Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii

Comunicate de presa

INFORMARE DE PRESA

INFORMARE DE PRESA
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor
S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti

    S.C. APA CANAL 2000 S.A., cu sediul social în B-dul I.C. Bratianu nr. 24A, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/185/2000, CUI 13009001, în vederea prestarii serviului public de alimentare cu apa si canalizare, precum si pentru prestarea serviciilor conexe (emitere autorizatii, analize de laborator, executie lucrari specifice, vidanjare, eliberare adeverinte, eliberare copii ale documentelor aflate în arhiva proprie etc.), colecteaza si prelucreaza datele personale ale beneficiarilor serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal.

   Rolul prezentei informari este de a explica, în general, modul în care datele cu caracter personal ale beneficiarilor serviciilor prestate de societate sunt utilizate si scopul în care acestea sunt folosite.

   Scopul în care datele personale sunt utilizate:
      - încheiere contract de furnizare a serviciilor de apa si canalizare/colectare debite/recuperare creante;
      - executie lucrare bransare/racordare la sistemele publice de apa/de canalizare;
      - emitere aviz de amplasament, aviz operator, proiecte tehnice de executie, extindere retea de alimentare cu apa/racord de canalizare, accept de vidanjare;
      - eventuala identificare vizuala în caz de nevoie prin imagini stocate prin TVCI;
      - încheiere contracte vidanjare;
      - încheiere contracte/comenzi, efectuare analize si încercari de laborator;
      - emitere adeverinta vechime, salarii brute realizate si sporuri cu caracter permanent;
      - eliberare copii existente în arhiva societatii.

   Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor pentru scopurile precizate, dupa caz, au ca temei:
      - încheierea si executarea contractului la care beneficiarii sunt parte;
      - o obligatie legala a S.C. Apa Canal 2000 S.A.;
      - interesul legitim al S.C. Apa Canal 2000 S.A.;
      - consimtamântul beneficiarului.

   Drepturile pe care beneficiarii le au în ceea ce priveste datele cu caracter personal sunt:
      - dreptul de acces la datele cu caracter personal;
      - dreptul la rectificare;
      - dreptul la stergerea datelor;
      - dreptul de a retrage consimtamântul;
      - dreptul la restrictionarea prelucrarii;
      - dreptul la portabilitatea datelor;
      - dreptul de a depune o plângere la S.C. Apa Canal 2000 S.A. si/sau la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

    Modalitati de contact:
       S.C. APA CANAL 2000 S.A.
       Adresa: Pitesti, B-dul I.C. Bratianu nr. 24A
       E-mail: contact@apa-canal2000.ro / vasile.boteanu@apa-canal2000.ro - Responsabil cu protectia datelor
       ANSPDCP
       Adresa: Bucuresti, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336
       E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Director General

Mihail Marinescu

Publicat la data: 25.05.2018