ca instalatiile interioare sa corespunda standardelor în vigoare si sa nu constituie un impediment pentru distributia apei potabile sau un pericol pentru bransament. O lucrare realizata necorespunzator poate afecta grav calitatea apei si poate pune în pericol sanatatea consumatorilor alimentati din acel bransament.

   Realizarea bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare fara avizul societatii Apa Canal 2000 SA este clandestina si atrage raspunderea atât pentru utilizator cât si pentru executantul lucrarii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 19.05.2017


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 participa la Forumul Regional al Apei Dunare - Europa de Est 2017

    Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va participa în perioada 15 - 17 mai 2017 la Forumul Regional al Apei Dunare - Europa de Est, care se va desfasura la Bucuresti, Palatul Parlamentului.

   Forumul este organizat de Asociatia Româna a Apei, iar manifestarile cuprinse în cadrul acestuia se adreseaza tuturor specialistilor din domeniul apei, începând cu administratorii resurselor de apa, operatorii de alimentare cu apa si canalizare si nu în ultimul rând publicului larg interesat de îmbunatatirea performantelor tehnice si manageriale ale sectorului.

   Cu aceasta ocazie, vor avea loc reuniuni pe teme de mare actualitate, cum ar fi: Conferinta Tehnico-Stiintifica Internationala Solutii sustenabile în managementul apei 2017, Seminarul Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Atelierul de lucru Serviciile de alimentare cu apa la nivel international: organizare, functionare, finantare, Expozitia specializata EXPOAPA, editia a 19-a. De asemenea, operatorii de apa din tara vor avea standuri de prezentare în cadrul spatiilor rezervate comitetelor teritoriale.

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va participa la manifestarile organizate si va avea un stand în cadrul celui rezervat Comitetului Teritorial Arges-Vedea, la fel ca si în anii trecuti.

    Mai multe informatii se gasesc pe site-ul: www.araexpoapa.ro .

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 16.05.2017


COMUNICAT DE PRESA

Studenti români si olandezi în vizita la Statia de Epurare Pitesti

   Astazi, 5 mai 2017, societatea Apa Canal 2000 a fost gazda unei delegatii româno-olandeze, alcatuita din studenti si profesori, care a vizitat Statia de Epurare Pitesti.

   Aceasta vizita se înscrie în actiunile cuprinse în cadrul programului WETSKILLS.

   Programul WETSKILLS, organizat cu sprijinul Ambasadei Olandei în România si în colaborare cu Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti si Universitatea Politehnica din Bucuresti, este dedicat viitorilor profesionisti în domeniul apei si are incluse o serie de actiuni de documentare si de lucru în echipe mixte româno-olandeze în perioada premergatoare desfasurarii competitiei din cadrul Forumului Regional al Apei Dunare Europa de Est. Între aceste actiuni este inclusa si o vizita de studiu la o statie de epurare din România, societatea Apa Canal 2000 SA fiind aleasa pentru a împartasi viitorilor specialisti aspecte legate de tratarea apelor uzate, ca bun exemplu în managementul acestor ape.

   Forumul Regional al Apei Dunare Europa de Est este organizat de Asociatia Româna a Apei si va avea loc la Bucuresti, Palatul Parlamentului, în perioada 15 – 17 mai 2017.

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va participa la manifestarile organizate în cadrul Forumului, la fel ca si în anii trecuti.

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 09.05.2017


COMUNICAT DE PRESA

Întreruperea furnizarii apei potabile în comunele Mosoaia si Poiana Lacului în data de 30 martie 2017

    Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca se va întrerupe furnizarea apei potabile în comunele Mosoaia si Poiana Lacului, în ziua de joi 30 martie 2017, între orele 10.00 - 18.00, în vederea efectuarii lucrarilor de spalare si dezinfectie a rezervorului din Statia de Pompare Trivale de catre SC Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges SA.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

CONDUCEREA SOCIETATI SC APA CANAL 2000 SA

Publicat la data: 29.03.2017


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, strada Petru Rares,în data de 27 martie 2017

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de luni 27.03.2017, între orele 9.00 - 15.00, fiind afectati utilizatorii din blocurile P19 si P20, strada Petru Rares, cartier Tudor Vladimirescu.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Înlocuire conducta de apa strada Petru Rares, municipiul Pitesti“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

CONDUCEREA SOCIETATI SC APA CANAL 2000 SA

Publicat la data: 24.03.2017


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aniverseaza
Ziua Mondiala a Apei – 22 martie

   Ziua Mondiala a Apei, sarbatorita anual la data de 22 martie, este un eveniment care aduce în centrul atentiei diferite aspecte legate de apa, de preocuparile si provocarile în gestionarea resurselor de apa.

   În fiecare an, Ziua Mondiala a Apei are o tema distincta. Anul acesta, la cea de-a 25-a aniversare, tema este „Ape uzate“ si se refera la reducerea si reutilizarea apelor uzate, punându-se accent atât pe perceperea acestora ca o resursa valoroasa în economie, cât si pe gestionarea lor în conditii de siguranta, ca o investitie eficienta în sanatatea oamenilor si a ecosistemelor.

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti continua activitatile dedicate Zilei Mondiale a Apei si în acest an, organizând doua actiuni în cadrul Programului Educational Piky, si anume:

   - concursul de creatie literara „Totul pentru o apa curata“, participanti fiind elevi din clasele I-XII de la unitati de învatamânt din judetul Arges. Premierea elevilor câstigatori va avea loc în data de 22 martie 2017, ora 11, la Biblioteca Judeteana „Dinicu Golescu“ Arges.

    - Zilele Portilor Deschise - în perioada 22 - 24 martie 2017 grupuri de elevi si cadre didactice vor vizita Uzina de Apa Budeasa si Statia de Epurare Pitesti, în baza programarilor realizate.

Director General
Mihail Marinescu

Publicat la data: 21.03.2017


ANUNT

Posibilitatea primirii facturii de apa si canalizare exclusiv online

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta utilizatorilor serviciilor de alimentare cu apa si canalizare ca pot opta pentru primirea facturii fiscale reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de societatea noastra, exclusiv online.

    Clientii care doresc sa beneficieze de primirea facturii de apa si canalizare în format electronic pe adresa de e-mail au aceasta posibilitate prin crearea unui cont accesând site-ul societatii www.apacanal2000.ro ,sectiunea Clienti - Servicii online.

    Principalele beneficii ale primirii prin e-mai a facturilor de apa si canalizare sunt:
      - reducerea duratei de transmitere a facturii catre clienti;
      - rapiditatea în luarea deciziei efectuarii platii;
      - acces în timp real la informatii - posibilitatea de vizualizare a facturii, imediat ce aceasta este disponibila;
      - arhivarea electronica a facturilor, cu impact minim asupra mediului;
      - gratuitatea serviciului - societatea APA CANAL 2000 nu percepe nici un cost suplimentar clientilor care au cont online.

    IMPORTANT! În momentul în care un client a optat pentru primirea facturii în format electronic pe adresa de e-mail nu va mai primi facturile emise de S.C. APA CANAL 2000 S.A. pe suport de hârtie. Revenirea la primirea facturii tiparite pe suport de hârtie se poate face oricând fara costuri suplimentare. Reactivarea acestei optiuni se va realiza în termen de maxim 30 de zile de la data la care furnizorul de apa si canalizare primeste o solicitare din partea clientului în acest sens.

CONDUCEREA SOCIETATI SC APA CANAL 2000 SA

Publicat la data: 28.02.2017


ANUNT

ANUNT

Modalitati de plata a facturilor de apa si canalizare Sistarea încasarilor în numerar prin intermediul cititorilor în municipiul Pitesti

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta clientilor din municipiul Pitesti ca, începând cu data de 1 martie 2017, va sista încasarea în numerar a facturilor de apa si canalizare prin intermediul cititorilor încasatori de zona. Aceasta modalitate de plata în numerar (prin intermediul cititorilor încasatori de zona) va fi mentinuta în continuare pentru toate celelalte localitati limitrofe municipiului Pitesti.

   De asemenea, reamintim tuturor clientilor ca au la dispozitie urmatoarele modalitati de plata pentru achitarea facturilor:
Plata numerar
Plata în numerar se face în lei, integral, în avans sau partial la toate ghiseele BRD din judetul Arges, cu conditia detinerii unui exemplar de factura.
Debit direct
Plata prin debit direct se poate realiza prin semnarea mandatului de debit direct la toate agentiile BRD.
Ordin de plata / Internet banking
Plata prin ordin de plata sau internet-banking se realizeaza în contul societatii RO93BRDE030SV05734580300 deschis la sucursala BRD Pitesti.
Atentie! Va rugam sa precizati codul de client în rubrica de mentiuni plata.
Serviciul ROBO BRD
Plata cu numerar sau cu cardul prin serviciul ROBO BRD, cu conditia detinerii unui de exemplar de factura.
Pentru plata facturilor cu numerar la ghiseele BRD, ROBO BRD, precum si prin debit direct comisioanele vor fi suportate de S.C. APA CANAL 2000 S.A.
Serviciul PayPoint

   Clientii S.C. APA CANAL 2000 S.A. au la dispozitie si posibilitatea de achitare a facturilor în numerar pâna la limita de 5.000 lei, prin reteaua punctelor de plata PayPoint. În acest sens, clientii se vor prezenta în magazinele cu sigla galbena PayPoint cu factura fiscala de plata, comisioanele aferente fiind suportate de S.C. APA CANAL 2000 S.A.

CONDUCEREA SOCIETATI SC APA CANAL 2000 SA

Publicat la data: 28.02.2017


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în orasul Stefanesti în data de 20 februarie 2017

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în orasul Stefanesti, în ziua de luni 20 februarie 2017, între orele 10.00 - 15.00, fiind afectati utilizatorii situati în zona Blocuri.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executarea de lucrari în cadrul Contractului CL6 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare în aglomerarea Pitesti, localitatea Stefanesti partial“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

CONDUCEREA SOCIETATI SC APA CANAL 2000 SA

Publicat la data: 17.02.2017


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în comuna Albota în data de 16 februarie 2017

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în comuna Albota, în ziua de joi 16 februarie 2017, între orele 09.00 - 19.00, în vederea remedierii unei avarii aparute la reteaua de alimentare cu apa.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

CONDUCEREA SOCIETATI SC APA CANAL 2000 SA

Publicat la data: 14.02.2017


ANUNT

Intreruperea temporara a serviciului de incasare facturi apa si canalizarepe canalul “ROBO/MBA” al BRD

    Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta publica ca BRD a decis intreruperea temporara a serviciului de incasare facturi apa si canalizare pe canalul “ROBO/MBA” (automate bancare specializate in incasarea facturilor), pentru aproximativ o luna, timp in care clientii societatii vor putea utiliza celelalte canale disponibile (ghiseu, ATM, aplicatii de banca la distanta).

   Aceasta masura este urmare a faptului ca in ultima perioada s-au semnalat o serie de erori de inregistrare pe canalul de incasare “ROBO/MBA”, pe care echipele tehnice ale BRD urmaresc sa le remedieze in cel mai scurt timp.

CONDUCEREA SOCIETATI SC APA CANAL 2000 SA

Publicat la data: 25.01.2017


ANUNT

24 IANUARIE 2017 – ZI DE SARBATOARE LEGALA

   Societatea Apa Canal 2000 SA aduce la cunostinta ca, in conformitate cu prevederile art.139 din Legea nr. 53/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ziua de 24 ianuarie 2017 este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

   Prin urmare, Ghiseul Unic si Casieria societatii nu asigura relatiile cu publicul in aceasta zi.

CONDUCEREA SOCIETATI SC APA CANAL 2000 SA

Publicat la data: 20.01.2017


COMUNiCAT DE PRESA

Asigurarea protectiei si integritatii fizice a caminului de apometru, a contorului/aparatului de masura de apa si a vanelor ce echipeaza bransamentul împotriva înghetului

Având în vedere ca în aceasta perioada se înregistreaza temperaturi foarte scazute, S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti reaminteste beneficiarilor/utilizatorilor sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea protectiei si integritatii fizice a caminului de apometru, a contorului/aparatului de masura de apa si a vanelor ce echipeaza bransamentul împotriva înghetului, prevedere stipulata în art. 11.13 din Contractul de furnizare/prestare servicii alimentare cu apa si art. 102, alin. 2 din Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin Hotarârea ADIA nr. 7/03.11.2016.

CONDUCEREA SOCiETATi SC APA CANAL 2000 SA

Publicat la data: 16.01.2017


COMUNICAT DE PRESA

Micsorarea tarifului de canalizare-epurare


S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti aduce la cunostinta publica ca incepând cu data de 1 ianuarie 2017 tariful unic pentru serviciul de canalizare-epurare apa menajera se va micsora de la 4,55 lei/mc la 4,51 lei/mc inclusiv TVA. Diminuarea pretului este determinata de reducerea cotei de TVA de la 20% la 19%, in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

in ceea ce priveste pretul pentru apa potabila, acesta nu se va modifica.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 13.01.2017


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, strada Eremia Grigorescu,în data de 20 decembrie 2016

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de marti 20.12.2016, între orele 10.00 - 14.00, fiind afectati urmatorii utilizatori situati pe strada Eremia Grigorescu:
- blocurile: P9, P10, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, R1, R2.

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Înlocuire conducta de apa si bransamente aferente, strada Eremia Grigorescu, municipiul Pitesti“.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

CONDUCEREA SOCIETATI SC APA CANAL 2000 SA

Publicat la data: 16.12.2016


COMUNICAT DE PRESA

Obligatia utilizatorilor de a permite citirea contoarelor si accesul operatorului la caminele de racord si la bazinele vidanjabile

   Societatea Apa Canal 2000 SA aduce la cunostinta ca, in conformitate cu art. 183, lit.(g), din Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din Aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges, si art. 11.13 din Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, utilizatorii au obligatia sa permita citirea contorului precum si accesul operatorului la caminele de racord si la bazinele vidanjabile si sa asigure prezenta personal sau prin imputernicit la citirea contoarelor.

   De asemenea, conform art. 36, alin. (3), lit. d), din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Operatorul are dreptul sa desfiinteze bransamentul de apa catre utilizatori, fara plata vreunei penalizari, in cazul impiedicarii delegatului imputernicit al operatorului de a controla instalatiile de utilizare, de a monta, verifica, inlocui sau citi aparatele de masurare-inregistrare, când acestea se afla pe proprietatea utilizatorului.

   Ulterior desfiintarii bransamentului, in cazul in care se doreste a beneficia de serviciul de alimentare cu apa, este necesara reluarea procedurii de executie a unui nou bransament.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 13.12.2016


COMUNICAT DE PRESA

Asigurarea protectiei, integritatii fizice si starii de curatenie a caminului de bransament,a contorului de apa si a vanelor ce echipeaza bransamentul

   Societatea Apa Canal 2000 SA anunta ca, in baza Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 41, alin. (4) lit. a), a Regulamentului consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din Aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges, art. 102 alin. (2) si alin. (3), si a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art. 11.21, fiecare utilizator are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea protectiei, integritatii fizice si starii de curatenie a caminului de bransament, a contorului de apa clasic sau echipat cu modul radio la locul de montaj si a vanelor ce echipeaza bransamentul.

