Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii

Comunicate de presa

COMUNICAT DE PRESA

Campanie de identificare si sanctionare a consumatorilor clandestini ai serviciilor prestate de S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare în judetul Arges, continua campania de identificare a pierderilor de apa din sistemul public, dar si de verificare a clientilor sai în ceea ce priveste legalitatea utilizarii serviciilor prestate, în baza contractelor de furnizare încheiate cu Operatorul.

   Echipele mixte de control identifica pozitia retelelor, a bransamentelor si racordurilor, efectueaza verificari în teren în scopul identificarii situatiilor în care au loc încalcari ale prevederilor „Regulamentului consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale ADIA, judetul Arges“ si ale legislatiei în domeniul serviciilor de utilitati publice, si anume:
      - situatia utilizatorilor bransati clandestin la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, fara avizul Operatorului;
      - situatia utilizatorilor care sunt bransati la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, dar detin si bransamente clandestine;
      - situatia utilizatorilor care sunt bransati la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, fata de care exista suspiciuni de fraudare a consumului înregistrat pe aparatele de masura. Suspiciunea este indicata de alarmele furnizate de modulul radio, utilizat pentru transmiterea datelor la distanta (exemplu: alarma de „curgere inversa“);
      - situatii în care: contorul este defect, contorul lipseste din instalatie, contorul este montat incorect, contorul are sigiliul Operatorului sau sigiliul metrologic rupt, s-a intervenit neautorizat sub orice forma asupra contorului sau asupra modulului, în scopul influentarii indicatiilor acestuia, ori s-au executat lucrari clandestine de ocolire a contorului, etc..

    În cazul depistarii unui bransament clandestin, SC Apa Canal 2000 SA va aplica cu strictete prevederile legale, contractuale si ale Regulamentului serviciului aprobat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Arges.

   Astfel, reamintim tuturor utilizatorilor serviciilor prestate de SC Apa Canal 2000 SA urmatoarele:
      - în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata si modificata prin Legea nr. 225/2016, Art. 46¹, litera a. - ,,Furtul de apa din sistemul public de alimentare cu apa constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor Legii 286/2009 privind Codul Penal.“.
      - în conformitate cu art. 39 aliniatul (5) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, „Utilizatorii persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apa, au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înfiintate. Nerespectarea acestei obligatii de catre utilizatori se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei.“.

   SC Apa Canal 2000 SA notifica prin prezenta intrarea în legalitate a utilizatorilor, în caz contrar se vor aplica prevederile legale fara nici o alta concesie.

   Apelam la vigilenta si suportul utilizatorilor pentru a ne semnala orice situatie care pare suspecta la Ghiseul Unic al societatii, din Pitesti, b-dul I.C. Bratianu, nr. 24A, sau pe adresa oficiala de e-mail contact@apa-canal2000.ro.

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 27.03.2018