Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii

Comunicate de presa

COMUNICAT DE PRESA

Masuri pentru intrarea în legalitate a utilizatorilor clandestini
ai serviciilor prestate de S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare în judetul Arges, continua campania de identificare a pierderilor de apa din sistemul public, dar si de verificare a clientilor sai în ceea ce priveste legalitatea utilizarii serviciilor prestate, în baza contractelor de furnizare încheiate cu Operatorul.

   Echipele mixte de control identifica pozitia retelelor, a bransamentelor si racordurilor, efectueaza verificari în teren în scopul identificarii situatiilor în care au loc încalcari ale prevederilor „Regulamentului consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale ADIA, judetul Arges“ si ale legislatiei în domeniul serviciilor de utilitati publice, si anume:
      - situatia utilizatorilor bransati clandestin la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, fara avizul Operatorului;
      - situatia utilizatorilor care au fost debransati si ulterior s-au rebransat fara avizul Operatorului;
      - situatia utilizatorilor care sunt bransati la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, dar detin si bransamente clandestine;
      - situatia utilizatorilor care sunt bransati la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, fata de care exista suspiciuni de fraudare a consumului înregistrat pe aparatele de masura. Suspiciunea este indicata de alarmele furnizate de modulul radio, utilizat pentru transmiterea datelor la distanta (exemplu: alarma de „curgere inversa“);
      - situatii în care: contorul este defect, contorul lipseste din instalatie, contorul este montat incorect, contorul are sigiliul Operatorului sau sigiliul metrologic rupt, s-a intervenit neautorizat sub orice forma asupra contorului sau asupra modulului, în scopul influentarii indicatiilor acestuia, ori s-au executat lucrari clandestine de ocolire a contorului, etc..

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va aplica urmatoarele masuri în cazul utilizatorilor clandestini:

   Bransamentele si racordurile identificate a fi realizate clandestin, fara respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul serviciului urmeaza sa fie desfiintate.

   Pentru intrarea în legalitate, utilizatorul clandestin trebuie sa parcurga procedura legala pentru bransarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apa si de canalizate, cu respectarea urmatoarelor etape:
      1. va achita prejudiciul calculat conform Regulamentului (contravaloarea serviciilor de care a beneficiat, pe o perioada de 6 luni, consum calculat în sistem pausal)
      2. va suporta contravaloarea lucrarilor de desfiintare a bransamentului/racordului clandestin (doar priza de bransare/racordare)
      3. va suporta contravaloarea avizului si a proiectului ce urmeaza a fi întocmite de catre societatea Apa Canal 2000
      4. va suporta contravaloarea lucrarilor aferente executiei de catre societatea Apa Canal 2000 a noului bransament/racord
   5. va suporta contravaloarea amenzilor contraventionale aplicate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

   Masurile de mai sus sunt valabile si în cazul lucrarilor de extindere a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare pentru care nu s-a respectat procedura legala de avizare, proiectare si executie.

Director General
Mihail Marinescu

Publicat la data: 22.06.2018