   Orice reparatie si orice inlocuire de contor / modul radio / contor echipat cu modul radio al carui sigiliu a fost rupt si care a fost deschis sau demontat ori a carui deteriorare se datoreaza unei cauze straine sau unei functionari anormale sunt efectuate de Operatorul serviciului, pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului daca acesta nu a luat masurile necesare de protectie si pastrare a integritatii acestora.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 13.12.2016


COMUNICAT DE PRESA

Utilizarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare numai in conditii contractuale

   Societatea Apa Canal 2000 SA aduce la cunostinta ca, in conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 41, alin. (2), lit. a), cu Legea nr. 241/22.06.2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, dreptul de utilizare al serviciului este garantat tuturor utilizatorilor numai in conditii contractuale.

   Realizarea bransamentelor de apa fara avizul Operatorului este considerata clandestina si atrage, conform legislatiei in vigoare, raspunderea contraventionala, administrativa sau penala, dupa caz, atât pentru utilizator cât si pentru executantul lucrarii.

   In consecinta, intra in obligatia tuturor utilizatorilor care nu au contract de furnizare/prestare in nume propriu sa se prezinte la Ghiseul Unic al societatii APa CANAL 2000 SA, situat in Pitesti, b-dul I.C. Bratianu nr. 24A, cu actul de proprietate, actul de identitate si documentele executarii lucrarii de bransare, in vederea clarificarii situatiei contractuale.

   In caz contrar, societatea Apa Canal 2000 SA va sista furnizarea utilitatilor catre proprietatile la care se constata ca sunt bransate la reteaua de apa fara relatie contractuala si va sesiza organele de cercetare penala pentru savârsirea infractiunii de furt, conform art. 46 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, republicata, completata prin Legea nr. 225/2016.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 13.12.2016


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile in localitatea Costesti si, partial, in localitatea Buzoesti, in perioada cuprinsa intre 14.12.2016, ora 8.00 si 16.12.2016, ora 8.00

   SC APA CANAL 2000 SA Pitesti anunta ca, in perioada cuprinsa intre 14.12.2016, ora 8.00 si 16.12.2016, ora 8.00, serviciul de alimentare cu apa potabila va fi intrerupt in localitatea Costesti si, partial, in localitatea Buzoesti.

   Intreruperea este cauzata de efectuarea unor lucrari de reabilitare si extindere a camerei de vane din incinta Statiei de Tratare a Apei Costesti. Furnizarea apei potabile va fi reluata pe data de 16 decembrie, ora 8.00.

   Pentru asigurarea partiala a necesarului de apa, Primaria Orasului Costesti si ISU vor pune la dispozitia locuitorilor afectati cisterne cu apa menajera.

Ne cerem scuze pentru discomfortul creat si va multumim pentru intelegere!

CONDUCEREA SOCIETATI SC APA CANAL 2000 SA

Publicat la data: 09.12.2016


COMUNICAT DE PRESA

Sistarea furnizarii apei potabile în municipiul Pitesti, cartier Eremia Grigorescu,

   Societatea Apa Canal 2000 S.A. Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, în ziua de joi, 08 decembrie 2016, intre orele 09:00-17:00, fiind afectati urmatorii utilizatori din strada Eremia Grigorescu:
   - Blocurile: P9, P10, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, R1, R2

   Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei nou executata la conducta existenta.

   Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii S.C. Apa Canal 2000 S.A.

Publicat la data: 08.12.2016


COMUNICAT DE PRESA

Protejarea instalatiilor de apa pe timpul sezonului rece


   Societatea APA CANAL 2000 S.A. reaminteste utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa ca odata cu sosirea sezonului rece este necesar a se lua masuri de prevenire pentru preintâmpinarea inghetarii componentelor instalatiei de alimentare cu apa.

   Astfel, in conformitate cu Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din Aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges, utilizatorul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea protectiei si integritatii fizice a caminului de apometru, a contorului/aparatului de masura de apa si a vanelor ce echipeaza bransamentul.

   Orice reparatii si orice inlocuire de contor a carui deteriorare se datoreaza unei functionari anormale in conditii de inghet sunt efectuate de Operator pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului.

   Pentru evitarea eventualelor disfunctionalitati ale apometrului si a unor cheltuieli inutile, societatea Apa Canal 2000 recomanda tuturor utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa protejarea contoarelor de apa rece cu materiale termoizolante care se infasoara in jurul conductei de bransament si in jurul apometrului lasând liber cadranul pentru a putea fi citit indexul consumului de apa, iar capacul de protectie al caminului de bransament trebuie sa fie bine inchis si protejat cu o folie din plastic.

   In cazul in care aceste masuri nu sunt luate, exista posibilitatea ca apa care trece prin contoare sa inghete, in special in timpul noptii când consumul este redus si viteza de trecere a apei prin contor este mai mica. Acest fenomen nu numai ca blocheaza alimentarea cu apa, dar poate duce si la deteriorarea apometrelor, caz in care acestea vor trebui reparate sau schimbate pe cheltuiala utilizatorilor.

   Verificarea periodica a starii caminului de apometru este importanta!

   In situatia in care apometrul a inghetat, nu se foloseste flacara deschisa si nu se toarna apa fierbinte peste acesta.

   Inainte de sosirea gerului, trebuie verificate si conductele de apa sau robinetii montati pe instalatie, in vederea depistarii/identificarii pierderilor de apa care ar putea duce la inghetarea conductelor.

   Utilizatorii serviciului de alimentare cu apa pot semnala problemele legate de functionarea apometrelor la dispeceratul societatii Apa Canal 2000 S.A., telefon 0248 223 237.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 17.11.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 se implica in organizarea programului
Ziua Internationala de Monitorizare a Apei


   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti se implica in organizarea programului Ziua Internationala de Monitorizare a Apei (ZIMA) - eveniment global de educatie menit sa stimuleze organizarea si implicarea publica in actiunea de protejare a resurselor de apa ale planetei.

   in cadrul ZIMA, in anul 2012 a rezultat World Water Monitoring Challenge, un program educational international care incurajeaza oamenii de pretutindeni sa testeze calitatea apelor prin efectuarea de monitorizari de baza ale acestora.

   Programul, care in prezent este coordonat de EarthEcho International, se desfasoara anual din 22 martie (când se aniverseaza Ziua Mondiala a Apei) pâna in 31 decembrie, actiunea de monitorizare constând in efectuarea, cu ajutorul unor truse speciale, a analizelor apei la 4 indicatori, respectiv: oxigen dizolvat, pH, temperatura si turbiditate.

   Societatea Apa Canal 2000 SA s-a implicat din anul 2004 in desfasurarea acestui program la nivel local, in acest sens colaborând cu mai multe scoli din judetul Arges ai caror elevi participa la actiunea de monitorizare a apelor sub supravegherea cadrelor didactice, utilizând truse puse la dispozitia scolilor de catre societate.

   Scopul acestei actiuni, care face parte din Programul Educational Piky, este formarea unei atitudini de respect pentru natura si dezvoltarea unor comportamente responsabile fata de mediul inconjurator.

   De Ziua Internationala de Monitorizare a Apei reafirmam faptul ca apa curata inseamna viata si vietile noastre depind de modul in care protejam calitatea apelor noastre.

   „Toate vietuitoarele - plante, animale si oameni - au nevoie de apa curata. in calitate de consumatori de apa si cetateni ai planetei Pamânt trebuie sa ne asumam responsabilitatea pentru influenta pe care o avem asupra calitatii apei.“

   Mai multe informatii legate de acest program se pot afla accesând site-ul: www.monitorwater.org .


Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 11.11.2016


COMUNICAT

Societatea Apa Canal 2000 S.A. Pitesti aduce precizari cu privire la doua dintre lucrarile de investitii si anume:


1. Lucrarea de extindere a retelei de canalizare pe strada Prelungirea Craiovei

Lucrarea face parte din proiectul ,,Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Albota si Mosoaia” si este finantata din Fonduri Europene. Extinderea retelei de canalizare pe strada Prelungirea Craiovei este in lungime de 672 m si se executa pe sensul de mers catre Albota, pe banda a II-a. Aceasta lucrare este in executie incepand cu data de 19 octombrie 2016 si se preconizeaza a fi finalizata in data de 15 noiembrie 2016. Lucrarile de taiere si spargere a asfaltului se realizeaza ziua, iar partea de sapatura, pozare conducta si umplere se realizeaza noaptea, cu respectarea restrictiilor impuse de Politia Rutiera a Municipiului Pitesti prin Autorizatia de Instituire a Restrictiilor de Circulatie.

Lucrarile de executie a retelei de canalizare sunt subcontractate catre S.C. Vys Construct S.R.L. iar partea de refacere a sistemului rutier catre S.C. Construct Steel Market S.R.L.. Asfaltarea se va executa dupa finalizarea pozarii conductei pe intreg traseul aferent strazii Prelungirea Craiovei. Pana la momentul asfaltarii, tronsoanele finalizate se vor mentine la cota asfaltului cu un strat de balast.


2. Lucrarea de investitii „Inlocuire conducta alimentare cu apa intersectia strazii Lanariei cu Bulevardul Petrochimistilor”

Lucrarea a inceput in data de 20.09.2016, termenul de executie fiind 15.11.2016, si a fost necesara pentru eliminarea numeroaselor avarii inregistrate pe conducta de apa din zona. Pentru reducerea disconfortului celor ce traverseaza aceasta zona, s-a lucrat pentru traversarea Bulevardului Petrochimistilor pe timpul noptii. La ora actuala se lucreaza la refacerea stradala, executandu-se fundatia drumului din beton, termenul limita de refacere al suprafetei afectata fiind 25.11.2016.

Cu privire la cele prezentate anexam fotografiile cu stadiul lucrarilor. Descarca

Conducerea Societatii Apa Canal 2000 S.A. Pitesti

Publicat la data: 01.11.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, in ziua de marti 25.10.2016, intre orele 09.00 - 18.00, fiind afectati utilizatorii din:
      - cartierul Prundu;
      - str. Prundu Mic;
      - str. Bananai;
      - SC Caroli Foods Group SRL.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Inlocuire conducta de apa intersectia str. Lanariei cu B-dul Petrochimistilor, municipiul Pitesti “.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 21.10.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, in ziua de joi 13.10.2016, intre orele 09.00 - 18.00, fiind afectati utilizatorii din:
      - cartierul Prundu;
      - str. Prundu Mic;
      - str. Bananai;
      - SC Caroli Foods Group SRL.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Inlocuire conducta de apa intersectia str. Lanariei cu B-dul Petrochimistilor, municipiul Pitesti “.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 11.10.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in orasul Stefanesti, in data de 12 octombrie 2016, intre orele 09.00 - 14.00, fiind afectati utilizatorii situati pe urmatoarele strazi:
      - str. Morii;
      - str. Salcamilor;
      - str. Magnoliei;
      - str. Venus;
      - str. Jupiter;
      - str. Tineretului;
      - str. Steriade I, II, III;
      - str. Coasta Campului;
      - soseaua Nationala Pitesti-Bucuresti.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executarea unor lucrari de reparatii si revizii la Uzina de Apa Valea Mare.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.


Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 10.10.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, in ziua de vineri 23.09.2016, intre orele 09.00 - 13.00, fiind afectati urmatorii utilizatori din cartierul Gavana II:
      - Str. Zamfiresti;
      - blocurile: E7, E8, E9, E10, E11, D12, F1.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Inlocuire conducta de apa DN 125 mm intre Statia de Pompare din str. Alunului si bl. F1, cartier Gavana II, municipiul Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 22.09.2016


COMUNICAT

Referitor: stire aparuta in mass – media despre calitatea apei potabile in Judetul Arges in urmatoarele localitati:
      - Sat Oesti din Comuna Corbeni
      - Comuna Arefu
      - Sat Dobrota din Comuna Albestii de Arges
      - Sat Prodani din Comuna
      - Sat Galasesti din Comuna Budeasa

Având in vedere stirea aparuta in mass-media privind probleme legate de calitatea apei potabile, se impune precizarea ca, Societatea Apa Canal 2000 S.A. Pitesti nu este Operator pentru serviciile de apa si canalizare in localitatile mentionate mai sus.

in conformitate cu prevederile Legii calitatii apei potabile 458/2002 republicata, Societatea Apa Canal 2000 S.A. Pitesti are obligatia monitorizarii de control a apei potabile pentru toata aria de operare.

Directia de Sanatate Publica Arges asigura monitorizarea de audit a calitatii apei potabile distribuite, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, iar pâna in prezent nu au fost constatate abateri de la limitele maxime admise pentru indicatorii monitorizati.

Societatea Apa Canal 2000 S.A. Pitesti comunica rezultatele monitorizarii apei, rezultate care pot fi vizualizate la sectiunea Informatii Utile: Calitatea Apei si Caracteristici apa potabila 24 h.

Publicat la data: 09.09.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea APa CANAL 2000 SA Pitesti anunta instituirea unor masuri, incepând cu data de 01.09.2016, pentru stimularea bransarilor individuale la nivelul condominiilor.

Separare tehnica a masurarii consumului de apa la nivel de apartament in cazul condominiilor - este o activitate care presupune proiectarea, executia, receptia si punerea in functiune pentru:
      a) modificarea tehnica a bransamentului existent prin ramificarea acestuia, cu montarea de contoare de bransament individuale pentru fiecare solicitant. Prin contorul de bransament individual trebuie sa se asigure alimentarea cu apa a unui singur apartament.
      b) modificarea tehnica a instalatiei interioare de apa de la punctul de delimitare catre punctele de consum.

Pentru a veni in intâmpinarea celor ce doresc bransarea individuala, societatea Apa Canal 2000 SA va suporta costurile proprii initiale aferente executiei unui distribuitor de apa rece pentru cinci beneficiari, costuri care se vor amortiza pe masura ce se vor primi noi cereri de bransare. in acest caz, primul solicitant va plati numai cota sa parte din pretul achizitiei si montarii distribuitorului, iar amortizarea ulterioara a sumelor de la ceilalti beneficiari nu va mai intra in sarcina acestuia.

Prin aceasta masura se urmareste corelarea consumului real cu cel facturat, reducerea pierderilor de apa si apa nefacturata, cresterea satisfactiei utilizatorilor si a eficientei operatorului.

incepând cu data de 01.09.2016, beneficiarii serviciului de apa care locuiesc in condominii si care doresc contorizare individuala se pot prezenta la Ghiseul unic al societatii Apa Canal 2000 SA, din bulevardul I.C. Bratianu nr. 24A, in vederea solicitarii bransarii individuale la reteaua publica de apa in conditiile mentionate anterior. Celelalte prevederi si cerinte privind bransarea individuala in condominii nu se modifica.

Informatii utile:

Condominiu - imobil, bloc de locuinte, cladire - o proprietate imobiliara din care unele parti sunt proprietati individuale, reprezentate prin apartamente sau spatii cu alta destinatie decât cea de locuinta, iar restul parti aflate in proprietate comuna. Prin asimilare poate fi definit condominiu si un tronson, cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna.

Bransament - parte din reteaua publica de distributie care face legatura intre reteaua publica si reteaua interioara a unei incinte sau cladiri apartinând utilizatorului. Bransamentul deserveste un singur utilizator.

in cazul unui condominiu, pentru separarea masurarii consumului pe apartamente se va utiliza un bransament ramificat (distribuitor), care poate deservi mai multi utilizatori. Bransamentul, inclusiv caminul de contoare de bransament si contoarele, apartine retelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare pentru realizarea acestuia.

Camin de contor de bransament - constructie componenta a sistemului de distributie a apei potabile, apartinând sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul de bransament, cu montajul aferent acestuia.

