Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii

Comunicate de presa

COMUNICAT DE PRESA

Prezentarea Studiului de fezabilitate din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, în perioada 2014-2020

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca în data de 05.03.2018 a avut loc deschiderea sesiunii de prezentare a Studiului de fezabilitate din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, în perioada 2014-2020“, finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), în cadrul Axei prioritare 3, Obiectivul specific 3.2 „Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei“.

   Principalele rezultate urmarite prin promovarea investitiilor în domeniul apei si apei uzate vizeaza realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/CEE cu modificarile si completarile ulterioare) si calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE cu modificarile si completarile ulterioare).

   Scopul sesiunii de prezentare îl reprezinta asigurarea informatiilor necesare Beneficiarului în vederea promovarii documentatiilor necesare obtinerii finantarii în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, în perioada 2014-2020.

   În cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, în perioada 2014-2020“, sunt propuse a se realiza lucrari cu o valoare totala de 164.687.882 euro, ponderea importanta din acest proiect având-o lucrarile aferente municipiului Pitesti, valoarea acestora fiind de 63.463.481 euro pentru retelele de alimentare si de canalizare si 12.009.494 euro pentru modernizarea Statiei de epurare Pitesti.

   Indicatorii tehnici ai Proiectului constau, în principal, în realizarea urmatoarelor investitii:
      - extindere conducte de aductiune apa potabila - 18,274 km
      - reabilitare conducte de aductiune apa potabila - 16,686 km
      - construire conducte de transport apa potabila - 18,552 km
      - construire rezervoare de înmagazinare apa potabila - 7 unitati
      - reabilitare rezervoare de înmagazinare apa potabila - 10 unitati
      - extindere retele de distributie apa potabila - 49,911 km
      - reabilitare retele de distributie apa potabila - 63,076 km
      - construire statii de epurare apa uzata - 2 unitati
      - modernizare/extindere statii de epurare apa uzata - 4 unitati
      - extindere retele de canalizare - 254,058 km
      - reabilitare retele de canalizare - 35,01 km

   Studiul de fezabilitate prezentat include toate lucrarile pe care autoritatile locale împreuna cu Operatorul Regional S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti le-au considerat necesare pentru îndeplinirea cerintelor de mediu asumate.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 06.03.2018