Contor de bransament - aparatul de masurare a volumului de apa consumat de utilizator, care se monteaza pe bransament intre doua vane/robinete, la limita proprietatii utilizatorului, fiind ultima componenta a retelei publice, in sensul de curgere a apei potabile.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 26.08.2016


COMUNICAT DE PRESA

SC Apa Canal 2000 SA va deschide Ghiseul unic, în cadrul Serviciului Relatii Clienti

SC Apa Canal 2000 SA instituie, începând cu data de 01.09.2016, Ghiseul unic, compartiment care va gestiona eficient accesul clientilor la serviciile publice specifice, prin abilitarea unei singure autoritati care sa intermedieze relatia societatii cu clientii.

Acesta va functiona la sediul central din bulevardul I.C. Bratianu nr. 24A, cu programul: luni, marti, miercuri si vineri între orele 08.00 - 16.00, joi între orele 08.00 - 19.00.

Ghiseul unic va realiza corespondenta cu clientii pe urmatoarele componente: componenta tehnica, componenta comerciala, componenta de mediu si componenta de registratura generala, care vor fi deservite de persoane abilitate.

Dispeceratul central al societatii va înregistra în continuare, la orice ora, sesizarile clientilor si le va corela ce cele obtinute de Ghiseul unic.

Instituirea si functionarea Ghiseului unic are drept scop cresterea calitatii serviciilor de relatii publice oferite cetatenilor, reducerea timpilor necesari pentru rezolvarea sesizarilor sau corespondenta specifica activitatii societatii, diminuarea gradului de birocratizare a serviciului, degrevarea personalului operativ al societatii de a lua contact direct cu clientii, cresterea capacitatii societatii de a comunica eficient cu publicul si clientii sai.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 26.08.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, in ziua de luni 29.08.2016, intre orele 09.00 - 14.00, fiind afectati urmatorii utilizatori situati pe strada Eremia Grigorescu:
      - blocurile: P9, P10, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, R1 si R1bis.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „inlocuire conducta de apa si bransamente aferente, strada Eremia Grigorescu, municipiul Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 26.08.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Bascov, in ziua de marti 30 august 2016, dupa cum urmeaza:
      - intre orele 09.00 - 13.00 vor fi afectati utilizatorii situati pe strazile Uiasca si Labusesti;
      - intre orele 09.00 - 16.00 vor fi afectati urmatorii utilizatori: blocurile E1, E2, E3, F1 si F2 si casele din zona pasajului subteran Bascov.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executarea de lucrari in cadrul Contractului CL9 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Merisani si Bascov“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 26.08.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Pitesti, în ziua de miercuri 17.08.2016, între orele 09.00 - 15.00, fiind afectati urmatorii utilizatori din cartierul Craiovei:
      - Str. Tineretului, blocurile: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, A, B, D, E, K1;
      - scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu“.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Inlocuire conducta de apa si bransamente aferente bl. A, B, D, E, strada Tineretului, cartier Craiovei, municipiul Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.


Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 16.08.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile în orasul Stefanesti, în data de 9 august 2016, între orele 09.30 - 16.00, fiind afectati utilizatorii situati pe urmatoarele strazi:
      - str. Valea Mare si str. Valea Popii: în zona înalta nu va fi apa, iar în zona joasa apa va avea presiune scazuta;
      - str. Cavalerului: presiune scazuta;
      - str. Zavoi: presiune scazuta;
      - str. Primaverii: presiune scazuta.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executarea de lucrari în cadrul Contractului CL4 „Reabilitarea si extinderea conductei de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare în aglomerarea Pitesti, LOT1 (Pitesti, Stefanesti) Rest“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si îi rugam sa îsi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada întreruperii furnizarii apei.


Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 05.08.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 S.A. Pitesti anunta finalizarea lucrarilor executate în orasul Stefanesti prin Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Arges“ si invita cetatenii sa se conecteze la retelele noi de apa si de canalizare.

Pentru lucrarile executate în cadrul proiectelor cu finantare externa, procedura de bransare sau racordare se simplifica. Cei interesati trebuie sa se prezinte la registratura societatii din Bulevardul I.C. Bratianu nr. 24 A, în vederea completarii formularului „Comanda executie bransament la reteaua de apa/ racord la reteaua de canalizare“, formular care se poate descarca si de pe pagina de internet a societatii www.apacanal2000.ro, sectiunea Clienti/ formulare.

Actele necesare pentru a fi depuse împreuna cu cererea sunt:
       - copie act de proprietate / închiriere / mostenire
       - copie act de identitate solicitant (sot / sotie, dupa caz) sau reprezentant firma
       - adeverinta de la Primarie cu numar stradal (daca acesta nu este trecut în actul de proprietate).

Totodata, se va plati o taxa de bransare sau de racordare, taxa care va fi stabilita prin situatia de plata întocmita pentru fiecare utilizator în parte.

Societatea Apa Canal 2000 S.A. Pitesti executa lucrari de bransare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar sa efectueze lucrarea, pe domeniul privat, numai cu firme specializate în lucrari de apa si canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare.

Realizarea bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare fara avizul societatii Apa Canal 2000 S.A. este clandestina si atrage raspunderea atât pentru utilizator cât si pentru executantul lucrarii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

S.C. Apa Canal 2000 S.A. nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru lucrarile executate dupa limita de competenta.


Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 27.07.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta cetatenii din comuna Poiana Lacului asupra faptului ca pentru asigurarea livrarii in conditii normale (de debit si presiune) pe perioada cu temperaturi ridicate, apa potabila se va furniza dupa un program alternativ (de 2 zile), in functie de capacitatea de distributie.

Autoritatea Publica Locala - Poiana Lacului a fost informata despre situatia existenta, dându-si acordul cu privire la furnizarea apei cu program, dupa cum urmeaza:
      1. in perioada 13 - 14.07.2016 vor fi alimentate cu apa satele: Paduroiu Deal, Paduroiu Vale, Galeteanu, Cepari, Gardinesti, Cociobesti, Lipia;
      2. in perioada 15 - 16.07.2016 vor fi alimentate cu apa satele: Samara, Metofu, Dealul Viilor, Dealul Orasului, Dinculesti, Gâlcesti, Popesti, Negoiesti, Teiusu, Negrea si Poiana Lacului centru.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta situatie si ii rugam sa foloseasca apa numai pentru consum si uz casnic.

Publicat la data: 13.07.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, in ziua de joi 14.07.2016, intre orele 09.00 - 15.00, fiind afectati utilizatorii situati pe str. Doamna Stanca, Aleea Caminelor, Aleea Seneslau si Intrarea Doamna Despina.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „inlocuire conducta de apa si bransamente aferente strazii Doamna Stanca, cartier Gavana, Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 13.07.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea APA CANAL 2000 S.A Pitesti anunta finalizarea lucrarilor executate in Orasul Topoloveni prin Proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges” si invita cetatenii sa se conecteze la retelele noi de apa si de canalizare pe urmatoarele strazi: Aleea Inv. Biolaru , Dr.Andronache, Blocurilor, Brencesti, Burnei, Calea Bucuresti (DN7), Calea Bucuresti (Str.1,Str.2,Str.4,Str.5,Str.6), Dr. Chivulescu, Ciresului, Cortel, D.C. Crintesti, D.C. Sat Botarcani, Doxache, Str.15, Drumul Eteriei (Hotar), Garii, Guberna, Ing.Iancu Dima, Inuri, invatator Biolaru, Ion Mihalache, Iriminoiu, Izvorului, Liliacului, Mihai Mihail, Parcului, Parcului (Str. 3, Str.10 si Str.11), Preot Iorgulescu, Preda, Prel.Maximilian Popovici, Proca, scoala din Linie, Tanasescu, Tarel, Viilor, Vintila, Visarion Sachelarie.

Pentru lucrarile executate in cadrul proiectelor cu finantare externa, procedura de bransare sau racordare se simplifica. Cei interesati trebuie sa se prezinte la registratura Societatii din Bulevardul I.C. Bratianu nr. 24 A, in vederea completarii formularului “Comanda executie bransament la reteaua de apa/ racord la reteaua de canalizare“, formular care se poate descarca si de pe pagina de internet a Societatii Apa Canal 2000 S.A , sectiunea clienti /formulare.

Actele necesare de a fi depuse impreuna cu cererea sunt:
      - copie act de proprietate / inchiriere / mostenire
      - copie act de identitate solicitant (sot / sotie, dupa caz) sau reprezentant firma
      - adeverinta de la Primarie cu numar stradal (daca acesta nu este trecut in actul de proprietate).

Totodata, se va plati o taxa de bransare sau de racordare, taxa care va fi stabilita prin situatia de plata intocmita pentru fiecare utilizator in parte.

Societatea Apa Canal 2000 S.A. Pitesti executa lucrari de bransare/racordare numai la limita de proprietate, urmand ca fiecare beneficiar sa efectueze lucrarea, pe domeniul privat, numai cu firme specializate in lucrari de apa si canalizare, autorizate conform actelor normative in vigoare.

Publicat la data: 05.07.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 S.A. Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Bascov, in ziua de miercuri 29 iunie 2016, intre orele 10:00-14:00, fiind afectate urmatoarele strazi:
      - strada Paisesti;
      - strada Paisesti Deal;
      - strada Stejaret;
      - strada Pleasa;
      - strada Lunca;
      - strada 14 Septembrie;
      - strada Armatei;
      - strada Schiau.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductelor de apa nou executate la reteaua existenta pe strada Rotaresti, in cadrul contractului CL9 “Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Merisani si Bascov”.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 28.06.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea APA CANAL 2000 S.A Pitesti anunta finalizarea lucrarilor executate in Comuna Bradu prin Proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges” si invita cetatenii sa se conecteze la retelele noi de apa si de canalizare.

Pentru lucrarile executate in cadrul proiectelor cu finantare externa, procedura de bransare sau racordare se simplifica. Cei interesati trebuie sa se prezinte la registratura Societatii din Bulevardul I.C. Bratianu nr. 24 A, in vederea completarii formularului “Comanda executie bransament la reteaua de apa/ racord la reteaua de canalizare“, formular care se poate descarca si de pe pagina de internet a Societatii Apa Canal 2000 S.A , sectiunea clienti /formulare.

Actele necesare de a fi depuse impreuna cu cererea sunt:
      - copie act de proprietate / inchiriere / mostenire
      - copie act de identitate solicitant (sot / sotie, dupa caz) sau reprezentant firma
      - plan de situatie si plan de incadrare in zona
      - adeverinta de la Primarie cu numar stradal (daca acesta nu este trecut in actul de proprietate).

Totodata, se va plati o taxa de bransare sau de racordare, taxa care va fi stabilita prin situatia de plata intocmita pentru fiecare utilizator in parte.

Societatea Apa Canal 2000 S.A. Pitesti executa lucrari de bransare/racordare numai la limita de proprietate, urmand ca fiecare beneficiar sa efectueze lucrarea, pe domeniul privat, numai cu firme specializate in lucrari de apa si canalizare, autorizate conform actelor normative in vigoare.

Realizarea bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare fara avizul Societatii Apa Canal 2000 S.A este clandestina si atrage raspunderea atat pentru utilizator cat si pentru executantul lucrarii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

S.C. APA CANAL 2000 S.A. nu isi asuma nicio responsabilitate pentru lucrarile executate dupa limita de competenta.

Publicat la data: 22.06.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in orasul Stefanesti, in data de 21 iunie 2016, intre orele 09.00 - 17.00, fiind afectati utilizatorii situati pe urmatoarele strazi:
      - str. Cavalerului;
      - str. Zavoi;
      - str. Primaverii;
      - str. Valea Mare si str. Valea Popii: in zona inalta nu va fi apa, iar in zona joasa apa va avea presiune scazuta.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductelor de apa nou executate la reteaua existenta pe str. Cavalerului si str. Primaverii, in cadrul Contractului CL6 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatea Stefanesti partial“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 17.06.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, in ziua de miercuri 22 iunie 2016, intre orele 09.00 - 19.00, fiind afectati urmatorii utilizatori:
      - B-dul 1 Decembrie 1918 - case;
      - B-dul Nicolae Balcescu, de la Dedeman la Bascov - presiune scazuta;
      - Comuna Bascov - presiune scazuta.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa nou executate la reteaua existenta, in cadrul Contractului CL5 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 17.06.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in ziua de marti 21 iunie 2016, intre orele 09.00 - 12.00, fiind afectati utilizatorii din urmatoarele zone:
      - municipiul Pitesti - Razboieni, Turcesti, Banat, Exercitiu, Craiovei, Traian, Teilor si Marasesti;
      - comunele Albota si Bradu.

Oprirea furnizarii apei este urmare a faptului ca S.C. CEZ Distributie S.A. va intrerupe alimentarea cu energie electrica a Statiei de repompare Razboieni in vederea executiei lucrarilor de verificare a grupului de masura a energiei electrice aferent acestui loc de consum.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 17.06.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, in ziua de vineri 10.06.2016, intre orele 09.00 - 14.00, fiind afectati utilizatorii situati pe str. Dealurilor, str. Primaverii si str. Egalitatii.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Inlocuire conducta de apa si bransamente aferente strada Dealurilor, Municipiul Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 08.06.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca se implinesc 13 ani de cand deruleaza Programul Educational Piky, in data de 3 iunie fiind Ziua lui Piky, mascota societatii, marca inregistrata la OSIM.

Cu aceasta ocazie societatea Apa Canal 2000 organizeaza doua actiuni, si anume:
      1. Piky sustine o retea de viata pentru viitor - eveniment care se va desfasura in data de 3 iunie 2016, la Hotel Ramada, in cadrul caruia vor fi prezentate informatii despre principalele activitati prevazute in proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges“, beneficiile sale pentru populatie si rezultatele asteptate la finalul implementarii. La aceasta actiune sunt invitati reprezentanti ai unitatilor de invatamant si ai institutiilor cu care societatea colaboreaza in ceea ce priveste programul educational.
      2. Zilele Portilor Deschise - in perioada 1 - 3 iunie 2016, intre orele 9 - 15, grupuri de elevi si cadre didactice vor putea vizita Uzina de Apa Budeasa si Statia de Epurare Pitesti, in baza unei programari la tel. 0348.807.105.

Piky ureaza tuturor elevilor si cadrelor didactice un sfarsit de an scolar plin de realizari si satisfactii!

Publicat la data: 27.05.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Maracineni, in ziua de luni 30 mai 2016, intre orele 09.00 - 14.00, fiind afectati utilizatorii situati pe strada Argeselu si DN 73.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa nou executate la reteaua existenta, in cadrul Contractului CL5 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 27.05.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, in ziua de luni 23.05.2016, intre orele 09.00 - 13.00, fiind afectati utilizatorii situati pe str. Dealurilor, str. Primaverii si str. Egalitatii.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „inlocuire conducta de apa si bransamente aferente strada Dealurilor, Municipiul Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 23.05.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti executa lucrari de bransare/racordare numai la limita de proprietate, urmand ca fiecare beneficiar sa efectueze lucrarea, pe domeniul privat, numai cu firme specializate in lucrari de apa si canalizare, autorizate conform actelor normative in vigoare. Se impune ca instalatiile interioare sa corespunda standardelor in vigoare si sa nu constituie un impediment pentru distributia apei potabile sau un pericol pentru bransament. O lucrare realizata necorespunzator poate afecta grav calitatea apei si poate pune in pericol sanatatea consumatorilor alimentati din acel bransament.

Important de stiut!
Un bransament/racord corect executat este garantia unor servicii de calitate si a continuitatii acestora.

Bransamentul este partea din reteaua publica de alimentare cu apa care asigura legatura intre reteaua publica de distributie si reteaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri. Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartin retelei publice de distributie, indiferent de sursa de finantare a realizarii acestuia.

Racordul este partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalatiile interioare de canalizare ale clientului si reteaua publica de canalizare, inclusiv caminul de racord. Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord, apartin retelei publice de canalizare, indiferent de sursa de finantare a realizarii acestuia.

Realizarea bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare fara avizul societatii APA CANAL 2000 SA este clandestina si atrage raspunderea atat pentru utilizator cat si pentru executantul lucrarii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

S.C. APA CANAL 2000 S.A. nu isi asuma nici o responsabilitate pentru lucrarile executate dupa limita de competenta.

Publicat la data: 20.05.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in orasul Costesti si in comuna Buzoesti, in ziua de luni 9 mai 2016, intre orele 09.00 - 21.00, fiind afectati urmatorii utilizatori:
      - cartierele Telesti si Zorile;
      - strazile: Alexandriei, Victoriei, Biserica Noua, Fundatura Berzei, Margaritarului, Râului;
      - blocurile: B5, D3, 1, 2;
      - comuna Buzoesti.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru conectarea retelelor noi de distributie apa, in cadrul Contractului CL10 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Costesti - Buzoesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 06.05.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in ziua de luni 09.05.2016, intre orele 09.00 - 19.00, fiind afectati urmatorii utilizatori:
      - Cartier Nord, zona str. Gârlei si zona blocuri comuna Bascov (presiune scazuta si lipsa apa la etajele superioare);
      - Str. 1 Decembrie 1918 (zona case);
      - B-dul Nicolae Balcescu (intre hipermarket Kaufland si fostul Cinema Lumina).

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru devierea conductei existente DN 400 mm, ce se intersecteaza cu FIR-ul 2 reabilitat, pe str. 1 Decembrie 1918, in cadrul Contractului CL5 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 05.05.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta ca in perioada 19.04.2016 – 30.06.2016, pe strada Cavalerului (Drumul Judetean 741) din orasul Stefanesti, se vor desfasura lucrari de executie a unei conducte de aductiune apa avand diametrul DN 315 mm, pe o lungime de aproximativ 540 m, si a unei conducte de canalizare avand diametrul DN 250 mm, pe o lungime de aproximativ 1450 m. Aceste lucrari se vor executa in carosabil, pe banda dreapta a strazii Cavalerului (DJ 741), pe sensul DN 7 – Coasta Campului, prin sapatura deschisa, urmand ca dupa finalizarea investitiei zona afectata sa se refaca la starea initiala.

Lucrarile prevazute pe strada Cavalerului se vor executa strict dupa normele si normativele in vigoare, acordandu-se o atentie deosebita masurilor de avertizare si semnalizare atat pe timp de zi, cat si noaptea. Desi lucrarile se implementeaza pe banda dreapta a strazii Cavalerului, pe care accesul va fi partial restrictionat, circulatia rutiera va fi posibila pe toata durata executiei, dupa asigurarea tuturor masurilor de avertizare si semnalizare in zona santierului.

Lucrarile se vor executa in cadrul Contractului CL6 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatea stefanesti partial“, parte a Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges“, finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial de Mediu - Axa Prioritara I.

Publicat la data: 19.04.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in ziua de marti 19.04.2016, intre orele 09.00 - 13.00, in municipiul Pitesti, fiind afectati utilizatorii din cartierul Trivale, unde apa va avea presiune scazuta si va fi lipsa apa la etajele superioare.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa nou executate la cea existenta din Statia de Pompare Smeura, in cadrul Contractului CL7 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Albota si Mosoaia“.

Publicat la data: 18.04.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in ziua de luni, 18.04.2016, intre orele 10.00 –16.00, fiind afectati urmatorii consumatori din orasul Costesti:
      - blocurile L23, L25;
      - strada Pitesti;
      - cartier Telesti.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru conectarea retelelor de distributie apa, in cadrul Contractului nr. 10 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Costesti – Buzoesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 15.04.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti vine in intâmpinarea institutiilor de invatamânt care deruleaza programul educational „Scoala altfel – Sa stii mai multe, sa fii mai bun!“, prin deschiderea portilor Uzinei de Apa Budeasa si Statiei de Epurare Pitesti in perioada 18 - 22 aprilie 2016.

In acest sens, elevii si cadrele didactice de la scolile argesene au posibilitatea sa viziteze cele doua obiective si totodata sa afle detalii despre istoria alimentarii cu apa a orasului Pitesti, precum si informatii despre procesele de potabilizare a apei si respectiv tratare a apelor uzate menajere.

Programarea vizitelor grupurilor de elevi si cadre didactice se face la Serviciul Relatii Publice la nr. telefon 0248/212 010 sau 0248/625 080, in limita locurilor disponibile.

Prin aceste actiuni, societatea Apa Canal 2000 spera sa contribuie nemijlocit la constientizarea tinerei generatii in ceea ce priveste rolul si importanta apei, protejarea mediului inconjurator, respectul pentru natura.

Publicat la data: 07.04.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in orasul stefanesti, in data de 5 aprilie 2016, intre orele 10.00 - 15.00, fiind afectati utilizatorii situati pe Drumul National 7, intre pasarela (calea ferata) si Primaria Stefanesti.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa nou executate la reteaua existenta pe str. Aleea Teilor, in cadrul Contractului CL6 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatea stefanesti - partial“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 01.04.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta utilizatorilor ca citirea contoarelor de apa se va face lunar, dupa cum urmeaza:
      1. Citire lunara incepand din luna aprilie, in urmatoarele localitati: Pitesti, Bascov, Barla, Bradu, Buzoesti, Cateasca, Costesti, Maracineni, Mosoaia, Poiana Lacului, Stefanesti, Teiu, Topoloveni, Ungheni;
      2. Citire lunara incepand din luna mai, in urmatoarele localitati: Albota, Lunca Corbului, Stolnici.

Facturarea consumului de apa se va face lunar in baza citirilor contoarelor de bransament.

Reamintim utilizatorilor ca, in cazul in care bransamentul se afla pe proprietatea acestora, au obligatia de a asigura integritatea sistemelor de masurare si accesul Operatorului la contoare pentru efectuarea citirilor.

Publicat la data: 30.03.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in orasul Stefanesti, in data de 28 martie 2016, intre orele 09.00 - 15.00, fiind afectati utilizatorii situati pe urmatoarele strazi: Aleea Jupânita Ancuta, Aleea Domnitei, Aleea Sperantei, str. Coasta Câmpului, str. Taberei, str. Stadionului. Str. Budan, str. Flamura Rosie, str. Linistii, str. Fericirii, Aleea Egalitatii.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductelor de apa nou executate la reteaua existenta, in cadrul Contractului CL6 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatea stefanesti - partial“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 24.03.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta ca in data de 22 martie 2016 se aniverseaza Ziua Mondiala a Apei avand ca tema „Apa si locurile de munca“.

Tema Zilei Mondiale a Apei din acest an pune accent pe influenta pe care apa o are asupra oamenilor in desfasurarea muncii lor, aratand cum cantitatea si calitatea insuficienta a apei poate schimba vietile si mijloacele de trai ale lucratorilor si chiar transforma societati si economii.

Cu aceasta ocazie societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti organizeaza doua actiuni in cadrul Programului Educational Piky, si anume:
      - concursul de fotografie „Apa, univers intr-o picatura“, la care participa unitati de invatamant din judetul Arges. Premierea elevilor castigatori va avea loc in data de 22 martie 2016, ora 11, la Muzeul Judetean Arges.
      - operatiunea Zilele Portilor Deschise - in perioada 22 - 24 martie 2016 grupuri de elevi si cadre didactice vor vizita Uzina de Apa Budeasa si Statia de Epurare Pitesti, in baza programarilor realizate.

Publicat la data: 17.03.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in ziua de joi 17.03.2016, intre orele 09.00 - 14.00, in municipiul Pitesti, fiind afectati utilizatorii din b-dul Nicolae Balcescu, intre Vel Pitar S.A. si str. Constantin Dobrogeanu Gherea.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de aductiune DN 400 Pitesti-Bascov la conducta DN 600 in zona sens giratoriu Dedeman, in cadrul Contractului CL5 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 16.03.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei in orasul Stefanesti, in perioada 8 - 17 martie 2016, intre orele 09.00 - 15.00, fiind afectati utilizatorii din aceasta localitate, dupa cum urmeaza:
      - 08.03.2016, intre orele 09.00 - 15.00: str. Berecheti, str. Paladesti, str. Libertatii, str. Victoriei;
      - 09.03.2016, intre orele 09.00 - 15.00: str. Steriade 1, str. Steriade 2, str. Steriade 3, str. Livezilor, str. Mioritei;
      - 10.03.2016, intre orele 09.00 - 15.00: str. Aleea Taberei, str. Aleea Apusului, str. Aleea Teilor;
      - 15.03.2016, intre orele 09.00 - 15.00: str. Vladusei, str. Otelesti;
      - 17.03.2016, intre orele 09.00 - 15.00: str. Aleea Amurgului, str. Aleea Ciresilor, str. Aleea Garlei, str. Aleea Gorunului, str. Campului, str. Tudosesti, str. Calea Stefanesti.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductelor de apa nou executate la reteaua existenta, in cadrul Contractului CL6 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatea Stefanesti - partial“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 04.03.2016


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in ziua de miercuri 03.02.2016, intre orele 09.00 - 15.00, fiind afectati urmatorii utilizatori din zona Centru:
      - B-dul I.C. Bratianu, blocurile A1 - A10, B1, B2, B3;
      - Prefectura Judetului Arges;
      - Curtea de Conturi;
      - Hotel Cara;
      - Institutul de Proiectari;
      - Str. Sf. Vineri;
      - Str. Grivitei, bloc B16;
      - Magazinul Fortuna, blocurile A1 - A5;
      - Punctul Termic 507.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarilor de revizie vane in zona Pasaj Institutul de Proiectari si inlocuire bransamente de apa la PT 507 si la bl. B16 din str. Grivitei.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 01.02.2016


COMUNICAT DE PRESA

Avand in vedere ca in perioada urmatoare se anunta temperaturi foarte scazute, S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti reaminteste beneficiarilor/utilizatorilor sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea protectiei si integritatii fizice a caminului de apometru, a contorului/aparatului de masura de apa si a vanelor ce echipeaza bransamentul impotriva inghetului, prevedere stipulata in art. 11.13 din Contractul de furnizare/prestare servicii alimentare cu apa si art. 102, alin. 2 din Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin Hotararea ADIA nr. 26/02.08.2011.

Publicat la data: 29.12.2015


COMUNICAT DE PRESA

Incepand cu data de 1 ianuarie 2016 pretul unic pentru apa potabila furnizata de S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti se va micsora de la 4,55 lei/mc la 4,00 lei/mc cu TVA. Diminuarea pretului este determinata de reducerea cotei de TVA de la 24% la 9%, în conformitate cu prevederile noului Cod Fiscal, modificat prin OUG nr. 50/27.10.2015.

In ceea ce priveste tariful de canalizare-epurare, acesta va scadea de la 4,70 lei/mc la 4,55 lei/mc cu TVA, ca urmare a diminuarii cotei de TVA de la 24% la 20%.

Publicat la data: 22.12.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile comuna Bascov in data de 22.12.2015, intre orele 09.00 - 14.00, fiind afectati utilizatorii din comuna Bascov, dupa cum urmeaza:
      - str. Paisesti DN;
      - blocurile din comuna Bascov;
      - str. Paisesti Deal;
      - str. Lunca;
      - str. Stejaret;
      - str. Scheau.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa executata pe str. Paisesti DN Blocuri la reteaua existenta de pe DN 7C, in cadrul Contractului CL9 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Merisani si Bascov“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 18.12.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in ziua de marti – 15.12.2015, intre orele 09.00 - 14.00, fiind afectati urmatorii consumatori din orasul Pitesti:
      - strada Sf. Vineri, Mihai Viteazul, Tepes Voda;
      - strada Brâncoveanu – bl. D2;
      - strada Grivitei – bl. 38, bl. B16;
      - strada Dna Balasa, bl. 13;
      - b-dul I.C. Bratianu, bl. A1 - A10, bl. B1 - B6, bl. A1 - A5 (Fortuna), bl. 30, bl. 40, bl. 42, Casa de Pensii, Tribunalul Arges, Hotel Alcadibo, Hotel Cara, Prefectura Judetului Arges, Casa Sindicatelor, Institutul de Proiectari;
      - strada Teilor – Hotel Conti;
      - strada Violetelor (case);
      - Magazinul Trivale, Hotel Arges, Supermarket Billa, bloc Centru Vest;
      - P.T. 510, 513, 514, 515.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru efectuarea lucrarilor de revizie si inlocuire vane in zona Pasaj Institutul de Proiectari, municipiul Pitesti.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 10.12.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in data de 25.11.2015, in municipiul Pitesti, dupa cum urmeaza:
      - intre orele 09.00 - 13.00 vor fi afectati utilizatorii din cartierul Banat, cartierul Exercitiu, cartierul Razboieni (blocurile J6 – J19), zona Bibescu Voda, zona Dacia - Marasesti, Calea Craiovei (pana la Peco Petrom);
      - intre orele 09.00 - 17.00 vor fi afectati utilizatorii situati pe str. Nicolae Dobrin, str. Transilvania si str. Zorile (case).


Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executarea lucrarilor de revizie / inlocuire vane in zona Bibescu Voda si in statia de pompare Smeura.


Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 23.11.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in data de 23.11.2015, intre orele 08.00 - 17.00, fiind afectati urmatorii utilizatori din municipiul Pitesti, cartier Craiovei: - blocurile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A; - str. Gheorghe Doja; - str. Aleea scolii Normale. Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa nou executate la conducta existenta si inlocuirea bransamentelor aferente in cadrul lucrarii „Reabilitare retele de canalizare si apa pe str. Aleea scolii Normale, municipiul Pitesti“. Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 20.11.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca au fost finalizate lucrarile de constructie si s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor in cadrul contractului CL4 Rest „Reabilitarea si extinderea conductei de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti LOT1 (Pitesti, Stefanesti)“, dupa cum urmeaza:

Amplasament Pitesti:
      - Zona Calea Campulung, strazile: Intrarea Uzinei Toma Ghenea, Theodor Aman, Argesului, Toma Contescu, Piatra Craiului, Marin Teodorescu Zavaidoc, Dumitru Popescu, Uzinei;
      - Zona Tancodrom, strazile: Jan Constantinescu, Nicolae Brânzeu, Prof. Stefan Chicos, Calea Dragasani, Dumitru Bratianu, Prof. Victor Slavescu, Ion Anghelescu, Alexandru Kiritescu, Tudor Arghezi, Teodorescu Braniste;

Amplasament Stefanesti:
      - Strada Valea Mare.

Proprietarii imobilelor situate pe strazile mentionate sunt rugati sa se prezinte la registratura societatii Apa Canal 2000 SA din municipiul Pitesti, b-dul I.C. Bratianu nr. 24A, intre orele 8.00 - 16.30, pentru a solicita executia lucrarilor de bransare la reteaua de apa, respectiv racordarea la reteaua de canalizare.

In cazul in care aceste imobile sunt racordate la reteaua veche de apa, trecerea pe reteaua noua se va executa automat de Apa Canal 2000 SA, fara a fi necesara solicitarea proprietarilor.

In cazul in care nu exista contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru imobilele situate pe aceste strazi, la comanda de executie este necesar sa fie atasate urmatoarele documente:
      - pentru persoane fizice: copii dupa actul de proprietate si dupa actele de identitate ale proprietarilor;
      - pentru persoane juridice: copii dupa actul de proprietate (comodat, inchiriere), sentinta judecatoreasca de infiintare firma, certificat de inregistrare firma, certificat de inregistrare fiscala in scop de TVA, carte de identitate reprezentant firma; mentionarea contului IBAN.

Publicat la data: 18.11.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Bradu in data de 19.11.2015, intre orele 09.00 - 16.00, fiind afectati utilizatorii din satele Bradu de Jos si Bradu de Sus.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru dezafectarea conductei existente pe strada Amzareasca, in cadrul Contractului CL8 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatea Bradu“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 17.11.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in data de 13.11.2015, intre orele 09.00 - 15.00, fiind afectati urmatorii utilizatori din municipiul Pitesti, cartier Craiovei:
      - blocurile: 43, 52, 53, 41A;
      - str. Cuza Voda.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii de deviere a conductei de alimentare cu apa DN 150 din zona Calea Craiovei si a bransamentelor aferente blocurilor 41A si 53.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 11.11.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile comuna Bascov in data de 12.11.2015, intre orele 08.00 - 20.00, fiind afectati utilizatorii din comuna Bascov, dupa cum urmeaza:
      - str. Paisesti DN;
      - blocurile din comuna Bascov;
      - Service IATSA;
      - Caminul Cultural;
      - Primaria Comunei Bascov;
      - scoala Gimnaziala „Virgil Calotescu“.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executarea de lucrari in cadrul Contractului CL5 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 10.11.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de luni spre marti 09 - 10.11.2015, intre orele 22.00 - 05.00, fiind afectati utilizatorii din municipiul Pitesti, zona Fratii Golesti, dupa cum urmeaza:
      - str. Caporal Patru;
      - str. Fratii Golesti, blocurile: S1, S4, S6, S7, S7A, S7B, S8, S9A, S9B, S9C, S9D, S14, S15, S15B;
      - blocul B124C;
      - PT 811.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea bransamentelor la conducta de apa nou executata in cadrul lucrarii „inlocuire conducta apa si bransamente aferente str. Caporal Patru, municipiul Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 06.11.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Bradu in data de 03.11.2015, intre orele 09.00 - 16.00, fiind afectati utilizatorii din aceasta localitate.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa nou executate la conducta existenta pe str. Principala, in cadrul Contractului CL8 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatea Bradu“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 30.10.2015


COMUNICAT DE PRESA

Avand in vedere apropierea sezonului rece, S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti aminteste beneficiarilor/utilizatorilor ca sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea protectiei si integritatii fizice a caminului de apometru, a contorului/aparatului de masura de apa si a vanelor ce echipeaza bransamentul impotriva inghetului, prevedere stipulata in art. 11.13 din Contractul de furnizare/prestare servicii alimentare cu apa si art. 102, alin. 2 din Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin Hotararea ADIA nr. 26/02.08.2011.

Publicat la data: 19.10.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile comuna Bascov in data de 19.10.2015, intre orele 08.00 - 20.00, fiind afectati utilizatorii din comuna Bascov, dupa cum urmeaza:
      - str. Paisesti DN;
      - blocurile din comuna Bascov;
      - Service IATSA;
      - Caminul Cultural.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa nou executate la conducta existenta, in cadrul Contractului CL5 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 16.10.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in data de 19.10.2015, intre orele 09.00 - 14.00, fiind afectati utilizatorii din municipiul Pitesti, zona Fratii Golesti, dupa cum urmeaza:
      - str. Fratii Golesti, blocurile: S1, S4, S6, S7, S7A, S7B, S8, S9A, S9B, S9C, S9D, S14, S15, S15B;
      - blocul B124C;
      - str. Caporal Patru;
      - scoala Gimnaziala „Tudor Vladimirescu“ - Structura scoala Gimnaziala nr. 2 Pitesti (fosta scoala Generala nr. 8)
      - PT 811.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa nou executate la conducta existenta in cadrul lucrarii „inlocuire conducta apa si bransamente aferente str. Caporal Patru, municipiul Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 16.10.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile orasul Stefanesti in data de 15.10.2015, intre orele 08.00 - 18.00, fiind afectati utilizatorii situati pe urmatoarele strazi: Salcamului, Linistii, Fericirii, Liviu Rebreanu, Valea Popii, Coasta Campului, Cavalerului, Gorgoiesti, Aleea Egalitatii, Aleea Taberei, Aleea Budan, Aleea Jupanita Ancuta, Aleea Dealul Viilor.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductelor de apa nou executate la reteaua existenta, in cadrul Contractului CL4 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, Lot 1 (Pitesti, Stefanesti) - REST“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 13.10.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de luni spre marti 05 - 06.10.2015, intre orele 22.00 - 05.00, fiind afectati utilizatorii din municipiul Pitesti, cartier Trivale, dupa cum urmeaza:
      - blocurile: D1, D1 bis, 86, 87, 88, 89, 90, P4, P4 bis;
      - strazile Mihail Manolescu si Frasinului (intre blocul 18 si blocul P4).

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa nou executate de la blocul D1 la reteaua existenta in cadrul lucrarii „inlocuire retea distributie blocurile D1 si D1 bis, cartier Trivale, municipiul Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 02.10.2015


COMUNICAT DE PRESA

Incepand cu data de 01.10.2015, clientii S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti au la dispozitie si posibilitatea de achitare a facturilor in numerar, pana la limita maxima de 5.000 RON, prin reteaua punctelor de plata PayPoint. in acest sens, clientii se vor prezenta in magazinele cu sigla galbena PayPoint cu factura fiscala de plata, vanzatorul din magazin se va ocupa de scanarea codului de bare de pe factura si de incasarea sumei in numerar. La final, clientii vor primi pe loc chitanta de confirmare a platii.

Pentru plata facturii S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti prin PayPoint, clientii nu platesc niciun comision.

Publicat la data: 30.09.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in ziua de marti – 29.09.2015, intre orele 09.00 - 15.00, fiind afectati urmatorii consumatori din orasul Stefanesti:
      - strada Aleea Viilor;
      - strada Coasta Campului.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa nou executata pe strada Aleea Viilor in cadrul proiectului CL6, in conducta de apa existenta pe strada Coasta Campului (zona blocuri).

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 25.09.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de joi spre vineri 17 - 18.09.2015, intre orele 22.00 - 05.00, fiind afectati consumatorii din municipiul Pitesti, cartier Trivale, dupa cum urmeaza:
      - blocurile: D1, D1 bis, 86, 87, 88, 89, 90, P4, P4 bis;
      - str. Mihail Manolescu.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa nou executate la reteaua existenta in cadrul lucrarii „inlocuire retea distributie blocurile D1 si D1 bis, cartier Trivale, municipiul Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 16.09.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in data de 17.08.2015, intre orele 09.00 - 16.00, in municipiul Pitesti, fiind afectati urmatorii consumatori din zona Calea Bucuresti:
      - Blocurile: D1 – D6, D30, D31; P1 – P16; U1, U2, U3, U4, U7;
      - Punctele termice 402, 403, 404;
      - Bazinul Olimpic;
      - Strazile Mihai Eminescu si 9 Mai.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa nou executate la conducta existenta din Calea Bucuresti in cadrul lucrarii „inlocuire conducta OL DN 150 mm str. Calea Bucuresti, zona Pasaj Podul Viilor si bransamente aferente“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 14.08.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in data de 13.08.2015, intre orele 09.00 - 16.00, in municipiul Pitesti, cartier Gavana, fiind afectati utilizatorii din str. Plopilor si str. Balotesti.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa nou executate la conducta existenta in cadrul lucrarii „Introducere retea alimentare cu apa pe strada Intrarea Nicolae Balcescu, Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 10.08.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile comuna Bascov in data de 10.08.2015, intre orele 09.00 - 13.00, fiind afectati utilizatorii din satul Schiau.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea retelei de alimentare cu apa executata pe strada Schiau la conducta existenta, in cadrul Contractului CL9 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Merisani si Bascov“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 06.08.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in data de 04.08.2015, intre orele 08.00 - 16.00, fiind afectati utilizatorii din comuna Bascov, astfel:
      - strada Rotareasa;
      - strada Uiasca.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea retelei de alimentare cu apa executata pe strada Rotareasa la conducta existenta de pe strada Labusesti, in cadrul Contractului CL9 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Merisani si Bascov“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 31.07.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in data de 03.08.2015, intre orele 09.00 - 13.00, fiind afectati utilizatorii din municipiul Pitesti, cartier Gavana, astfel:
      - strada Morii;
      - strada Ion Agarbiceanu;
      - strada Ion Budai Deleanu.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa nou executate la conducta existenta in cadrul lucrarii „inlocuire conducta apa si bransamente aferente din str. Morii, cartier Gavana, municipiul Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 30.07.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta beneficiarilor sai ca, in perioadele de seceta prelungita, orice consum exagerat poate conduce la presiune scazuta sau chiar la lipsa apei pentru o parte din consumatorii bransati la reteaua publica de alimentare cu apa potabila.

In ultimele zile, societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti a luat masuri pentru utilizarea la maximum a capacitatilor de productie, transport si distributie a apei potabile. Cu toate acestea, in anumite zone din aria de operare, au aparut disfunctionalitati in asigurarea continua a apei potabile pentru care nu exista solutii tehnice de rezolvare imediata. Ca urmare, pentru a evita avariile repetate datorate cresterii presiunii in reteaua de distributie, precum si furnizarea restrictionata a apei potabile, rugam consumatorii sa nu utilizeze in exces apa potabila, pentru a nu priva alti beneficiari de minimul necesar util fiecarei gospodarii.

In situatia reducerii drastice a debitelor surselor de apa in caz de seceta, distributia apei se va face dupa un program propus de operator si aprobat de autoritatea administratiei publice locale, program ce va fi adus la cunostinta utilizatorilor in timp util, prin mijloace adecvate, potrivit art. 176, alin. 2 din Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din Aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges.

Conform obligatiilor contractuale ale clientilor, toti utilizatorii indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a asigura folosirea eficienta si rationala a apei preluate din reteaua publica de alimentare cu apa, cu prioritate pentru consumul personal si in scop casnic. Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: stropitul strazilor, al spatiilor verzi si gradinilor private, spalatul pietelor si al strazilor, spalarea periodica a sistemului de canalizare, spalarea autovehiculelor, se va utiliza cu precadere apa industriala, conform art. 6, alin.1 si 5 din Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din Aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges.

Având in vedere situatia hidrometeorologica existenta in aceasta perioada, recomandam fiecarui consumator o utilizare rationala a apei potabile disponibile pentru a evita prejudicierea alimentarii cu apa potabila a unui numar semnificativ de consumatori.

Publicat la data: 20.07.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Bradu in data de 06.07.2015, intre orele 09.00 - 17.00, fiind afectati utilizatorii din aceasta localitate.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea retelei noi cu bransamentele aferente din strada Crinului la conducta de apa existenta, in cadrul Contractului CL8 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatea Bradu“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 03.07.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de joi spre vineri 25 - 26.06.2015, intre orele 22.00 - 03.00, fiind afectati urmatorii consumatori din municipiul Pitesti, cartier Razboieni:
      - blocurile: 1, 2, 3, 4, 5, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5, G1, P3;
      - Complexul Comercial;
      - Punctele termice 711, 712, 713.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarilor programate de inlocuire bransamente la blocul P3 si remediere vane.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 23.06.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile marti 09.06.2015, intre orele 08.00 - 16.00, fiind afectati consumatorii din municipiul Pitesti, strada Trivale, iar pe strazile Calea Bascovului si Livezilor presiunea apei va fi scazuta.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru efectuarea de activitati specifice in cadrul lucrarii „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 05.06.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca se implinesc 12 ani de când deruleaza Programul Educational Piky, in data de 3 iunie fiind ziua lui Piky, mascota societatii, marca inregistrata la OSIM.

Cu aceasta ocazie societatea Apa Canal 2000 organizeaza doua actiuni, si anume:
      1. Invatam si ne jucam cu Piky! - in data de 3 iunie 2015, intre orele 10 - 13, se vor desfasura activitati educationale si sportive in Parcul strand, la care vor participa elevi si cadre didactice de la scoala Gimnaziala Babana, scoala Primara Slatioarele si de la Asociatia Orfanii 2003 - Centrul Social de Zi „Copiii de lânga noi“.
      2. Ziua Portilor Deschise - in data de 3 iunie 2015, intre orele 9 - 15, grupuri de elevi si cadre didactice vor putea vizita Uzina de Apa Budeasa si Statia de Epurare Pitesti, in baza unei programari la nr. de telefon 0248/212010, 0248/625080.

Piky ureaza tuturor elevilor si cadrelor didactice un sfârsit de an scolar plin de realizari si satisfactii!

Publicat la data: 02.06.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de marti spre miercuri, 02 - 03.06.2015, intre orele 22.00 - 05.00, fiind afectati urmatorii consumatori din municipiul Pitesti, cartier Craiovei, zona strazii Bibescu Voda:
      - blocurile: A, B, C, D, E, P1, P2, P3, P4, P5, P4D, D1, D2, 28, 38, 39, 40.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei noi PEHD 110 mm in caminul de vane existent, in cadrul lucrarii „inlocuire conducta apa si bransamente bl. C, str. Bibescu Voda, municipiul Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 28.05.2015


COMUNICAT DE PRESA

S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti aduce la cunostinta utilizatorilor ca achitarea facturilor de apa si de canalizare se poate face si prin ATM-urile BRD din judetul Arges, cu precizarea ca trebuie introduse urmatoarele informatii: codul de client, numarul facturii si valoarea facturii.

Celelalte modalitati de achitare a facturilor sunt:
      - plata in numerar la toate ghiseele BRD din judetul Arges, insotita de factura, se face in lei, integral, in avans sau partial;
      - plata prin debit direct la toate agentiile BRD prin semnarea mandatului de debit direct;
      - plata prin ordin de plata sau internet-banking in contul societatii RO93BRDE030SV05734580300, deschis la sucursala BRD Pitesti, cu precizarea ca in rubrica de mentiuni plata se va trece codul de client;
      - plata prin serviciul ROBO BRD, insotita de factura, numerar sau cu cardul.

Pentru plata facturilor la ghiseele BRD, ROBO BRD, ATM BRD, precum si prin debit direct comisioanele sunt suportate de SC Apa Canal 2000 SA Pitesti.

Publicat la data: 29.04.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in data de 27.04.2015, intre orele 10.00 – 18.00, fiind afectati urmatorii consumatori din municipiul Pitesti, cartier Calea Campulung:
      - Calea Campulung si strazile aferente: str. Mihai Udrescu, str. Salcamului, str. Uzinei, str. Gheorghe Ulieru, str. Nucului, str. Nicolae Filimon, str. Mateias, str. General Toma Ghenea, str. Toma Contescu;
      - Centrul Comercial Pitesti Mall;
      - Peco OMV-Petrom.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru efectuarea de activitati specifice in cadrul lucrarii „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 23.04.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in data de 16.04.2015, intre orele 10.00 – 18.00, fiind afectati urmatorii consumatori din cartierul Calea Campulung:
      - Calea Campulung si strazile aferente: str. Mihai Udrescu, str. Salcamului, str. Uzinei, str. Gheorghe Ulieru, str. Nucului, str. Nicolae Filimon, str. Mateias, str. General Toma Ghenea, str. Toma Contescu;
      - Centrul Comercial Pitesti Mall;
      - Peco Petrom-OMV.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru efectuarea de activitati specifice in cadrul lucrarii „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 14.04.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti vine in intampinarea institutiilor de invatamant care deruleaza programul educational „scoala altfel – Sa stii mai multe, sa fii mai bun!“, prin deschiderea portilor Uzinei de Apa Budeasa si Statiei de Epurare Pitesti in perioada 6 - 10 aprilie 2015.

in acest sens, elevii si cadrele didactice de la scolile argesene au posibilitatea sa viziteze cele doua obiective si totodata sa afle detalii despre istoria alimentarii cu apa a orasului Pitesti, precum si informatii despre procesele de potabilizare a apei si respectiv tratare a apelor uzate menajere.

Programarea vizitelor grupurilor de elevi si cadre didactice se face la Serviciul Relatii Publice la nr. telefon 0248/212 010 sau 0248/625 080.

Prin aceste actiuni, societatea Apa Canal 2000 spera sa contribuie nemijlocit la constientizarea tinerei generatii in ceea ce priveste rolul si importanta apei, protejarea mediului inconjurator, respectul pentru natura.

Publicat la data: 02.04.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Maracineni in data de 03.04.2015, intre orele 09.00 - 16.00, fiind afectati consumatorii din zona „Groapa“.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductelor noi PEHD DN 110 mm din strada Alunului si strada Crizantemelor la conducta de apa existenta pe strada Florilor, in cadrul lucrarii „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 02.04.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile luni 23.03.2015, intre orele 09.00 - 15.00, fiind afectati consumatorii din strada Argesului, municipiul Pitesti.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia devierii conductei OL DN 300 mm, malul stâng al râului Arges, in cadrul lucrarii „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 20.03.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de joi spre vineri, 19 - 20.03.2015, intre orele 22.00 - 05.00, fiind afectati urmatorii consumatori din cartierul Gavana II:
- Blocurile: B21, B22, B22A, B23, B23A, B25, C14, C15, C16, C17, E3, E4A, M4;
- Strada Alunului;
- Punctele termice 903 si 904.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei noi executate la conducta de apa existenta, in cadrul lucrarii „inlocuire conducta apa si bransamente aferente blocului E4A, PT 904, strada Alunului, cartier Gavana II, municipiul Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 17.03.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de luni spre marti, 16 - 17.03.2015, intre orele 22.00 - 05.00, fiind afectati urmatorii consumatori din cartierul Craiovei:
      - Blocurile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 5A, 6A, S2, S3;
      - Strada Gheorghe Doja;
      - Strada Alexandru Vlahuta;
      - Complexul Comercial Craiovei;
      - Universitatea Pitesti (str. Gheorghe Doja);
      - P.T. 805.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia bransamentului de apa la S.C. Adidana S.R.L. si cuplarea acestuia la conducta existenta.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 13.03.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta ca in data de 22 martie 2015 se aniverseaza Ziua Mondiala a Apei având ca tema „Apa si dezvoltarea durabila“.

Apa este o resursa epuizabila si vulnerabila, esentiala pentru a sustine viata, dezvoltarea si mediul inconjurator.

Obiectivul Zilei Mondiale a Apei in acest an este concentrarea eforturilor oamenilor de pretutindeni catre utilizarea, dezvoltarea si protectia resurselor de apa de o maniera echitabila si rezonabila, respectiv catre aplicarea conceptului de dezvoltare durabila in domeniul gospodaririi apelor.

Cu aceasta ocazie societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti organizeaza doua actiuni, in cadrul Programului Educational Piky, si anume:
      - concursul de desene „Apa in viata mea!“, la care participa unitati de invatamânt din judetul Arges, regulamentul concursului putând fi vizualizat pe site-ul Inspectoratului scolar Judetean Arges.

Festivitatea de premiere a elevilor câstigatori va avea loc in data de 20 martie 2015, ora 10, la Biblioteca Judeteana „Dinicu Golescu“ Arges.
      - operatiunea Zilele Portilor Deschise in perioada 23 - 25 martie 2015, in cadrul careia grupuri de elevi si cadre didactice pot vizita Uzina de Apa Budeasa si Statia de Epurare Pitesti, in baza programarilor realizate la Serviciul Relatii Publice.

Informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 0248/212010, 0248/625080.

Publicat la data: 12.03.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de miercuri spre joi, 11 - 12.03.2015, intre orele 22.00 - 05.00, fiind afectati urmatorii consumatori din cartierul Gavana II:
      - Blocurile: E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11;
      - Blocurile: D12, F1 si F2;
      - Strada Zamfiresti.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „inlocuire conducta apa si bransamente aferente blocului D12, strada Alunului, cartier Gavana II, municipiul Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 10.03.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de joi spre vineri, 05 - 06.03.2015, intre orele 21.30 - 05.30, fiind afectati urmatorii utilizatori din zona Centru:
      - B-dul Eroilor;
      - Str. Egalitatii;
      - Blocurile: E3A, E3B, E3C;
      - Str. Maior Gheorghe sontu - blocurile: C1A, D1, D2, D4;
      - PT 517;
      - presiune scazuta pe Bulevardul I.C. Bratianu si in zona Popa sapca.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru efectuarea de lucrari pe strada Egalitatii.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 04.03.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in data de 26.02.2015, intre orele 09.00 - 17.00, fiind afectati utilizatorii din blocul M6, str. 1 Decembrie 1918, Pitesti.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru efectuarea de lucrari in cadrul obiectivului „inlocuire conducta OL DN 100 mm subsol bloc M6, strada 1 Decembrie 1918, Asociatia de Proprietari Luminita, Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 24.02.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de luni spre marti, 23 - 24.02.2015, intre orele 22.00 - 05.30, fiind afectati urmatorii consumatori din cartierul Calea Campulung:
      - Calea Campulung si strazile aferente: str. Mihai Udrescu, str. Salcamului, str. Uzinei, str. Gheorghe Ulieru, str. Nucului, str. Nicolae Filimon, str. Mateias, Str. Toma Contescu;
      - Centrul Comercial Pitesti Mall;
      - Peco Petrom si OMV.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru efectuarea de activitati specifice in cadrul lucrarii „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 20.02.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de marti spre miercuri, 17-18.02.2015, intre orele 22:00–05:00, fiind afectati urmatorii consumatori din cartierul Prundu:
      - blocurile B2, B3, B4, B6, B7, B28;
      - P.T. 1005.


Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii de „inlocuire conducta apa PT 1005, bulevardul Petrochimistilor, cartier Prundu, Pitesti“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 16.02.2015


COMUNICAT DE PRESA

Avand in vedere ca in perioada urmatoare se anunta temperaturi foarte scazute, S.C. APA-CANAL 2000 S.A. Pitesti reaminteste beneficiarilor/utilizatorilor ca au obligativitatea luarii masurilor necesare pentru asigurarea protectiei si integritatii fizice a caminului de apometru, a contorului/aparatului de masura de apa si a vanelor ce echipeaza bransamentul, prevedere stipulata in art.11.13 din Contractul de furnizare/prestare servicii alimentare cu apa si art.102, alin.2 din Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin Hotararea ADIA nr.26/02.08.2011.

Publicat la data: 09.02.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile joi, 22.01.2015, intre orele 13:00–18:00, fiind afectati consumatorii din zona Groapa, comuna Maracineni.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de apa nou executata PEHD DN 110 mm din strada Murului la conducta de apa existenta din strada Florilor.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 20.01.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de miercuri spre joi, 21-22.01.2015, intre orele 22:00–05:00, fiind afectati consumatorii din:
      - strada Henri Coanda;
      - strada Intrarea Doaga;
      - blocurile PS6 bis, PS7, PS9.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „inlocuire conducta distributie, strada Intrarea Doaga “.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 20.01.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de marti spre miercuri, 20-21.01.2015, intre orele 22:00–05:00, fiind afectati urmatorii consumatori din cartierul Gavana:
      - Blocurile M1, M1A, M3, C1, C2;
      - Piata Gavana;
      - Strada Mihai Chitescu.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei de PEHD DN 200 mm nou executata, la conducta existenta ce alimenteaza blocurile M1 si M1A.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 20.01.2015


COMUNICAT DE PRESA

Ca urmare a diferentei de temperatura zi/noapte din ultima perioada, in dimineata zilei de 6 ianuarie 2015 s-a produs o avarie pe conducta de aductiune DN 400 aflata pe strada Armand Calinescu.

Echipele de interventie ale S.C Apa Canal 2000 S.A Pitesti au actionat pentru remedierea avariei astfel incât furnizarea apei catre consumatori nu a fost afectata.

Se preconizeaza ca pina la sfisitul zilei de 6 ianuarie 2015 interventia pe conducta avariata sa fie finalizata.

Multumim cetatenilor pentru intelegere si ii asiguram de atitudinea responsabila a societatii in ceea ce priveste furnizarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

Publicat la data: 06.01.2015


Comunicat de presa

Aducem la cunostinta publica ca preturile si tarifele unice pentru serviciile de alimentare cu apa potabila si de canalizare pentru utilizatorii din aria de deservire a S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti care se vor aplica incepand cu data de 01.01.2015, vor fi:

Nr. crt. Serviciu Pret/tarif lei/mc,fara TVA) Pret/tarif lei/mc,cu TVA) Documente in baza carora se aplica preturile si tarifele la apa potabila si la canalizare-epurare
1. Apa potabila pentru intreaga arie de operare 3,67 4,55 Avizul A.N.R.S.C. nr. 226813/10.12.2014 privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, de catre SC Apa Canal 2000 SA Pitesti, judetul Arges
2. Canalizare-epurare pentru intreaga arie de operare 3,79 4,70

Publicat la data: 05.01.2015


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de miercuri spre joi, 17 - 18.12.2014, intre orele 23:00–06:00, fiind afectati urmatorii consumatori din:
      - cartier Razboieni;
      - strada Turcesti;
      - Comuna Albota.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru dezafectare instalatie hidraulica nefunctionala sala pompe Statie Razboieni II.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 16.12.2014


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile joi - 4.12.2014, intre orele 9:00–13:00, fiind afectati urmatorii consumatori din:
- strada Fratii Golesti – blocurile S4-S10;
- strada Caporal Patru;
- P.T.811;
- scoala Gimnaziala nr. 8 Pitesti;

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru realizarea lucrarii „Cuplare conducta nou executata la reteaua existenta“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 02.12.2014


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de miercuri spre joi, 3 - 4.12.2014, intre orele 23:00–06:00, fiind afectati urmatorii consumatori din:
      - Cartier Craiovei;
      - Cartier Exercitiu;
      - Cartier Banat;
      - Cartier Traian;
      - Cartier Teilor;
      - Cartier Marasesti;
      - Cartier Dacia;
      - Strada Turcesti;
      - Conducta Petrochimie;
      - CET Sud.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru dezafectare instalatie hidraulica nefunctionala sala pompe Statie Razboieni II.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 02.12.2014


ANUNT

Avand in vedere apropierea sezonului rece, S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti aduce la cunostinta tuturor beneficiarilor/utilizatorilor ca au obligativitatea luarii masurilor necesare pentru asigurarea protectiei si integritatii fizice a caminului de apometru, a contorului/aparatului de masura de apa si a vanelor ce echipeaza bransamentul, prevedere stipulata in art. 11.13 din Contractul de furnizare/prestare servicii alimentare cu apa si art. 102, alin. 2 din Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin Hotararea ADIA nr. 26/02.08.2011.

Publicat la data: 20.11.2014


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de marti spre miercuri, 18-19.11.2014, intre orele 2200–0500, fiind afectati urmatorii consumatori din orasul Pitesti:
      - Strada Basarabiei;
      - Strada Dimitrie Boteanu;
      - Strada stefan Ciobanu;
      - Strada Bucovinei;
      - Strada Primaverii;
      - Strada Constantin Stere;
      - Strada Emil Racovita;
      - Strada Paltinului;
      - Strada Stejarului;
      - Strada Plopilor;
      - Strada Caporal Dogaru;
      - Strada Vasile Militaru;
      - Strada Livezilor;
      - Spitalul Sfantul Nicolae.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei noi aferenta strazii Darzului la reteaua de apa existenta.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 17.11.2014


ANUNT

S.C. APA-CANAL 2000 S.A. PITEsTI cu sediul in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr.24A, judetul Arges, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de operator la tratarea si epurarea apelor uzate la Statia de Epurare Bradu din cadrul Sectiei Operare Canalizare Pitesti. Sarcinile de baza ale postului de operator la tratarea si epurarea apelor uzate sunt:
      - asigura supravegherea si buna functionare a instalatiilor si utilajelor aferente statiei;
      - realizeaza lucrari de intretinere a utilajelor si instalatiilor si de repunere in functiune a acestora;
      - realizeaza reglarea instalatiilor de dozare.

Conditiile de participare la concurs sunt : studii medii, experienta in domeniu/ certificatul de operator la tratarea si epurarea apelor uzate constituie un avantaj.

Concursul consta intr-o proba scrisa si un interviu privind notiuni de lacatuserie generala, instalatii tehnico-sanitare, retele de canalizare si sisteme de pompare/ epurare a apelor uzate menajere.

in situatia de punctaj egal vor avea prioritate fostii salariati concediati sau salariatii notificati pentru concediere de la S.C. APA-CANAL 2000 S.A.

Candidaturile insotite de actele doveditoare de indeplinire a conditiilor de participare la concurs (copia actului de identitate; copii ale actelor de studii : diploma/ certificat de absolvire; copia carnetului de munca/ adeverinte vechime in munca, dupa caz) se vor depune la registratura societatii situata in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr.24A, judetul Arges, pâna la data de 21.11.2014, orele 16.30. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la telefon 0248.217.399, zilnic, intre orele 08.00-16.30. Persoana de contact: Burcus Silvia, Inspector specialitate evaluare, formare, selectie profesionala.

Publicat la data: 14.11.2014


COMUNICATE DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de miercuri spre joi, 12-13.11.2014, intre orele 2200–0500, fiind afectati urmatorii consumatori din cartierul Prundu:
      - blocurile B23, B24, B24A, B26, B26A, B27, B28;
      - PT 1006.

Oprirea furnizarii apei este necesara in vederea blindarii conductei vechi de apa din cartierul Prundu, strada Horia, Closca si Crisan si cuplarea conductei noi la reteaua de apa existenta.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 11.11.2014


COMUNICATE DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de marti spre miercuri, 11-12.11.2014, intre orele 2200–0500, fiind afectati urmatorii consumatori din orasul Pitesti:
      - Strada Exercitiu;
      - Strada Smeurei si blocurile PS2, PS3, PS4, PS5;
      - Strada Teilor si blocurile 1-12, PS36;
      - Strada Mitrea Cocor;
      - PT 701.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Blindare conducta veche in caminul de vane existent in strada Smeurei“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 10.11.2014


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de luni spre marti, 03 - 04.11.2014, intre orele 22:00- 5:00, fiind afectati urmatorii consumatori:
      - strada Maior sontu – bl. D1, D2, D4, D5A, D6, D6A, bloc CA Rosetti, bloc 138;
      - bulevardul Republicii – bl. E3b, E3C, G1;
      - P.T. 517;
      - hotel Cara

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii „Deviere conducta alimentare cu apa din cladirea hidroforului aflat in incinta P.T.- ului 517, BCR, b-dul Republicii“.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 31.10.2014


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de marti spre miercuri, 28 - 29.10.2014, intre orele 2200- 500, fiind afectati consumatorii din strada Mircea Cocor si P.T. 701.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru bransarea conductei de apa din strada Smeurei la conducta de apa existenta de pe strada Mitrea Cocor.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 24.10.2014


ANUNT

S.C. APA-CANAL 2000 S.A. Pitesti cu sediul in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr. 24A, judetul Arges, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de administrator baze date la Serviciul GIS - Proiectare.

Sarcina de baza a postului de administrator baze date este instalarea si administrarea bazelor de date.

Conditiile de participare la concurs sunt: studii superioare absolvite cu diploma de licenta; cunostinte MS SQL SERVER sau ORACLE (preferabil SQL SERVER) si cunostinte programare CURL, PHP; cunostintele de utilizare a programelor CAD/ GIS si experienta de lucru cu programul ARC GIS constituie un avantaj.

Concursul consta intr-un interviu si o proba scrisa-practica in cadrul careia se vor testa cunostintele in domeniu.

Candidatii vor depune actele doveditoare de indeplinire a conditiilor de participare la concurs (copia actului de identitate, copia diplomei de studii, curriculum vitae, copia carnetului de munca/ adeverinte vechime in munca, dupa caz) la registratura societatii situata in municipiul Pitesti, bulevardul I. C. Bratianu nr.24A, judetul Arges, intre orele 8.00-16.30, pana la data de 10.11.2014. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefonul 0248.217.399, in zilele lucratoare intre orele 8.00-16.30. Persoana de contact: Burcus Silvia – Inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala.

Publicat la data: 09.10.2014


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de marti spre miercuri, 7 - 8.10.2014, intre orele 22:00–05:00, fiind afectati urmatorii consumatori din orasul Pitesti:
      - strada Basarabiei;
      - strada Dimitrie Boteanu;
      - strada stefan Ciobanu;
      - strada Bucovinei;
      - strada Primaverii;
      - strada Constantin Stere;
      - strada Emil Racovita;
      - strada Paltinului;
      - strada Stejarului;
      - strada Plopilor;
      - strada Caporal Dogaru;
      - strada Vasile Militaru;
      - strada Livezilor;
      - strada Sfântul Nicolae.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei noi aferenta strazii Dârzului la reteaua de apa existenta.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 06.10.2014


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in ziua de joi, 25.09.2014, intre orele 9:00–20:00, fiind afectati consumatorii din: Glamboc Deal, Glamboc DN, Florea, Mica, Prislop, Rogojina, Valea Ursului, Paisesti Deal.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru realizarea actiunii de spalare a Bazinului de Apa din comuna Bascov, sat Glamboc Deal.

Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi asigure rezerva minima de apa pentru consum si uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei.

Publicat la data: 23.09.2014


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 aduce la cunostinta ca in data de 18 septembrie se aniverseaza Ziua Internationala de Monitorizare a Apei (ZIMA) – eveniment global de educatie menit sa stimuleze organizarea si implicarea publica in actiunea de protejare a resurselor de apa ale planetei.

Actiunea de monitorizare a calitatii apelor se desfasoara in perioada 22 martie – 31 decembrie si consta in efectuarea pe teren, cu ajutorul unor kituri speciale, a analizelor apei la 4 indicatori, de catre elevii si cadrele didactice de la unitatile colaboratoare in cadrul programului educational Piky.

Tot cu aceasta ocazie, societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti organizeaza doua actiuni si anume:
      - concursul de machete „si noua ne pasa! - Implica-te si tu in protejarea apei! Este mai bine sa previi, decat sa combati!“, care se va desfasura in perioada 18 septembrie - 10 octombrie 2014, la care pot participa elevi din cadrul unitatilor de invatamant colaboratoare in cadrul programului educational Piky;
      - operatiunea Zilele Portilor Deschise, in zilele 16 – 17 octombrie 2014, in cadrul careia grupuri de elevi si cadre didactice pot vizita Uzina de Apa Budeasa si Statia de Epurare Pitesti. Mentionam ca nu asiguram transportul catre cele doua obiective, iar programarea vizitelor se face la cerere, la nr. de telefon 0248/212010; 0248/625080.

Publicat la data: 18.09.2014


ANUNT

S.C. APA-CANAL 2000 S.A. Pitesti cu sediul in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr. 24A, judetul Arges, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de administrator baze date la Serviciul GIS-Modelare Hidraulica.

Sarcina de baza a postului de administrator baze date este instalarea si administrarea bazelor de date.

Conditiile de participare la concurs sunt: studii superioare absolvite cu diploma de licenta; cunostinte MS SQL SERVER sau ORACLE (preferabil SQL SERVER) si cunostinte programare CURL, PHP; cunostintele de utilizare a programelor CAD/ GIS si experienta de lucru cu programul ARC GIS constituie un avantaj.

Concursul consta intr-un interviu si o proba scrisa-practica in cadrul careia se vor testa cunostintele in domeniu.

Candidatii vor depune actele doveditoare de indeplinire a conditiilor de participare la concurs (copia actului de identitate, copia diplomei de studii, curriculum vitae, copia carnetului de munca/ adeverinte vechime in munca, dupa caz) la registratura societatii situata in municipiul Pitesti, bulevardul I. C. Bratianu nr.24A, judetul Arges, intre orele 8.00-16.30, pâna la data de 30.09.2014. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefonul 0248.217.399, in zilele lucratoare intre orele 8.00-16.30. Persoana de contact: Burcus Silvia – Inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala.

Publicat la data: 08.09.2014


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in ziua de luni, 01.09.2014, intre orele 10:00–15:00, fiind afectati urmatorii consumatori din orasul Pitesti:
      - strada Dobrogeanu Gherea;
      - blocul C1 (ALPROM);
      - S.C. SALPITFLOR GREEN S.A;

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei noi ce alimenteaza firma S.C.INERGY S.R.L. la conducta existenta din strada Depozitelor.

Publicat la data: 29.08.2014


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de luni spre marti, 25 - 26.08.2014, intre orele 22:00–05:00, fiind afectati urmatorii consumatori din orasul Pitesti:
      - strada Basarabiei;
      - firma Auchan S.A.;
      - strada Codrii Cosminului;
      - strada stefan Ciobanu;
      - depozit Renault;
      - firma Peugeot;
      - Prointermed - BMW;
      - strada Bucovinei;
      - bloc B1a – Prundu;
      - strada Emil Simionescu;
      - strada Nicolae Pârvan.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei noi aferenta strazii General Marin Ionescu la reteaua de apa existenta.

Publicat la data: 22.08.2014


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile miercuri, 13 august 2014, intre orele 10:00–24:00, fiind afectati consumatorii din comunele Mosoaia si Poiana Lacului.

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru efectuarea lucrarilor de igienizare – spalare la rezervorul din statia Trivale.

Publicat la data: 12.08.2014


COMUNICAT DE PRESA

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in noaptea de luni spre marti, 11 - 12.08.2014, intre orele 22:00–05:00, fiind afectati urmatorii consumatori din orasul Pitesti:
      - strada Basarabiei;
      - firma AUCHAN;
      - strada Codrii Cosminului;
      - strada stefan Ciobanu;
      - depozit Renault;
      - firma PEUGEOT;
      - Prointermed - BMW;
      - strada Bucovinei;
      - bloc B1a – Prundu;

Oprirea furnizarii apei este necesara pentru cuplarea conductei noi aferenta strazii General Marin Ionescu la reteaua de apa existenta.

Publicat la data: 08.08.2014


ANUNT

S.C. APA-CANAL 2000 S.A. Pitesti cu sediul in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr. 24A, judetul Arges, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de administrator baze date la Serviciul GIS-Modelare Hidraulica.

Sarcina de baza a postului de administrator baze date este instalarea si administrarea bazelor de date.

Conditiile de participare la concurs sunt: studii superioare absolvite cu diploma de licenta; cunostinte MS SQL SERVER sau ORACLE (preferabil SQL SERVER) si cunostinte programare CURL, PHP; cunostintele de utilizare a programelor CAD/ GIS si experienta de lucru cu programul ARC GIS constituie un avantaj.

Concursul consta intr-un interviu si o proba scrisa-practica in cadrul careia se vor testa cunostintele in domeniu.

Candidatii vor depune actele doveditoare de indeplinire a conditiilor de participare la concurs (copia actului de identitate, copia diplomei de studii, curriculum vitae, copia carnetului de munca/ adeverinte vechime in munca, dupa caz) la registratura societatii situata in municipiul Pitesti, bulevardul I. C. Bratianu nr.24A, judetul Arges, intre orele 8.00-16.30, pâna la data de 19.08.2014. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefonul 0248.217.399, in zilele lucratoare intre orele 8.00-16.30. Persoana de contact: Burcus Silvia – Inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala.

Publicat la data: 04.08.2014


ANUNT

S.C. APA-CANAL 2000 S.A. Pitesti cu sediul in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr.24A, judetul Arges, organizeaza o selectie pentru ocuparea a doua posturi de ingrijitor spatii verzi la Serviciul Administrativ.

Sarcinile de baza ale postului de ingrijitor spatii verzi sunt executarea lucrarilor de amenajare si intretinere a spatiilor verzi de la punctele de lucru ale societatii.

Conditiile de participare la concurs sunt: studii generale; rezistenta fizica, abilitati motrice; disciplina in munca, adaptabilitate.

Selectia se face pe baza de interviu.

In situatia de punctaj egal vor avea prioritate fostii salariati concediati de la S.C. APA-CANAL 2000 S.A.

Candidatii vor depune actele doveditoare de indeplinire a conditiilor de participare la selectie (copia actului de identitate; curriculum vitae; certificat/ adeverinta ce atesta absolvirea invatamantului general; copia carnetului de munca/adeverinte vechime in munca) la registratura societatii situata in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr. 24A, judetul Arges, pana la data de 14.07.2014 intre orele 8.00-16.30.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la telefonul 0248.217.399, in zilele lucratoare intre orele 8.00-16.30. Persoana de contact: Burcus Silvia – Inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala.

Publicat la data: 11.07.2014


ANUNT

S.C. APA-CANAL 2000 S.A. Pitesti cu sediul in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr. 24A, judetul Arges, organizeaza selectia pentru ocuparea a doua posturi de sofer la Serviciul Transport.

Sarcinile de baza ale postului de sofer sunt: sa conduca mijloacele de transport ale S.C. APA-CANAL 2000 S.A. Pitesti in vederea realizarii transportului de persoane si de marfuri in conditii de securitate rutiera; sa asigure buna functionare si intretinere a autovehiculului respectand toate indicatiile si instructiunile tehnice.

Conditiile de participare la concurs sunt: studii medii de specialitate; permis de conducere categoria B si C, valabil.

Selectia se face pe baza de interviu.

In situatia de punctaj egal vor avea prioritate fostii salariati concediati de la S.C. APA-CANAL 2000 S.A.

Candidatii vor depune actele doveditoare de indeplinire a conditiilor de participare la selectie (copia actului de identitate; curriculum vitae; adeverinta ce atesta absolvirea invatamantului mediu; copia de pe permisul de conducere, copia carnetului de munca/adeverinte vechime in munca) la registratura societatii situata in municipiul Pitesti, bulevardul I. C. Bratianu nr.24A, judetul Arges, pana la data de 14.07.2014 intre orele 8.00-16.30.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefonul 0248.217.399, in zilele lucratoare intre orele 8.00-16.30. Persoana de contact: Burcus Silvia – Inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala.

Publicat la data: 11.07.2014


COMUNICAT DE PRESA

Incepand cu data de 01.06.2014, Operatorul Regional S.C. APA CANAL 2000 S.A. continua procedura de agreere a operatorilor economici specializati in prestarea serviciilor de vidanjare a apelor uzate pentru intreaga arie de operare aflata in administrarea S.C. APA CANAL 2000 S.A.

Agreerea se efectueaza in baza Regulamentului privind realizarea vidanjarii apelor uzate si descarcarii acestora in sistemele de canalizare in vederea epurarii, actualizat prin Deciziile Consiliului de Administratie al Societatii nr.98/08.04.2014. si nr. 139/28.05.2014

Astfel, operatorul economic va parcurge procedura de agreere si va prezenta spre analiza la SC APA CANAL 2000 SA un dosar care sa cuprinda urmatoarele documente:
      - cerere tip;
      - denumirea societatii si datele de contact;
      - numele administratorilor;
      - autorizatia de mediu, obtinuta de la Agentia pentru Protectia Mediului Arges, cu conditii obligatorii ce trebuie respectate;
      - avizul de gospodarirea apelor obtinut de la Administratia Nationala Apele Române - Directia Apelor Arges - Vedea din zona in care se presteaza serviciul;
      - avizul de la Directia de Sanatate Publica;
      - declaratie tip privind identitatea autovehiculelor si elementele de calcul a cantitatii de apa uzata (capacitatea cisternei);
      - copia cartii de identitate a autovehiculelor ce desfasoara activitatea de vidanjare pentru care se solicita autorizatie de agreere;
      - lista cu personalul specializat angajat - conducatori auto, operatori utilaje;
      - dovada existentei carnetelor de sanatate completate la zi, lipsa acesteia ducând la interzicerea accesului la punctele de descarcare;
      - certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului;
      - certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa rezulte desfasurarea activitatii de vidanjare (Cod CAEN 3700);
      - declaratie privind acceptul de montare pe autovehiculele pentru care se solicita eliberarea Autorizatiei de agreere de mijloace electronice de monitorizare (GPS);
      - certificari ISO 14001:2005, ISO 9001:2008 eliberat de Organism de Certificare Acreditat RENAR si mentinute in vigoare;
      - planul /harta arealului in care isi desfasoara activitatea.

Precizam ca serviciul de vidanjare ape uzate menajere/industriale din aria de operare a SC APA CANAL 2000 SA va putea fi realizat pentru toate categoriile de utilizatori( persoane fizice, persoane juridice, institutii publice) atat de catre SC APA CANAL 2000 SA cat si de catre operatorii specializati agreati de catre SC APA CANAL 2000 SA.

Dupa finalizarea procedurii de ageere, va fi incheiat contractul de servicii care va contine drepturile si obligatiile partilor contractante.

Detalii suplimentare pot fi solicitate la registratura societatii Apa Canal 2000 SA din Municipiul Pitesti, B-dul I.C. Bratianu, nr.24 A sau la numarul de telefon 0248/625050.

Publicat la data: 16.06.2014


COMUNICAT DE PRESA

Ne face placere sa va anuntam ca se implinesc 11 ani de cand societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti deruleaza Programul Educational Piky, in data de 3 iunie fiind Ziua lui Piky, mascota societatii, marca inregistrata la OSIM.

Cu aceasta ocazie, marti - 3 iunie 2014, i-am invitat pe elevii de la clasa Piky - clasa a VIII a D de la scoala Gimnaziala „Mircea Eliade“ Pitesti - sa il sarbatorim impreuna pe Piky. Copiii vor merge in vizita la Uzina de Apa Budeasa si Statia de Epurare Pitesti, iar la final vor participa la o mica petrecere.

De asemenea, tot cu aceasta ocazie, se va desfasura actiunea Ziua Portilor Deschise, in cadrul careia grupuri de elevi si cadre didactice au posibilitatea sa viziteze Uzina de Apa Budeasa si Statia de Epurare Pitesti, intre orele 9°° – 15°°, si totodata sa afle detalii despre istoria alimentarii cu apa a orasului Pitesti, precum si informatii despre procesele de potabilizare a apei si respectiv tratare a apelor uzate menajere.

Programarile vizitelor grupurilor de elevi si cadre didactice se fac la Biroul Relatii Publice la nr. telefon 0248/625080.

La multi ani, Piky!

Publicat la data: 02.06.2014


ANUNT

S.C. APA-CANAL 2000 S.A. PITESTI cu sediul in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr.24A, judetul Arges, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de referent la Compartimentul Proiectare.

Sarcinile de baza ale postului de referent sunt :
      - intocmire devize de lucrari pentru proiecte de executie retele de alimentare cu apa, retele de canalizare, bransamente de apa si racorduri de canalizare;
      - realizare parte grafica a proiectelor de lucrari pe retele de alimentare cu apa, retele de canalizare, bransamente de apa si racorduri de canalizare.

Conditiile de participare la concurs sunt: studii medii sau superioare absolvite cu diploma de bacalaureat sau licenta; cunostinte temeinice de operare a programelor AUTOCAD si DOCLIB; cunostinte operare PC; cunostinte temeinice in domeniul instalatiilor de alimentare cu apa si de canalizare.

Concursul consta intr-o proba scrisa-proba practica in cadrul careia se vor testa cunostintele de operare a programelor AUTOCAD si DOCLIB si un interviu.

In situatia de punctaj egal vor avea prioritate fostii salariati concediati sau salariatii notificati pentru concediere de la S.C. APA-CANAL 2000 S.A. PITESTI.

Candidaturile insotite de actele doveditoare de indeplinire a conditiilor de participare la concurs (copia actului de identitate; curriculum vitae; copia diplomei de bacalaureat sau a diplomei de licenta, dupa caz; certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate, dupa caz; copia carnetului de munca/adeverinte vechime in munca) se vor depune la registratura societatii situata in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr.24A, judetul Arges, pâna la data de 23.05.2014, orele 16.30. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la telefon 0248.217.399, zilnic, intre orele 08.00-16.30. Persoana de contact : Burcus Silvia – Inspector de specialitate formare evaluare si selectie profesionala.

Publicat la data: 16.05.2014


ANUNT

S.C. APA-CANAL 2000 S.A. PITESTI cu sediul in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr.24A, judetul Arges, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de electrician la Sectia Statia de Epurare Pitesti.

Sarcinile de baza ale postului de electrician sunt: supravegherea, intretinerea, reglarea, repararea, executarea de manevre, montarea si controlul instalatiilor si echipamentelor electrice si energetice in cadrul Sectiei Statia de Epurare Pitesti.

Conditiile de participare la concurs sunt: studii medii sau superioare in profil electric/ electromecanic/energetic; experienta in domeniul electric/electromecanic de minim 2 ani.

Concursul consta intr-o proba scrisa si un interviu (include si proba practica).

In situatia de punctaj egal vor avea prioritate fostii salariati concediati sau salariatii notificati pentru concediere de la S.C. APA-CANAL 2000 S.A. PITESTI.

Candidaturile insotite de actele doveditoare de indeplinire a conditiilor de participare la concurs (copia actului de identitate; copii ale actelor de studii : diploma si certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate, dupa caz; copia carnetului de munca/adeverinte vechime in munca) se vor depune la registratura societatii situata in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr.24A, judetul Arges, pâna la data de 07.05.2014, orele 16.30. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la telefon 0248.217.399, zilnic, intre orele 08.00-16.30. Persoana de contact : Boteanu Alina – sef Serviciu Resurse Umane.

Publicat la data: 26.04.2014


ANUNT

S.C. APA-CANAL 2000 S.A. PITESTI cu sediul in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr.24A, judetul Arges, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de operator la tratarea si epurarea apelor uzate la Sectia Operare Canalizare Pitesti.

Sarcinile de baza ale postului de operator la tratarea si epurarea apelor uzate sunt :
      - asigura supravegherea si functionarea instalatiilor si utilajelor statiei de pompare ape uzate;
      - asigura realizarea lucrarilor de intretinere a utilajelor si instalatiilor de lucru, precum si repunerea in functiune a utilajelor si efectueaza probele de functionare;
      - asigura supravegherea nivelului din statie pentru efectuarea pomparii;
      - monitorizeaza functionarea retelei de preluare si punctul de varsare, functionarea si integritatea fizica a retelei si partilor componente;
      - monitorizeaza debitele din retea.

Conditiile de participare la concurs sunt : studii medii/superioare in profil tehnic.

Concursul consta intr-o proba scrisa si un interviu (include si proba practica).

In situatia de punctaj egal vor avea prioritate fostii salariati concediati sau salariatii notificati pentru concediere de la S.C. APA-CANAL 2000 S.A..

Candidaturile insotite de actele doveditoare de indeplinire a conditiilor de participare la concurs (copia actului de identitate; copii ale actelor de studii : diploma/certificat de absolvire; copia carnetului de munca/adeverinte vechime in munca, dupa caz) se vor depune la registratura societatii situata in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr.24A, judetul Arges, pâna la data de 07.05.2014, orele 16.30. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la telefon 0248.217.399, zilnic, intre orele 08.00-16.30. Persoana de contact: Boteanu Alina – sef Serviciu Resurse Umane.

Publicat la data: 26.04.2014


ANUNT

S.C. APA-CANAL 2000 S.A. PITESTI cu sediul in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr.24A, judetul Arges, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de referent la Unitatea de Implementare a Proiectului Fond de Coeziune (UIP-FC).

Sarcinile de baza ale postului de referent sunt :
      - redacteaza corespondenta aferenta desfasurarii activitatii UIP-FC;
      - intocmeste minuta sedintelor operative si, dupa caz a altor intâlniri la care este solicitat sa participe;
      - inregistreaza documentele UIP-FC in registrele specifice de evidenta a documentelor;
      - organizeaza logistica pentru intâlnirile ce se desfasoara in cadrul UIP-FC;
      - implementeaza sistemul de arhivare conform procedurii agreate; administreaza arhiva de documente a Proiectului; implementeaza si actualizeaza Nomenclatorul de Arhivare al UIP-FC; verifica si reface dupa caz integritatea fizica a documentelor din arhiva; gestioneaza procesul de consultare a documentelor pe parcursul derularii activitatii Proiectului;
      - faciliteaza procesul de audit si control si furnizeaza la solicitare documentele arhivate.

Conditiile de participare la concurs sunt: studii superioare; cunostinte privind activitatea de secretariat si arhivare (experienta in acest domeniu de minim 3 ani); cunostinte operare computer: MS OFFICE Word, Excel, PowerPoint, Internet; abilitati in comunicare/relationare interpersonala; cunostinte privind procedurile specifice implementarii proiectelor cu finantare externa, precum si cunostinte generale de Management de proiect constituie un avantaj.

Concursul consta intr-o proba scrisa si un interviu (include si proba practica).

In situatia de punctaj egal vor avea prioritate fostii salariati concediati sau salariatii notificati pentru concediere de la S.C. APA-CANAL 2000 S.A..

Candidaturile insotite de actele doveditoare de indeplinire a conditiilor de participare la concurs (curriculum vitae – Model Europass; copia actului de identitate; copii ale actelor de studii : diploma si certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate, dupa caz; copia carnetului de munca/adeverinte vechime in munca) se vor depune la registratura societatii situata in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr.24A, judetul Arges, pâna la data de 07.05.2014, orele 16.30. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la telefon 0248.217.399, zilnic, intre orele 08.00-16.30. Persoana de contact : Boteanu Alina – sef Serviciu Resurse Umane.

Publicat la data: 26.04.2014


COMUNICAT DE PRESA

Incepând cu data de 14.04.2014, Operatorul Regional S.C. APA CANAL 2000 S.A. reia procedura de agreere a operatorilor economici specializati in prestarea serviciilor de vidanjare a apelor uzate pentru intreaga arie de operare aflata in administrarea S.C. APA CANAL 2000 S.A.

Agreerea se efectueaza in baza Regulamentului privind realizarea vidanjarii apelor uzate si descarcarii acestora in sistemele de canalizare in vederea epurarii, actualizat prin Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr.98/08.04.2014.

Astfel, operatorul economic va parcurge procedura de agreere si va prezenta spre analiza la SC APA CANAL 2000 SA un dosar care sa cuprinda urmatoarele documente:
      - cerere tip;
      - denumirea societatii si datele de contact;
      - numele administratorilor;
      - autorizatia de mediu, obtinuta de la Agentia pentru Protectia Mediului Arges, cu conditii obligatorii ce trebuie respectate;
      - avizul de gospodarirea apelor obtinut de la Administratia Nationala Apele Române - Directia Apelor Arges - Vedea din zona in care se presteaza serviciul;
      - avizul de la Directia de Sanatate Publica;
      - declaratie tip privind identitatea autovehiculelor si elementele de calcul a cantitatii de apa uzata (capacitatea cisternei);
      - copia cartii de identitate a autovehiculelor ce desfasoara activitatea de vidanjare pentru care se solicita autorizatie de agreere;
      - lista cu personalul specializat angajat - conducatori auto, operatori utilaje;
      - dovada existentei carnetelor de sanatate completate la zi, lipsa acesteia ducând la interzicerea accesului la punctele de descarcare;
      - certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului;
      - certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa rezulte desfasurarea activitatii de vidanjare (Cod CAEN 3700);
      - declaratie privind acceptul de montare pe autovehiculele pentru care se solicita eliberarea Autorizatiei de agreere de mijloace electronice de monitorizare (GPS);
      - certificari ISO 14001:2005, ISO 9001:2008 eliberat de Organism de Certificare Acreditat RENAR si mentinute in vigoare;
      - planul /harta arealului in care isi desfasoara activitatea.

Dupa finalizarea procedurii de ageere, va fi incheiat contractul de servicii care va contine drepturile si obligatiile partilor contractante.

Detalii suplimentare pot fi solicitate la registratura societatii Apa Canal 2000 SA din Municipiul Pitesti, B-dul I.C. Bratianu, nr.24 A sau la numarul de telefon 0248/625050.

Publicat la data: 11.04.2014


Anunt

In perioada 7 - 11 aprilie 2014, societatea Apa Canal 2000 va veni in intampinarea institutiilor de invatamant care deruleaza programul educational "Scoala altfel – Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", prin deschiderea portilor Uzinei de Apa Budeasa si Statiei de Epurare Pitesti.

In acest sens, elevii si cadrele didactice de la unitatile colaboratoare din cadrul Programului Educational Piky au posibilitatea sa viziteze cele doua obiective si totodata sa afle detalii despre istoria alimentarii cu apa a orasului Pitesti, precum si informatii despre procesele de potabilizare a apei si respectiv tratare a apelor uzate menajere.

Programarile vizitelor grupurilor de elevi si cadre didactice se fac la Biroul Relatii Publice la nr. telefon 0248/625080.

Prin aceste actiuni, societatea Apa Canal spera sa contribuie nemijlocit la constientizarea tinerei generatii in ceea ce priveste rolul si importanta apei, protejarea mediului inconjurator, respectul pentru natura.

Publicat la data: 31.03.2014


Anunt

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta beneficiarii sai ca, incepand cu data de 13.03.2014, pot vizualiza pe site-ul www.apacanal2000.ro, sectiunea clienti, toate informatiile cu privire la lucrarile neprogramate (avarii) si lucrarile programate din reteaua de alimentare cu apa si de canalizare din intreaga arie de operare.

Aceasta masura a fost luata pentru a veni in sprijinul clientilor, realizand astfel o informare cat mai corecta, eficienta si in timp util dar si o imbunatatire a procesului de comunicare client - operator.

Publicat la data: 18.03.2014


Comunicat de presa

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta ca in data de 22 martie 2014 se aniverseaza Ziua Mondiala a Apei având ca tema „Apa si energia“.

Obiectivul Zilei Mondiale a Apei in anul 2014 este promovarea unor practici durabile in domeniul apei si energiei, dezvoltarea unor politici care sa asigure securitatea energetica si utilizarea durabila a apei intr-o economie ecologica.

Cu aceasta ocazie societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va organiza doua actiuni si anume:
     - simpozionul „Apa pentru viata“, care va avea loc in data de 21 martie 2014, ora 1000, la Biblioteca Judeteana „Dinicu Golescu“ Arges, eveniment la care vor participa scolile colaboratoare in cadrul Programului Educational Piky;
     - operatiunea Zilele Portilor Deschise in zilele 20 - 21 martie 2014, in cadrul careia grupuri de elevi si cadre didactice pot vizita Uzina de Apa Budeasa si Statia de Epurare Pitesti.

Publicat la data: 18.03.2014


Anunt

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta publica ca, in conformitate cu prevederile „Regulamentului consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare precum si a contractului de prestări servicii“ incheiat cu utilizatorii casnici, facturile de apa si canalizare se vor intocmi in baza unui consum mediu individual calculat pe ultimele 12 luni, cu regularizare la trei luni.

De asemenea, citirea apometrelor la agentii economici privati si bugetari cat si la asociaţiile de proprietari se va face lunar, in ultima saptamana a lunii respective. In cazul în care, din diverse motive, un apometru nu a fost citit, se va lasa o instiintare pentru reprogramare citire, cu numărul de telefon al cititorului de zonă. Totusi, perioada de facturare pe medie, nu poate depasi 6 luni."

Publicat la data: 21.02.2014


Sistarea furnizarii apei potabile

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile vineri, 21.02.2014, între orele 10:00–13:00, fiind afectati consumatorii din:

  • - comuna Albota;
  • - comuna Bradu;
  • - orasul Pitesti: cartierele Razboieni, Craiovei, Exercitiu; strazile Turcesti, Banat, Traian, Teilor si Marasesti.

Această masură este luata ca urmare a intreruperii alimentarii cu energie electrică a Statiei de repompare Razboieni de catre distribuitorul de energie electrica – S.C. CEZ Distributie S.A., in vederea executării lucrarilor de verificare a grupului de masură a energiei electrice aferent acestui loc de consum.

Publicat la data: 19.02.2014


Sistarea furnizarii apei potabile

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile joi, 5 decembrie 2013, intre orele 9:00–14:00, fiind afectati urmatorii consumatori din orasul Pitesti, cartier Trivale:

  • - blocurile 36…43;
  • - blocurile 1A, 1B, 1C, 1D, 4A, 4B;
  • - blocurile 11, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E;
  • - Scoala Gimnaziala „Negru Voda“ Pitesti;
  • - PT 604.

Oprirea furnizarii apei este necesară pentru inlocuirea axului vanei DN200 de la blocul 36 si axului vanei DN300 de la blocul 12A din cartierul Trivale.

Publicat la data: 03.12.2013


Comunicat de presa

Aducem la cunostinta publica ca preturile si tarifele unice pentru serviciile de alimentare cu apa potabila si de canalizare pentru utilizatorii din aria de deservire a S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti care se vor aplica incepand cu data de 01.01.2014, vor fi:

Nr. crt. Serviciu Pret/tarif lei/mc,fara TVA) Pret/tarif lei/mc,cu TVA) Documente in baza carora se aplica preturile si tarifele la apa potabila si la canalizare-epurare
1. Apa potabila pentru intreaga arie de operare 3,40 4,22 Avizul A.N.R.S.C. nr. 118376/27.11.2013 privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, de catre SC Apa Canal 2000 SA Pitesti, judetul Arges
2. Canalizare-epurare pentru intreaga arie de operare 3,56 4,41

Publicat la data: 03.12.2013